Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEKANİK VENTİLATÖRLER Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEKANİK VENTİLATÖRLER Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 MEKANİK VENTİLATÖRLER Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı

2 ENTÜBASYONENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Hava yollarının korunması Sekresyonların atılması Sekresyonların atılması İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi MEKANİK VENTİLASYON ENDİKASYONLARI Solunum durması Solunum durması Solunum yetersizliği Solunum yetersizliği Solunum işindeki artmanın solunum yetersizliğine neden olma eğilimi Solunum işindeki artmanın solunum yetersizliğine neden olma eğilimi

3 Mekanik ventilasyon- endikasyonlar Gaz değişiminin iyileştirilmesi Gaz değişiminin iyileştirilmesi –Hipokseminin düzeltilmesi –Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi Solunum sıkıntısının giderilmesi Solunum sıkıntısının giderilmesi –Solunum işinin azaltılması –Solunum kaslarının dinlendirilmesi Basınç-volüm ilişkisinin değiştirilmesi Basınç-volüm ilişkisinin değiştirilmesi –Atelektazinin önlenmesi ya da düzeltilmesi –Kompliyansın düzeltilmesi –Akciğer hasarındaki artışın önlenmesi

4 Negatif basınçlı ventilasyon Negatif basınçlı ventilasyon Pozitif basınçlı ventilasyon Pozitif basınçlı ventilasyon

5 Mekanik ventilatör

6 Akım Akım

7 Mekanik ventilatör

8 PEEP

9 PEEP

10 BIPAP EV VENTİLATÖRÜ YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ BIPAP vision

11 Yoğun bakım ventilatörü

12 Noninvazif mekanik ventilasyon

13 Ekshalasyon valfleri

14 Noninvazif mekanik ventilasyon

15 İnvazif mekanik ventilasyon

16 Mekanik ventilatör-soluk tipleri

17 Kontrollü ve yardımlı (assist) ventilasyon kavramı Kontrollü ventilasyonda, tüm ventilasyon desteği mekanik ventilatör tarafından verilir (CMV), (Tam destek). Kontrollü ventilasyonda, tüm ventilasyon desteği mekanik ventilatör tarafından verilir (CMV), (Tam destek). Yardımlı (Assist) ventilasyonda ise, solunum işinin karşılanmasında mekanik ventilatör hastaya yardımcı olur (A/C, SIMV, PSV), (Kısmi destek) Yardımlı (Assist) ventilasyonda ise, solunum işinin karşılanmasında mekanik ventilatör hastaya yardımcı olur (A/C, SIMV, PSV), (Kısmi destek)

18 Mekanik Ventilasyon-sınıflandırma 1-Kontrol değişkenleri 1-Kontrol değişkenleri İnspirasyonu oluşturmak için kullanılan ve hastanın pulmoner mekaniğinden etkilenmeyen değişkenler 2-Faz değişkenleri 2-Faz değişkenleri İnspirasyonda bir dönemden diğerine geçiş için kullanılan değişkenler

19

20 İnspirasyonu oluşturmak

21 İnspirasyonun fazlarını oluşturmak

22 Kontrol değişkenleri Basınç kontrollü ventilatörler Basınç kontrollü ventilatörler Volüm kontrollü ventilatörler Volüm kontrollü ventilatörler Akım kontrollü ventilatörler Akım kontrollü ventilatörler Zaman kontrollü ventilatörler Zaman kontrollü ventilatörler

23 VOLUM KONTROL VOLUM KONTROL Sabit dakika ventilasyon Sabit dakika ventilasyon Değişken havayolu basınçları oluşur Değişken havayolu basınçları oluşur Yüksek basınçlara ve akciğer hasarına neden olabilir. Yüksek basınçlara ve akciğer hasarına neden olabilir. BASINÇ KONTROL BASINÇ KONTROL Sabit havayolu basınçları Sabit havayolu basınçları Değişken dakika ventilasyon Değişken dakika ventilasyon Basınç yükselmesine izin vermez, akciğer hasarını önler. Basınç yükselmesine izin vermez, akciğer hasarını önler. Hipoventilasyona neden olabilir. Hipoventilasyona neden olabilir.

24 Volum ve basınç kontrol

25 Basınç kontrollü ventilatörler Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım oluştururlar. Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım oluştururlar. Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından hasta uyumu daha iyidir. Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından hasta uyumu daha iyidir. Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse edebilirler. Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse edebilirler.

26 Basınç kontrollü ventilatörlerde kaçak kompansasyonu

27

28 Faz değişkenleri Tetikleme Tetikleme –inspirasyonu başlatan değişken basınç, zaman, volüm, akım basınç, zaman, volüm, akım Limit Limit –Önceden ayarlanmış olan değerlerin aşılmasını engelleyen değişken Basınç, akım, volüm Basınç, akım, volüm Siklus Siklus –İnspirasyonu sonlandıran değişken Basınç, volüm, zaman, akım Basınç, volüm, zaman, akım Bazal Bazal –PEEP

29 Faz değişkenleri

30 Ventilatör ayarları Mod Mod Tidal volüm Tidal volüm Back-up solunum sayısı Back-up solunum sayısı PEEP PEEP F i O 2 F i O 2 İnspirasyon akım hızı ve şekli İnspirasyon akım hızı ve şekli Hedef basınç Hedef basınç Hedef tidal volüm Hedef tidal volüm Alarmlar Alarmlar –Apne –Düşük ekspire edilen tidal volüm –Düşük inspirasyon basıncı –Maksimum hava yolu basıncı

31 Ventilatör ayarları- Tetikleme duyarlılığının ayarlanması Tetikleme duyarlılığı Tetikleme duyarlılığı –Basınç -0.5 ile –1.5 cm H 2 O arasında –Akım 5-20 L/dakika sürekli akım olan bir sistemde 2L/dak

32 Ventilatör ayarları- Tetikleme duyarlılığının ayarlanması İnspirasyonun başlaması gerektiğini mekanik ventilatörün algılaması gereklidir. İnspirasyonun başlaması gerektiğini mekanik ventilatörün algılaması gereklidir. Tetikleme mekanizması olarak basınç, volüm, akım ya da zaman kullanılabilir. Tetikleme mekanizması olarak basınç, volüm, akım ya da zaman kullanılabilir. Tetikleme duyarlılığı yüksek olarak ayarlanırsa hasta makineyi tetiklemek için fazla çabalar ve solunum işi artar. Tetikleme duyarlılığı yüksek olarak ayarlanırsa hasta makineyi tetiklemek için fazla çabalar ve solunum işi artar. Tetikleme duyarlılığı düşük ayarlanırsa da her küçük eforda inspirasyonun başlatılması hasta ventilatör uyumunu bozar Tetikleme duyarlılığı düşük ayarlanırsa da her küçük eforda inspirasyonun başlatılması hasta ventilatör uyumunu bozar

33 Tetikleme, oto PEEP, solunum işi

34 Tetikleme dönemi

35 Tetikleme, oto PEEP, solunum işi Tetikleme dönemi Tetikleme sonrası dönem

36 Tetikleme duyarlılığı 1-Tetikleme dönemi (hastanın inspirasyon eforuna başlaması ile inspirasyon akımının başlaması arasında geçen süre) 1-Tetikleme dönemi (hastanın inspirasyon eforuna başlaması ile inspirasyon akımının başlaması arasında geçen süre) Dinamik hiperinflasyon ya da düşük solunum dürtüsü varsa uzar. 2-Tetikleme sonrası dönem (gerçek tetikleme değerinden hava yolları basıncında maksimum azalma olmasına kadar geçen süre) Başlangıçtaki gaz akımının yetersizliği ile ilgilidir.

37 Faz değişkenleri

38 Siklus-akım (PSV)

39 Ventilatör modu Soluk tipleri ve faz değişkenleri arasındaki ilişkiler mod olarak ifade edilir. Soluk tipleri ve faz değişkenleri arasındaki ilişkiler mod olarak ifade edilir. Kontrol değişkenleri, faz değişkenleri ve diğer değişkenlerin özel bir kombinasyonunu yansıtır. Kontrol değişkenleri, faz değişkenleri ve diğer değişkenlerin özel bir kombinasyonunu yansıtır.

40 Ventilatör modları Volüm kontrollü –Kontrollü mekanik ventilasyon (CMV) –Asist-kontrollü mekanik ventilasyona (A/CMV) –İntermittan zorunlu ventilasyon (IMV) –Senkronize intermittant zorunlu ventilasyon (SIMV) Basınç kontrollü –Basınç destekli ventilasyon (PSV) –Basınç kontrollü ventilasyon (PCV) –Airway pressure release ventilasyon (APRV)

41 Ventilatör modları TetiklemeLimitSiklus Volüm kontrollü CMV CMVZaman(T)Volüm(V)V/T A/CMV A/CMVBasınç(P)VolümV/T IMV IMVZamanVolümV/T SIMV SIMVBasınçVolümV/T Basınç kontrollü PSV PSVBasınçBasınçAkım PCV PCVZamanBasınçZaman APCV APCVZamanBasınçZaman

42 Tidal volüm 5-7 mL/kg, Plato basınç<35 cm H 2 O 5-7 mL/kg, Plato basınç<35 cm H 2 O Daha yüksek değerler ventilatöre bağlı akciğer hasarına neden olabilir. Daha yüksek değerler ventilatöre bağlı akciğer hasarına neden olabilir.

43 Solunum hızı Hastanın spontan solunum sayısının 4 altına ayarlanmalıdır. Hastanın spontan solunum sayısının 4 altına ayarlanmalıdır. Solunum sayısı, seçilmiş V T ’ye bağlı olarak P a CO 2 ’ yi istenen düzeyde (pH ve zirve ile ortalama hava yolu basınçları kabul edilebilir sınırlarda olacak şekilde) tutacak şekilde ayarlanır. Solunum sayısı, seçilmiş V T ’ye bağlı olarak P a CO 2 ’ yi istenen düzeyde (pH ve zirve ile ortalama hava yolu basınçları kabul edilebilir sınırlarda olacak şekilde) tutacak şekilde ayarlanır.

44 F i O 2 (solunan havadaki O 2 konsantrasyonu) ayarlanması %100 oksijen ile başlanır. %100 oksijen ile başlanır. Oksijenasyon 10-30 dakikada değerlendirilir. Oksijenasyon 10-30 dakikada değerlendirilir. Pulse oksimetre SO 2 >%92 Pulse oksimetre SO 2 >%92 Arter kan gazıSO 2 >%90 ya da P a O 2 =60 mm Hg %50-60 oksijenin 24-48 saat kullanılması oksijen toksisitesine neden olabilir. %50-60 oksijenin 24-48 saat kullanılması oksijen toksisitesine neden olabilir.

45 İnspirasyon akım hızının ayarlanması Genellikle 60L/dakika Genellikle 60L/dakika Yüksek inspirasyon akım hızı ile inspirasyon süresi kısalır ve sonuç olarak ekspirasyon süresi uzar. Dinamik hiperinflasyon azalır ve CO 2 atılımı artar. Yüksek inspirasyon akım hızı ile inspirasyon süresi kısalır ve sonuç olarak ekspirasyon süresi uzar. Dinamik hiperinflasyon azalır ve CO 2 atılımı artar. İnspirasyon akım hızı yavaşlatılırsa inspirasyon süresi uzar ve hipoksemik hastalarda oksijenasyon daha iyi sağlanır. İnspirasyon akım hızı yavaşlatılırsa inspirasyon süresi uzar ve hipoksemik hastalarda oksijenasyon daha iyi sağlanır.

46 Oto PEEP oluşumu

47 Optimal PEEP uygulanması

48 PEEP Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir.

49 Volüm kontrollü ventilasyonda basınç-zaman ilişkisi


"MEKANİK VENTİLATÖRLER Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları