Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON Prof.Dr.Tayfun Güler. MONİTÖRİZASYON Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON Prof.Dr.Tayfun Güler. MONİTÖRİZASYON Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal."— Sunum transkripti:

1 ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON Prof.Dr.Tayfun Güler

2 MONİTÖRİZASYON Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal fonksiyon Sıcaklık Laboratuar

3 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: Kalp hızı ve ritmi Arteryel kan basıncı Santral venöz basınç Pulmoner arteryel basınçlar Kardiyak output

4 KALP HIZI Palpasyon Oskültasyon Elektrokardiyografi

5 ELEKTROKARDİYOGRAFİ D II V5V5 V5V5 Kalp hızı Kalp ritmi Kalbin oksijenlenmesi

6 ELEKTROKARDİYOGRAFİ

7 KAN BASINCI Kan basıncı = Kardiyak output x Sistemik damar direnci

8 KAN BASINCI

9

10 İNVAZİV KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

11 SANTRAL VENÖZ BASINÇ

12 KARDİYAK OUTPUT CO = Atım hacmi x kalp hızı Baş ve kollardan Baş ve vücuda Akciğerlere Akciğer lerden Gövde ve bacaklardan

13 KARDİYAK OUTPUT

14 ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON-II Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal fonksiyon Sıcaklık Laboratuar

15 SOLUNUM SİSTEMİ OKSİJENASYON  Fizik bulgular  Pulse oksimetre  Kan gazları  İnspire edilen oksijen VENTİLASYON  Kapnografi  Kan gazları  Respirometre

16 FİZİK BULGULAR Taşikardi Hipertansiyon / hipotansiyon Terleme Siyanoz OKSİJENASYON

17 PULSE OKSİMETRE SaO 2 = % 95-97 OKSİJENASYON

18 KAN GAZLARI PaO 2 = 80-100 mmHg SaO 2 = 0.95 - 0.97 OKSİJENASYON

19 KAN GAZLARI pH: 7,35 – 7,45 PaCO2: 35 – 45 mmHg HCO3: 22 – 28 mEq B.E.: (-3) – (+3)

20 KAPNOGRAFİ VENTİLASYON

21 KAPNOGRAFİ ETCO 2 = 35 – 45 mmHg PaCO 2 – ETCO 2 = 5 – 10 mmHg ETCO 2 : ↓  Hiperventilasyon  Kardiyak arest  Hava yolu obstrüksiyonu  Solunum devresinde ayrılma, kaçak ETCO 2 : ↑  Hipoventilasyon  Yeniden soluma  Soda lime tükenmesi VENTİLASYON

22 RESPİROMETRE Solunum hızı Tidal volüm Dakika ventilasyon hacmi VENTİLASYON

23 SOLUNAN GAZLARIN MONİTÖRİZASYONU Oksijen Karbon dioksit Azot protoksit Halotan, isofluran, sevofluran vb.

24 NÖROMUSKÜLER MONİTÖRİZASYON

25 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ Klinik bulgular Monitörizasyon teknikleri:  Elektroansefalografi: Entropi, BIS  Serebral kan akımı ölçümü  Uyarılmış potansiyeller  Transkranyal Doppler sonografi  Fasiyal sinir elektromiyografisi Sedasyon Derinuyku Genelanestezi Koma Uyanıklık

26 ANESTEZİ DERİNLİĞİ Klinik bulgular:  Ventilasyonun özellikleri  Pupil çapı  Göz kapağı refleksi  Yutkunma refleksi  Kas tonüsü  Hareketlenme  Kan basıncı değişiklikleri  Kalp hızı değişiklikleri  Göz yaşı  Terleme  Sözlü uyarılara yanıt

27 RENAL FONKSİYON İdrar çıkışı  > 1 ml/kg/saat Fiziksel özellikleri  Berrak  Kokusuz  Açık sarı renkli

28 SICAKLIK Hipotermi  < 36 o C Hipertermi  > 37 o C

29 SICAKLIK ÖLÇÜM YERLERİ Nazofarenks Timpanik membran Özofagus Mesane Rektum Pulmoner arter

30 HİPOTERMİ Etkilediği sistemler  Koagülasyon  Doku oksijenasyonu  İlaç metabolizması  Kardiyovasküler sistem

31 LABORATUAR Kan tetkikleri  Hematokrit : % 35-45  Hemoglobin : 14-16 gr/dl  Akyuvar : 4.000 – 7.000 /dl  Trombosit : 100.000 - 400.000 /dl  Glukoz : 80 – 120 mg/dl  Üre : 20 – 40 mg/dl  Kreatinin : 0.8 – 1.2 mg/dl  SGOT, SGPT : < 40 U/lt


"ANESTEZİDE MONİTÖRİZASYON Prof.Dr.Tayfun Güler. MONİTÖRİZASYON Kardiyovasküler sistem Solunum sistemi Nöromusküler fonksiyon Santral sinir sistemi Renal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları