Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması -Olgu tartışmaları- Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması -Olgu tartışmaları- Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım."— Sunum transkripti:

1 Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması -Olgu tartışmaları- Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Başlangıç Ayarları • 3 aylık erkek hasta • Elektif cerrahi sonrası (İnguinal herni ) çocuk yoğun bakıma entübe halde kabul ediliyor. • Bilinen hastalık yok. • Vital bulguları stabil.

3 Başlangıç Ayarları Hangi mod Volüm Hedefli • A/C • SIMV • SIMV+PS • SIMV+VS • PRVC • …… Basınç Hedefli • A/C • SIMV • SIMV+PS • SIMV+VS • PRVC • BiLEVEL (BiPAP / DUOPAP) • …….

4 Key messages • There is no evidence for the best ventilation mode in critically ill children beyond the newborn period up to 18 years. • The different modes have not yet been investigated in (large) groups of children. • Yenidoğandan 18 yaşına kadar kritik hasta çocuklarda en uygun ventilasyon modunun ne olduğunu gösterecek klinik kanıt yoktur. • Çocuklarda farklı ventilatör modları geniş hasta gruplarında karşılaştırılmamıştır.

5 Başlangıç Ayarları Hangi mod Volüm Hedefli • A/C • SIMV • SIMV+PS • SIMV+VS • PRVC • …… Basınç Hedefli * • A/C • SIMV • SIMV+PS • SIMV+VS • PRVC • BiLEVEL (BiPAP / DUOPAP) • ……

6 Başlangıç Ayarları 3 ay (0-1 yaş)3 yaş (1-10 yaş)12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O) PEEP(cmH2O) FiO2 (%) IT (I/E) sn PS(cmH2O) Solunum Sayısı Triger (Akım )

7 Başlangıç Ayarları 3 ay (0-1 yaş)3 yaş (1-10 yaş)12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O)15-20 PEEP(cmH2O)4-5 FiO2 (%)100 * IT (I/E) sn0,5-0,6 PS(cmH2O)< PIP-(2-4) Solunum Sayısı25-30 Triger (Akım )0,5 L/dk

8 Başlangıç Ayarları 3 ay (0-1 yaş)3 yaş (1-10 yaş)12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O)15-20 PEEP(cmH2O)4-5 FiO2 (%)100 * IT (I/E) sn0,5-0,60,6-0,7 PS(cmH2O)< PIP-(2-4) Solunum Sayısı25-3020-25 Triger (Akım )0,5 L/dk1L/dk

9 Başlangıç Ayarları 3 ay (0-1 yaş)3 yaş (1-10 yaş)12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O)15-20 PEEP(cmH2O)4-5 FiO2 (%)100 * IT (I/E) sn0,5-0,60,6-0,70,8-1 PS(cmH2O)< PIP-(2-4) Solunum Sayısı25-3020-2516-20 Triger (Akım )0,5 L/dk1L/dk1-2 L/dk Vte= 6-8 ml/dk EtCO2: Normal sınırlarda I/E ≥ 1’e 2 FiO2 azalt (Satürasyon >%94)

10 Grafikler Akım – zaman eğrisi

11 Mekanik ventilasyon sırasında çemberler

12

13 İzlem • Hastada 24. saatinde sepsis gelişiyor. • Satürasyon düşüklüğü ve dolaşım bozukluğu • Uygun sepsis tedavisi başlanıyor.

14 PA AC grafisi

15 Kan gazı • pH: 7,32 • PaO2: 55 • PaCO2: 42 • BE: -7 • Satürasyon: 88 • FiO2: %80

16 Ne oldu? • ARDS – Akut başlangıçlı bilateral infiltrasyon – PaO2 / FiO2 < 200 – Pulmoner hipertansiyon yok

17 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg) ModA/C (basınç) PIP (cmH2O)25? PEEP(cmH2O)5? FiO2 (%)100? (-) IT (I/E) sn0,6 (1/2)? Solunum Sayısı30? Triger (Akım )0,5 L/dk? Vte28 ml Kan gazı • pH: 7,32 • PaO2: 55 • PaCO2: 42 • BE: -7 • Sat: 88

18 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg) ModA/C (basınç) PIP (cmH2O)25 PEEP(cmH2O)5X FiO2 (%)100 IT (I/E) sn0,6 (1/2)X Solunum Sayısı30 Triger (Akım )0,5 L/dk Vte28 ml Kan gazı • pH: 7,32 • PaO2: 55 • PaCO2: 42 • BE: -7 • Sat: 88

19 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg) ModA/C (basınç) PIP (cmH2O)30 PEEP(cmH2O)8 FiO2 (%)80 IT (I/E) sn0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı35 Triger (Akım )0,5 L/dk Vte32 ml Kan gazı • pH: 7,28 • PaO2: 60 • PaCO2: 54 • BE: -4 • Sat: 89

20 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg) ModA/C (basınç) PIP (cmH2O)30 PEEP(cmH2O)8X FiO2 (%)80** IT (I/E) sn0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı35 Triger (Akım )0,5 L/dk Vte32 ml Kan gazı • pH: 7,28 • PaO2: 60 • PaCO2: 54 • BE: -4 • Sat: 89 Permisif hiperkapni

21 ARDS network Nejm -2000

22 Ventilatör dışı tedaviler

23 Uzman görüşleri Intensive Care Med (2011) 37:1840–1848

24 Uzman görüşleri Intensive Care Med (2011) 37:1840–1848

25 Ventilatör parametre değişiklikleri: • Oksijenasyonu düzeltmek için (PaO2) – Yeterli MV varlığında – PEEP artır (MAP) – İT artır (İ/E oranı !) – FiO2 artır • Ventilasyonu düzeltmek için (PaCO2) – Yeterli MV sağla – PIP artır – Solunum sayısı artır – Ekspiryuma yeterli zaman tanı (IT kısalt)

26 HFOV ?? • Kullanıldığı hastalıklar: – Akut solunum yetmezliği / ARDS – ALI – Pulmoner ödem – Hava kaçağı sendromları ( pnömotoraks vb..) – Restriktif akciğer hastalıkları (özellikle ekstrapulmoner nedenler, asit gibi) – Yenidoğan persistan pulmoner hipertansiyonu, mekonyum aspirasyon sendromu – Neonatal RDS – Konjenital diyafram hernisi

27 HFOV • Oksijenasyon indeksi: MAP X FiO 2 PaO 2 X 100 = ≤13 -15

28 HFOV PIP (cmH2O)30 PEEP(cmH2O)8 FiO2 (%)80 IT (I/E) sn0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı35 Triger (Akım )0,5 L/dk Vte32 ml Başlangıç ayarları: • MAP: >5 cm H 2 O son MAP • Δ P: Yeterli göğüs vibrasyonu • İT: % 33 • Bias flow: 20 LPM (yeterli MAP) • FiO 2 : 100 • Frekans: – İnfant: 12-15 Hz – Çocuk: 8-10 Hz – Adult: 5-8 Hz Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

29 HFOV Oksijenasyonu düzeltmek için – MAP artır (1-2 cm H 2 O artışlar) – Hedef FiO 2 < %60 Ventilasyonu düzeltmek için: – Endotrakeal tüp pozisyonunu doğrula – Δ P 3 cm H 2 O luk artışlar – Δ P maksimumda ise frekansı 0,5 Hz’lik aralıklarla azalt. – Endotrakeal tüp kuf basıncını azalt (Bias flow’u artırmak gerekebilir) Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

30 HFOV - Weaning ( Konvansiyonel ventilasyona geçiş) • Oksijenasyon: – FiO 2 %40-60’ a kadar azalt – Takiben MAP 1-2 cm H 2 O azalt • Ventilasyon – Δ P:’yi 3-5 cm H2O azalt • MAP < 20, FiO 2 <%40, hasta desatüre olmadan aspire edilebiliyorsa konvansiyonel ventilasyona geçilebilir. Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

31 Kovalama - Kriterler Bayrakçı et al. Yoğun bakım Dergisi 2004;4:25-30

32 Kovalama -Yöntem Spontan soluma testi


"Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması -Olgu tartışmaları- Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları