Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2 ENTÜBASYONENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Hava yollarının korunması Sekresyonların atılması Sekresyonların atılması İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi MEKANİK VENTİLASYON ENDİKASYONLARI Solunum durması Solunum yetersizliği Solunum işindeki artmanın solunum yetersizliğine neden olma eğilimi

3 İnvazif mekanik ventilasyon Hasta entübe edildikten sonra mekanik ventilatör desteği verilir. Hasta entübe edildikten sonra mekanik ventilatör desteği verilir. Entübasyon Entübasyon  mekanik ventilatör ile hasta arasında güvenli bir yol sağlar.  ölü boşuğu azaltır.

4 IMV endikasyonları NIMV uygulanmıyorsa NIMV uygulanmıyorsa  Stabil olmayan klinik  Bilinci kapalı hasta (PaCO2 artışı hariç)  Bulber fonksiyonların olmaması (öksürme ve yutma)  …….

5 IMV Hastanın sedasyonu sağlanır Hastanın sedasyonu sağlanır Beslenme Beslenme Sekresyonların aspirasyonu Sekresyonların aspirasyonu İletişim İletişim Klinik değerlendirme Klinik değerlendirme İnfeksiyon eğilimi İnfeksiyon eğilimi Entübasyon ile ilgili komlikasyonlar Entübasyon ile ilgili komlikasyonlar

6 Hastanın gereksinmesi TAM DESTEK? KISMİ DESTEK?

7 Kontrollü ve yardımlı (assist) ventilasyon kavramı Kontrollü ventilasyonda, tüm ventilasyon desteği mekanik ventilatör tarafından verilir (CMV), (Tam destek). Kontrollü ventilasyonda, tüm ventilasyon desteği mekanik ventilatör tarafından verilir (CMV), (Tam destek). Yardımlı (Assist) ventilasyonda ise, solunum işinin karşılanmasında mekanik ventilatör hastaya yardımcı olur (A/C, SIMV, PSV), (Kısmi destek) Yardımlı (Assist) ventilasyonda ise, solunum işinin karşılanmasında mekanik ventilatör hastaya yardımcı olur (A/C, SIMV, PSV), (Kısmi destek)

8 Mekanik ventilatör-soluk tipleri

9 Assist modların yararları Solunum işi hasta ve ventilatör tarafından paylaşılır. Solunum işi hasta ve ventilatör tarafından paylaşılır. Hasta ventilatör arasındaki uyuma izin verir. Hasta ventilatör arasındaki uyuma izin verir. Sedasyon gereksinmesi azalır. Sedasyon gereksinmesi azalır. Ventilatör desteğinin aşamalı olarak azaltılmasına olanak sağlar. Ventilatör desteğinin aşamalı olarak azaltılmasına olanak sağlar. Solunum kaslarının atrofisini önler. Solunum kaslarının atrofisini önler. Pozitif basınçlı ventilasyonun hemodinamik yan etkileri daha azdır. Pozitif basınçlı ventilasyonun hemodinamik yan etkileri daha azdır. Yerçekimine bağımlı akciğer alanlarının, daha iyi ventilasyonuna olanak sağlayarak şantı azaltır. Yerçekimine bağımlı akciğer alanlarının, daha iyi ventilasyonuna olanak sağlayarak şantı azaltır.

10 Invazif Mekanik Ventilasyon- sınıflandırma 1-Kontrol değişkenleri 1-Kontrol değişkenleri İnspirasyonu oluşturmak için kullanılan ve hastanın pulmoner mekaniğinden etkilenmeyen değişkenler 2-Faz değişkenleri 2-Faz değişkenleri Bir fazdan diğerine geçiş için kullanılan değişkenler

11 Kontrol değişkenleri Basınç kontrollü ventilatörler Basınç kontrollü ventilatörler Volüm kontrollü ventilatörler Volüm kontrollü ventilatörler Akım kontrollü ventilatörler Akım kontrollü ventilatörler Zaman kontrollü ventilatörler Zaman kontrollü ventilatörler

12 Faz değişkenleri Tetikleme Tetikleme  inspirasyonu başlatan değişken –basınç, zaman, volüm, akım Limit Limit  Önceden ayarlanmış olan değerlerin aşılmasını engelleyen değişken –Basınç, akım, volüm Siklus Siklus  İnspirasyonu sonlandıran değişken –Basınç, volüm, zaman, akım Bazal Bazal  PEEP

13 Ventilatör modu Soluk tipleri ve faz değişkenleri arasındaki ilişkiler mod olarak ifade edilir. Soluk tipleri ve faz değişkenleri arasındaki ilişkiler mod olarak ifade edilir. Kontrol değişkenleri, faz değişkenleri ve diğer değişkenlerin özel bir kombinasyonunu yansıtır. Kontrol değişkenleri, faz değişkenleri ve diğer değişkenlerin özel bir kombinasyonunu yansıtır.

14 Ventilatör modları Volüm kontrollü  Kontrollü mekanik ventilasyon (CMV)  Asist-kontrollü mekanik ventilasyona (A/CMV)  İntermittan zorunlu ventilasyon (IMV)  Senkronize intermittant zorunlu ventilasyon (SIMV) Basınç kontrollü  Basınç destekli ventilasyon (PSV)  Basınç kontrollü ventilasyon (PCV)  Airway pressure release ventilasyon (APRV)

15 Mekanik Ventilasyon Temel Modları arasındaki farklar VOLUM KONTROL VOLUM KONTROL Sabit dakika ventilasyon Sabit dakika ventilasyon Değişken havayolu basınçları oluşur Değişken havayolu basınçları oluşur Yüksek basınçlara ve akciğer hasarına neden olabilir. Yüksek basınçlara ve akciğer hasarına neden olabilir. BASINÇ KONTROL BASINÇ KONTROL Sabit havayolu basınçları Sabit havayolu basınçları Değişken dakika ventilasyon Değişken dakika ventilasyon Basınç yükselmesine izin vermez, akciğer hasarını önler. Basınç yükselmesine izin vermez, akciğer hasarını önler. Hipoventilasyona neden olabilir. Hipoventilasyona neden olabilir.

16 Basınç kontrollü ventilatörler Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım oluştururlar. Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım oluştururlar. Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse edebilirler. Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse edebilirler. Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından hasta uyumu daha iyidir. Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından hasta uyumu daha iyidir.

17 Hasta seçimi CMV spontan solunumu olamayan ya da solunumu baskılanmış hastalarda kullanılmalıdır. Spontan solunumu olan hastalar uygun değildir. CMV spontan solunumu olamayan ya da solunumu baskılanmış hastalarda kullanılmalıdır. Spontan solunumu olan hastalar uygun değildir. A/CMV Mekanik ventilasyon gereksinmesi olan herhangi bir hastada kullanılabilir. Solunum işi artan ya da solunumu düzensiz olan hastalar için uygundur. Solunumsal alkalozlu hastalar uygun değildir. A/CMV Mekanik ventilasyon gereksinmesi olan herhangi bir hastada kullanılabilir. Solunum işi artan ya da solunumu düzensiz olan hastalar için uygundur. Solunumsal alkalozlu hastalar uygun değildir.

18 Hasta seçimi IMV/SIMV, A/CMV da hipotansiyon ya da hipovolemi gelişenlerde ve A/CMV yi tolere edemeyenlerde kullanılır. Solunumu baskılanmış ya da yetersiz olanlarda, kas gücü yetersiz olanlarda ve küçük endotrakeal tüp kullanılanlarda uygun değildir. IMV/SIMV, A/CMV da hipotansiyon ya da hipovolemi gelişenlerde ve A/CMV yi tolere edemeyenlerde kullanılır. Solunumu baskılanmış ya da yetersiz olanlarda, kas gücü yetersiz olanlarda ve küçük endotrakeal tüp kullanılanlarda uygun değildir.

19 Hasta seçimi PSV spontan solunumu olan ve hafif basınç desteğine gereksinme duyan hastalar için uygundur. Solunum yetersizliklerinin iyileşme dönemlerinde geçiş modu olarak kullanılabilir. Weaning de kullanılabilir. PSV spontan solunumu olan ve hafif basınç desteğine gereksinme duyan hastalar için uygundur. Solunum yetersizliklerinin iyileşme dönemlerinde geçiş modu olarak kullanılabilir. Weaning de kullanılabilir. Spontan yeterli solunumu olamayanlarda ve akciğer ve göğüs duvarı mekaniklerinde hızlı değişiklikler olan hastalarda uygun değildir. PCV, ARDS gibi ciddi solunum yetersizliklerinde kullanılabilir. Rutin kullanım için uygun değildir. Deneyim gerektirir. PCV, ARDS gibi ciddi solunum yetersizliklerinde kullanılabilir. Rutin kullanım için uygun değildir. Deneyim gerektirir.

20 Kontrollü mekanik ventilasyon (CMV) AVANTAJ Oksijen tüketimini azaltıır Oksijen tüketimini azaltıır Solunum kaslarını dinlendirir Solunum kaslarını dinlendirir En az komplike ve en ucuz uzun süreli ventilasyon sağlar En az komplike ve en ucuz uzun süreli ventilasyon sağlar DEZAVANTAJ Ventilasyon gereksinmesindeki artışlara karşılık veremez Hasta uyanıksa ventilatör ile savaşır Ağır sedasyon hatta paralizi gerekir İntratorasik basınç yüksektir

21 Asist kontrol ventilasyon (A/CMV) AVANTAJ Hastanın ventilasyon gereksinmesine paralel olarak ventilatör hızını arttırır Hastanın ventilasyon gereksinmesine paralel olarak ventilatör hızını arttırır Oksijen tüketimini spontan ventilasyon ya da IMV göre daha fazla azaltır Oksijen tüketimini spontan ventilasyon ya da IMV göre daha fazla azaltır DEZAVANTAJ Kısmi ventilasyon desteği sağlayan modlara göre intratorasik basınç daha yüksektir Solunumsal alkaloz olabilir

22 Senkronize intermittant zorunlu ventilasyon (SIMV) AVANTAJ Hasta ventilatör uyumu daha iyidir Hasta ventilatör uyumu daha iyidir İntratorasik basınç daha düşüktür İntratorasik basınç daha düşüktür Atelektaziyi önlemek için periyodik derin soluklar sağlayabilir Atelektaziyi önlemek için periyodik derin soluklar sağlayabilir DEZAVANTAJ Hastanın artmış dakika ventilasyonunu karşılayamaz Solunum işi A/CMV göre daha fazladır

23 Basınç destekli ventilasyon (PSV)

24 AVANTAJ Zirve inspirasyon akımı artmıştır Zirve inspirasyon akımı artmıştır İntratorasik basınç daha düşüktür İntratorasik basınç daha düşüktür Hasta uyumu iyidir Hasta uyumu iyidir Solunum işi ve oksijen tüketimini azaltır Solunum işi ve oksijen tüketimini azaltır Weaning sırasında spontan ventilasyona geçişi sağlar Weaning sırasında spontan ventilasyona geçişi sağlar DEZAVANTAJ Dakika ventilasyonu güvenli olarak sağlayamaz Hipoventilasyon ya da apne olabilir Kritik hastaları yakın izlemek gerekir Cheyne-Stokes solunumu olanlarda apne alarmları sık sık tetiklenir

25 Basınç kontrollü ventilasyon (PCV) AVANTAJ Zirve inspirasyon akımı artmıştır Zirve inspirasyon akımı artmıştır Oksijenasyon düzelir/alveoler basınç azalır Oksijenasyon düzelir/alveoler basınç azalır İnspirasyon süresi ayarlanabilir İnspirasyon süresi ayarlanabilir DEZAVANTAJ Dakika ventilasyonu güvenli olarak sağlayamaz Yakın izleme gerektirir Weaninigde başka moda geçilmelidir

26 Basınç kontrollü ventilasyon- PSV ile PCV arasındaki farklar PSV (Basınç Destekli Ventilasyon) PCV (Basınç Kontrollü Ventilasyon)

27

28 Ventilatör ayarları- Tetikleme duyarlılığının ayarlanması İnspirasyonun başlaması gerektiğini mekanik ventilatörün algılaması gereklidir. İnspirasyonun başlaması gerektiğini mekanik ventilatörün algılaması gereklidir. Tetikleme mekanizması olarak basınç, volüm, akım ya da zaman kullanılabilir. Tetikleme mekanizması olarak basınç, volüm, akım ya da zaman kullanılabilir. Tetikleme duyarlılığı yüksek olarak ayarlanırsa hasta makineyi tetiklemek için fazla çabalar ve solunum işi artar. Tetikleme duyarlılığı yüksek olarak ayarlanırsa hasta makineyi tetiklemek için fazla çabalar ve solunum işi artar. Tetikleme duyarlılığı düşük ayarlanırsa da her küçük eforda inspirasyonun başlatılması hasta ventilatör uyumunu bozar Tetikleme duyarlılığı düşük ayarlanırsa da her küçük eforda inspirasyonun başlatılması hasta ventilatör uyumunu bozar

29 Tetikleme duyarlılığı 1-Tetikleme dönemi (hastanın inspirasyon eforuna başlaması ile inspirasyon akımının başlaması arasında geçen süre) 1-Tetikleme dönemi (hastanın inspirasyon eforuna başlaması ile inspirasyon akımının başlaması arasında geçen süre) Dinamik hiperinflasyon ya da düşük solunum dürtüsü varsa uzar. 2-Tetikleme sonrası dönem (gerçek tetikleme değerinden hava yolları basıncında maksimum azalma olmasına kadar geçen süre) Başlangıçtaki gaz akımının yetersizliği ile ilgilidir.

30 Ventilatör ayarları- Tetikleme duyarlılığının ayarlanması Tetikleme duyarlılığı Tetikleme duyarlılığı  Basınç -0.5 ile –1.5 cm H 2 O arasında  Akım 5-20 L/dakika sürekli akım olan bir sistemde 2L/dak

31 Tidal volüm 5-7 mL/kg, Plato basınç<35 cm H 2 O 5-7 mL/kg, Plato basınç<35 cm H 2 O Daha yüksek değerler ventilatöre bağlı akciğer hasarına neden olabilir. Daha yüksek değerler ventilatöre bağlı akciğer hasarına neden olabilir.

32 Solunum hızı Hastanın spontan solunum sayısının 4 altına ayarlanmalıdır. Hastanın spontan solunum sayısının 4 altına ayarlanmalıdır. Solunum sayısı, seçilmiş V T ’ye bağlı olarak P a CO 2 ’ yi istenen düzeyde (pH ve zirve ile ortalama hava yolu basınçları kabul edilebilir sınırlarda olacak şekilde) tutacak şekilde ayarlanır. Solunum sayısı, seçilmiş V T ’ye bağlı olarak P a CO 2 ’ yi istenen düzeyde (pH ve zirve ile ortalama hava yolu basınçları kabul edilebilir sınırlarda olacak şekilde) tutacak şekilde ayarlanır.

33 F i O 2 (solunan havadaki O 2 konsantrasyonu) ayarlanması %100 oksijen ile başlanır. %100 oksijen ile başlanır. Oksijenasyon 10-30 dakikada değerlendirilir. Oksijenasyon 10-30 dakikada değerlendirilir. Pulse oksimetre SO 2 >%92 Pulse oksimetre SO 2 >%92 Arter kan gazıSO 2 >%90 ya da P a O 2 =60 mm Hg %50-60 oksijenin 24-48 saat kullanılması oksijen toksisitesine neden olabilir. %50-60 oksijenin 24-48 saat kullanılması oksijen toksisitesine neden olabilir.

34 İnspirasyon akım hızının ayarlanması Genellikle 60L/dakika Genellikle 60L/dakika Yüksek inspirasyon akım hızı ile inspirasyon süresi kısalır ve sonuç olarak ekspirasyon süresi uzar. Dinamik hiperinflasyon azalır ve CO 2 atılımı artar. Yüksek inspirasyon akım hızı ile inspirasyon süresi kısalır ve sonuç olarak ekspirasyon süresi uzar. Dinamik hiperinflasyon azalır ve CO 2 atılımı artar. İnspirasyon akım hızı yavaşlatılırsa inspirasyon süresi uzar ve hipoksemik hastalarda oksijenasyon daha iyi sağlanır. İnspirasyon akım hızı yavaşlatılırsa inspirasyon süresi uzar ve hipoksemik hastalarda oksijenasyon daha iyi sağlanır.

35 Oto PEEP oluşumu

36 Tetikleme, oto PEEP, solunum işi

37 Optimal PEEP uygulanması

38 PEEP Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir.

39 Homojen olamayan akciğer patolojisi Aşırı distansiyon Dinamik hiperinflasyon Barotavma Hemodinamide bozulma Gaz değişiminde kötüleşme Pozitif basınçlı ventilasyon PERMİSİV HİPERKAPNİ

40 Sedasyon ve/ya da kas gevşeticisi gereklidir. Sedasyon ve/ya da kas gevşeticisi gereklidir. Mutlak kontrendikasyon Mutlak kontrendikasyon  Kafa içi basınç artışı Relatif kontendikasyonlar Relatif kontendikasyonlar  Ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu  Pulmoner hipertansiyon  Hipovolemi  Beta bloker kullanımı

41 PERMİSİV HİPERKAPNİ P a CO 2 7.15 genellikle amaçlanır. P a CO 2 7.15 genellikle amaçlanır. İnspirasyon süresi uzatılıp ekspirasyon süresi kısaltılır (N: İ/E=1/2). İnspirasyon süresi uzatılıp ekspirasyon süresi kısaltılır (N: İ/E=1/2).  İnspirasyon hava akımı azaltılır  İ/E inspirasyon lehine ayarlanır Daha az I/E=daha düşük hava yolu basıncı Daha az I/E=daha düşük hava yolu basıncı

42 Volüm kontrollü ventilasyonda basınç- zaman ilişkisi

43 Ventilatör modlarıTetiklemeLimitSiklus Volüm kontrollü CMV CMVZaman(T)Volüm(V)V/T A/CMV A/CMVBasınç(P)VolümV/T IMV IMVZamanVolümV/T SIMV SIMVBasınçVolümV/T Basınç kontrollü PSV PSVBasınçBasınçAkım PCV PCVZamanBasınçZaman APCV APCVZamanBasınçZaman

44 Faz değişkenleri


"İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları