Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEKANİK VENTİLASYON- ASİSTANLARIN MERAK ETTİKLERİ Dr. Işıl KÖSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEKANİK VENTİLASYON- ASİSTANLARIN MERAK ETTİKLERİ Dr. Işıl KÖSE."— Sunum transkripti:

1 MEKANİK VENTİLASYON- ASİSTANLARIN MERAK ETTİKLERİ Dr. Işıl KÖSE

2 HATIRLANACAKLAR: MEKANİK VENTİLASYONDA TEMEL AYARLAR Ventilasyon  V Vt-V target (APV)  P Psupport Pcontrol  Frekans  I:E %Ti Pik Flow Pause Oksijenasyon PEEP FiO2 Senkroni Trigger ETS (spont.) Pramp TiMax

3 HATIRLANACAKLAR: KONTROL DEĞİŞKENİ  HACİM (V-CMV, V-SIMV)  BASINÇ (P-CMV, P-SIMV, PS, DUO-PAP, BIPAP, APRV)  DUAL (APV, PRVC, AUTO-FLOW )

4 SORULAR  Peak Flow (Pik Akım), İnspiratuar Tetikleme, İnspiratuar Pause, Expiratory Sensitivity Trigger nedir, neye göre ayarlanır?  V-SIMV, P-SIMV, V-A/C, P-A/C farkı, birbirlerine üstünlüğü nedir?  APRV nedir, ne zaman kullanılır?  Dalga ve eğriler nasıl yorumlanır?

5 SORULAR  Ters orantılı ventilasyon hangi durumlarda nasıl uygulayalım  Restriktif AC hastalıklarında MV yaklaşımımız nasıl olmalı  Hipotansif hastada MV  Geriyatrik hasta da MV ve weaning nasıl yapalım  OSAS hastalarında weanıng

6 SORULAR  Klinik duruma göre hangi modu secmeliyiz ? bu durumlara göre MV ayarlarımız başlangıçta nasıl olmalı?  Yüksek basınc değerleriyle takip edilen yada yeterli Vt olusturulamayan durumlarda, hastalarda hangi modu daha başarılı kullanabiliriz. MV ayarlarımız nasıl olmalı?  Trigger - Ramp ayarları

7 SORULAR  Kompliyans, rezistans hesaplama  Hasta kliniğine göre mod seçimi: ARDS, AC ödemi, KOAH, toraks tüpü olanlarda,...  MVda hangi hastada hangi sedasyon seçeneği  Yelken göğüslü hastada mod ayarları nasıl olmalı?

8 P İ K AKIM (PEAK FLOW) NED İ R, NEYE GÖRE AYARLANIR?

9 PEAK FLOW (P İ K AKIM)  Hastaya verilen gaz akımının hızı (L/dk)  ÖRNEK: F=60 L/dk, Vt=500 ml ise 0,5 sn’de istenen Vt’ye ulaşılır F=30 L/dk, Vt=500 ml ise 1 sn’de istenen Vt’ye ulaşılır

10 PEAK FLOW (P İ K AKIM)  VC zorunlu soluklara uygulanır.  ÖRNEK: Vt=500 ml, f=10/dk, I:E=1:2 ve Fpik=60L/dk 60:10=6 sn (soluk süresi) (I=2 sn, E=4 sn) 500 ml için 0,5 sn gerekli Tplato=2-0,5=1,5 sn  BAŞLANGIÇ AYARLARI: 40-60 L/dk  KOAH’da Fpik’I artırmak, ARDS’de azaltmak  Dikkat: I:E, f

11 İ NSP İ RATUAR TET İ KLEME VE İ NSP İ RATUAR PAUSE NED İ R, NASIL AYARLANIR?

12 İ NSP İ RATUAR TET İ KLEME (TRIGGER)  F-tetik:  P-tetik  BAŞLANGIÇ AYARLARI: F=2 L/dk P=-1/-3 cmH 2 O  Hastanın durumuna göre karar (SSS olgusu, KOAH)  Dikkat: Oto tetikleme, kas yorgunluğu  F-tetik P-tetikden daha duyarlı (daha hızlı cevap)

13 İ NSP İ RATUAR PAUSE  Inspiratory hold=Inflation hold  Belirlenen sürede ekspiratuar valfi kapalı tutarak gazın akciğerde kalmasını sağlar  Hipoksemide gaz değişimini düzeltmeye yardımcıdır  F pik, f, I:E ayarlarından etkilenir  ÖRNEK: Vt=500 ml, f=10/dk, I:E=1:2 ve Fpik=60L/dk 60:10=6 sn (soluk süresi) (I=2 sn, E=4 sn) 500 ml için 0,5 sn gerekli Tplato=2-0,5=1,5 sn

14 İ NSP İ RATUAR PAUSE

15  ÖRNEK: Vt=500 ml, f=10/dk, I:E=1:2 ve Fpik=60L/dk 60:10=6 sn (soluk süresi) (I=2 sn, E=4 sn) 500 ml için 0,5 sn gerekli Tplato=2-0,5=1,5 sn  ÖRNEK 2: Vt=500 ml, f=20/dk, I:E=1:2 ve Fpik=60L/dk 60:20=3 sn (soluk süresi) (I=1 sn, E=2 sn) 500 ml için 0,5 sn gerekli Tplato=1-0,5=0,5 sn

16 ETS (Expiratory Trigger Sensitivity) NED İ R, NASIL AYARLANIR?

17 ETS (EXPIRATORY TRIGGER SENSITIVITY)  Ekspiratuar tetik duyarlılığı  Ventilatörün inspirasyondan ekspirasyona geçtiği pik inspiratuar akım yüzdesi  Örnek: 60 L/dk akım için ETS %25 ise akım 15 L/dk’ya düşünce ekspiryum başlar  % arttıkça ekspiryum daha erken başlar. Ekspiryum uzar.  KOAH’da en az % 50 önerilir.  Spontan solunuma uygulanır

18 ETS

19 V-SIMV / P-SIMV / V-A/C / P-A/C FARKI NEDIR?

20 SIMV  Belirlenen Vt veya P’da ve belirlenen f’da soluk hastaya verilirken hastanın desteksiz spontan solunumuna izin verilir.  Zorunlu soluklar VC veya PC  Spontan soluklar hastanın belirlediği kadarır.  Ayarlanan frekans ve Vt/P’da soluk, dakika hacmini belirler.  +PS ile spontan soluklar desteklenebilir.

21 SIMV (VC)

22 SIMV (VC) ± PS

23 P-SIMV (PC-IMV)

24 V-A/C / P-A/C  V-A/C: Volüm asist kontrol  Volümü kontrol eder.  Vt, f, tetik duyarlılığı, pik akım ayarlanır.  P-A/C: Basınç asist kontrol  Basıncı kontrol eder  P, f, tetik duyarlılığı, inspiratuar eğim/rampa (slope/ramp) ayarlanır

25 APRV NEDiR, NE ZAMAN KULLANILIR?

26 APRV  Airway Pressure Release Ventilation / Havayolu Salınım Ventilasyonu  Spontan soluyan ve CPAP uygulanan hastalarda alveolar ventilasyonu artırmak için aralıklı olarak CPAP’ın ortadan kaldırılması, (daha çok azaltılmasıdır).  IRV yerine kullanılabilir. Daha fazla hasta uyumu  CPAP düzeyi alışık olduğumuzdan daha yüksek bir değerdir  Her iki seviyede hasta spontan soluyabilir.

27 APRV  Markalara göre farklılık  Spontan soluklar desteklenebilir  DuoPAP, APRV,  BIPAP, APRV  Hepsinde IRV mantığı ? (ters I:E oranı)

28 APRV-BIPAP FARKI (GAL İ LEO-DRAGER)

29 DUOPAP / APRV (GALILEO)

30

31 BI-PHASIC MODES: DUOPAP & APRV P T-low T-high P-high P-low t t t P-support Spont. breath is supported at P-high level. Spont. breath is supported at P-low level. Spont. breath is NOT supported at P-high level. Spont. breath is supported at P-low level. Pasif hasta (yalnızca kontrol soluğu) Aktif hasta (yüksek basınç desteği) Aktif hasta (düşük basınç desteği) Time triggering / cycling patient triggering Patient’s inhalation activity Flow (ETS) cycling

32 BIPAP / APRV (DRAGER) Birbirine benzer. BIPAP’da hasta her iki basınç düzeyinde de soluyabilir ve düşük basınç düzeyindeki spontan soluklar desteklenir. APRV’de spontan soluklar desteklenmez.

33 APRV END İ KASYONU  T-high > T-low stratejisi ile refrakter hipoksemide  Farklı klinik durumlarda kullanılabilir.  Özellikle ALI/ARDS hastalarında, massif atelektazisi olan hastalarda kullanılır.

34 APRV BAŞLANGIÇ AYARLARI  P-High 30  P-Low 0  T-High 5 seconds  T-Low 0.6 seconds  FiO2 100%

35 HİPERKAPNİDE YENİDEN AYAR (APRV) AMAÇ: PaCO2 7,20 1. Spontan solunumu sağlamak için sedasyonu azalt 2.P-High 2 artır 3.T-Low 0.05 saniye artır 4.2 ve 3. basamakları P-High 40 T-Low 0.9 saniye olana dek tekrarla (istenen pH ve PaCO2 düzeyine ulaşılana dek) 5.T-High 4’e düşür. 6.FiO2’yi her 30 dakikada bir %10-20 azalt. Hedef FiO2 %21. Her değişkiklikten 30-60 dk sonra kangazı kontrolü yap.

36 HİPOKSEMİDE YENİDEN AYAR (APRV) AMAÇ: PaO2>70 mmHg, SpO2>%92 1.P-High 2 artır 2.PaCO2 <50 mmHg ise T-Low 0.05 saniye azalt 3.1 ve 2. basamakları P-High 40 mmHg T-Low 0.4 saniye olana dek tekrarla (istenen PaO2 ve SpO2 elde edilene dek) 4.P-High ikişer artır (P-High 50 olana dek) 5. FiO2’yi her 30 dakikada bir %10-20 azalt. Hedef FiO2 %21. Her değişkiklikten 30-60 dk sonra kangazı kontrolü yap.

37 HİPOKAPNİDE YENİDEN AYAR (APRV) AMAÇ: PaCO2 >30 pH <7.5 1.PaO2 > 100 ise P-High 2 azalt 2.T-Low 0.05 azalt 3.1 ve 2. basamakları P-High 20 ve T-Low 4 saniye olana dek tekrarla (istenen pH ve PaCO2 düzeyine ulaşılana dek) 4.FiO2’yi her 30 dakikada bir %10-20 azalt. Hedef FiO2 %21. Her değişkiklikten 30-60 dk sonra kangazı kontrolü yap.

38 APRV WEANING  1. İ lk olarak FiO2 azalt (hedef yeterli FiO2’de <%50)  2. Phigh<20 cmH2O olana dek 2şer azalt  3. Düşük basınca geçiş hızı 5/dk olana dek T high’ı artır.  4. CPAP’a geç  5. Kompanse etmek için hastalar kendi spontan hızlarını artırmalılar.

39 Dalga ve e ğ riler nasıl yorumlanır?  mavilotus0 http://mavilotusdotorg.wordpress.com/yogun-bakim/

40 Ters orantılı ventilasyon hangi durumlarda nasıl uygulayalım?

41 IRV  Bir mod değil, pek çok modda uygulanabilen bir strateji  Tins, Ramp, ETS, pik akımı değiştirerek farklı yöntemlerle uygulanabilir.  Normalde 1:2 olan I:E oranını tersine çevirmek (2:1, 3:1, 4:1)  Gaz değişimin gerçekleştiği süreyi uzatır

42 IRV YAN ETK İ / KOMPL İ KASYON  Hipotansiyon  Oto-PEEP  Barotravma  Hiperkapni  Kötü hasta uyumu (sedasyon ve NMB gereksiniminin artması)  APRV; IRV’ye iyi alternatif

43 Restriktif AC hastalıklarında MV yaklaşımımız nasıl olmalı?

44 RESTR İ KT İ F AC HASTALI Ğ INDA MV  AMAÇ: Akciğer hasarını artırmadan oksijenizasyonu düzeltmek.  ALI/ARDS’de MV sağ kalımı artırsa da özellikle pulmoner fibrozis gibi diğer restriktif durumlarda yararı sınırlıdır.  Yüksek basınç değerlerinden kaçınmak gereklidir  Akciğer koruyucu stratejiler uygulanmalıdır.  PEEP uygulaması ile atelektazilerin önüne geçilmelidir.  Plevral effüzyon gibi durumlara bağlıysa en kısa sürede düzeltilmelidir.

45 HIPOTANS İ F HASTADA MV NASIL OLMALI

46 HIPOTANS İ F HASTADA MV  Ortalama havayolu basıncı ve PEEP’e dikkat  Hipovolemik hastada sıvı  Kardiyak yetmezlikte inotrop  Sepsis’de vazopressör+sıvı  Altta yatan neden düzelene dek Pplato<30 cmH 2 O, PEEP<5 cmH2O olsun.  Anemi varsa düzelt  PC modlar daha iyi  Aşırı sedasyona dikkat

47 Geriyatrik hastada MV ve weaning nasıl yapalım?

48 GERIYATRIK HASTADA MV  Literatür taraması: bir protokol için yetersiz yayın  Altta yatan hastalık (SVH, KOAH…): Ekstübasyon güçlüğü  MV kararı?  IMV-NIMV?  Erken ekstübasyon  Erken trakeostomi, eve gönderme  Genel MV kuralları

49 OSAS hastalarında Weaning

50 OSAS HASTALARıNDA WEANING  Obez hasta  Kronik CO 2 yüksekliği  PaCO 2 ’den çok pH’a odaklan  Hızlı ekstübasyon (daha cesur ol), sedasyon yok/az  NIMV ile devam  Erken mobilizasyon  Yüksek PEEP (atelektaziden korun)  IBW

51 Klinik Duruma Göre Hangi Modu Secmeliyiz ? Bu Durumlara Göre MV Ayarlarımız Başlangıçta Nasıl Olmalı.

52 KLINIK DURUMA GÖRE HANGI MOD  Primer Amaç: CO2 eliminasyonu? - Hipoksemi düzeltilmesi?  Modun çok önemi yok  Permisif Hiperkani  KOAH: düşük SpO2 düzeylerine izin ver.  Modun çok önemi yok  Dakika ventilasyonu, f, I:E oranı: CO2 eliminasyonu  FiO2, PEEP: oksijenizasyon  Her durum için barotravma, volütravmaya dikkat (yüksek Pplato, yüksek Vt)  Yüksek FiO2’den kaçın (<%60)

53  Yüksek basınç de ğ erleriyle takip edilen yada yeterli Vt olusturulamayan durumlarda, hastalarda hangi modu daha başarılı kullanabiliriz?  MV ayarlarımız nasıl olmalı?

54 YÜKSEK P, YETERS İ Z VT  Dual modlar, ASV  Rezistans artışı: Bronkodilatatörler, ! HME filtre, sekresyonların temizlenmesi  Kompliyans azalması: Yüksek PEEP, düşük otalama hava yolu basınçları  Altta yatan nedenlerin düzeltilmesi

55 Trıger -Ramp ayarları

56 TRIGGER SENSITIVITY  Başlangıç:  F-Tetik: 2 L/dk  P-Tetik: -1-3cmH 2 O  ! Oto tetik, kas yorgunluğu

57 RAMP  Rise time  İstenen Vt’ye ulaşma süresi  T insp ile ilişkili  Tinsp’den uzun olursa yeterli Vt oluşmaz  Tinsp’den kısa olursa Plato süresini belirler

58 RAMP

59 KOMPL İ YANS REZ İ STANS HESAPLAMA

60 REZ İ STANS - KOMPL İ YANS

61 REZ İ STANS-KOMPL İ YANS DE Ğİ Ş İ KL İ KLER İ HAVAYOLU REZ İ STANSINDA ARTIŞ KOMPL İ YANSDA AZALMA

62 MVda hangi hastada hangi sedasyon Seçene ğ i?

63 SEDASYON  Analjezi gerekiyorsa opioidler, yoksa propofol ilk sırada  Deksmedetomidin giderek yaygınlaşıyor.  Hastanın uyanık olması, spontan solunumunun baskılanmaması ve mobilizasyonu önemli  Sedasyon skorlarının günlük kullanımı  Minerva Anestesiologica 2012 March;78(3):369- 80

64 Yelken Gö ğ üslü Hastada Mekanik Ventilasyon

65 YELKEN GÖ Ğ ÜS  Yelken göğüste MV endikasyonları: 1. Şok 2. İlişkili başka travma 3. Ciddi kafa travması 4. Önceki pulmoner hastalık 5. 8 veya daha çok kot kırığı 6. >65 yaş

66  mavilotus0 http://mavilotusdotorg.wordpress.com/yogun-bakim/


"MEKANİK VENTİLASYON- ASİSTANLARIN MERAK ETTİKLERİ Dr. Işıl KÖSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları