Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları YBÜ TTD Kongresi 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları YBÜ TTD Kongresi 2008."— Sunum transkripti:

1 HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları YBÜ TTD Kongresi 2008

2 GÜNÜMÜZÜN MODERN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Solunum terapisti ventilatöre, hemşire monitöre, asistanlar lab. sonuçlarına bakar; hiç kimse hastaya bakmaz

3 Tanı Klinik bulgular  Anksiyete  Ajitasyon  Taşipne  Taşikardi  Yardımcı solunum kaslarının kullanılması İnspeksiyon ve palpasyonla abdominal kasların kontraksiyonu Paradoksik solunum Ventilatör dalga formlarında değişiklikler

4 Hasta Ventilatör Uyumsuzluğunun Sonuçları Hasta-ventilatör boğuşması Daha fazla sedasyon gereksinimi Solunum işinde artış Kas hasarı Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu Oto-PEEP ‘Weaning’ uzaması veya gecikmesi Uzun süreli yatış Maliyet artışı

5 ACİLİYETİ BELİRLE, ACİL BİR DURUM SÖZ KONUSU İSE HEMEN MÜDAHALE ET !

6 Ventilatöre bağlanır bağlanmaz distres gözleniyor ise,  Ayar problemleri  Sedasyon azlığı

7 Nedenleri 1.Ventilatör ayarları  Yanlış veya yetersiz ayarlar İnspiratuar akım hızı İnspiratuar basınç Tidal volum PEEP Tetikleme hassasiyeti  Sistemdeki kaçaklar  Ventilatörde bozukluk

8 Nedenleri 2.Havayolu (  Ptepe - Pplat)  ETT Tüpün ısırılması Kaf kaçağı veya rüptürü Havayolu direncinin artması  Isı-nem değitiricili filtreler nedeniyle  Sekresyon/kan/yabancı cisim  Bronkospazm veya alt havayollarında tıkaç

9 Nedenleri 3.Parenkim (N Ptepe – Pplat)  Sağ ana bronş entübasyonu  Pnömoni  Atelektazi  Pulmoner ödem  Aspirasyon  Pulmoner tromboemboli

10 Nedenleri 4.Ekstrapulmoner  Pnömotoraks  Plevral efüzyon  Abdominal distansiyon  Deliryum, anksiyete, ağrı, akut nörolojik olay

11 En Sık Nedenleri ETT tıkanması İnspiratuar akım hızının düşük tutulması Yetersiz sedasyon Kalp yetmezliği Pnömoni Plevral efüzyon Karın distansiyonu Oto-PEEP

12 18-24 cm Vokal kord-karina mesafesinin ortası Tüpün yer değişimi Boyun fleksiyonu aşağıya Boyun ekstansiyonu yukarıya Endotrakeal Tüp Kaf sorunları

13 Hava Yolu Sorunları Fazla ve koyu sekresyon (obstrüksiyon, atelektazi)  Nemlendirme  Sık aspirasyon  Bronkoskopi  Entübasyon sırasında yabancı cisim aspirasyonu Bronkospazm (KOAH, astım, akciğer ödemi, bronkoskopi, aspirasyon, beta bloker, allerji)  Beta mimetik  Steroid

14 Oto-PEEP Nedenleri  Düşük inspiratuar akım hızı (  I/E)  Bronkospazm  Artmış VE Sonuçları   solunum işi  Hipotansiyon  Nabızsız elektriksel aktivite, arrest Akım-zaman traselerine bakarak veya end- ekspiratuar duraklama manevrası ile anlaşılır

15 Oto-PEEP’i Önlemek VE’nin azaltılması (permisif hiperkapni) Tİ’yi azaltıp, TE’yi artırmak İnspiratuar akım hızının arttırılması Rezistansın azaltılması (geniş çaplı ETT, bronkodilatör tedavi) PEEPe eklenmesi

16 Evet Hayır Düzeliyor Hayır

17 Detaylı Yaklaşım Hikaye-fizik inceleme  Göğüs ağrısı  Sekresyon  Yeni ilaçlar  Hipotansiyon +  CVP Oto-PEEP Pnömotoraks Masif PTE  Ateş (enfeksiyon, PTE, allerji)  Simetrik olmayan akciğer sesleri Sağ ana bronş entübasyonu Pnömotoraks Plevral Efüzyon Ventilatör ayarları, alarmlar AKG Solunum mekanikleri (Ptepe – Pplat) Akciğer grafisi

18

19 Ventilatör Ayarları

20 Akım hızı en sık yanlış ayarlanan parametredir !

21 Pmus

22

23

24

25 Ti ve Solunum Sayısı Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.5, SS = 10

26 Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.2, SS = 10

27 Pi = 20, PEEP = 5, Ti = 1.2, SS = 22

28 33/dk 12/dk Tetikleme Sorunları

29 Basınç yerine akım tetikleme solunum işini azaltabilir !

30 Oto-tetikleme Devrede su birikimi, kaçak, kardiyak osilasyonlar

31 İnspiratuar akım hızının arttırılması tetiklemeyi de arttırır !

32 PAV (proportional assist ventilation; hastanın eforuna (solunum mekaniklerinin ölçülmesi) oranla basınç verilmesi) hasta ventilatör uyumunu arttırabilirır !

33 NIMV’de Sorunlar Daha büyük sorun  Hasta ventilatöre tam bağlı değil  Kaçaklar var  Oto-PEEP ölçümü mümkün değil

34 En önemli 2 sorun:  Maskeden tetikleme zor (oto-PEEP) PEEPe eklenmesi (hasta konforuna göre)  İnspiryum sonu belirlenemiyor (kaçak) Zaman döngülü modlar (PCV, ACV)

35 Sonuçlar Mekanik ventilasyon sırasında (NIMV’de daha sık) hasta ventilatör uyumsuzluğu ve hatta boğuşması sıktır. Öncelikle yaşamı tehdit eden tabloya müdahale edilmelidir. Daha sonra detaylı inceleme yapılmalıdır. Fizik inceleme ile akım-zaman, basınç-zaman traseleri çok önemlidir. Bazen basit ventilatör ayarları ile hasta konforu arttırılabilir ve sedasyon azaltılabilir.


"HASTA-VENTİLATÖR UYUMSUZLUĞU Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları YBÜ TTD Kongresi 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları