Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VOLÜM SİKLUSLU VENTİLASYON VE ARDS’DE MEKANİK VENTİLASYON Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VOLÜM SİKLUSLU VENTİLASYON VE ARDS’DE MEKANİK VENTİLASYON Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 VOLÜM SİKLUSLU VENTİLASYON VE ARDS’DE MEKANİK VENTİLASYON Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 ALI  ARDS ALI ALI Ani başlangıç PaO 2 /FiO 2  300 mmHg Bilateral infiltratlar PAWB  18 mmHg ARDS ARDS Ani başlangıç PaO 2 /FiO 2  200 mmHg Bilateral infiltratlar PAWB  18 mmHg

3 İnsidans %7 Mortalite %40-60

4 ALI-ARDS ETYOLOJİSİ PULMONER (PRİMER) Pnömoni Aspirasyon Akciğer kontüzyonu Toksik gaz inhalasyonu Boğulma Konsolidasyon EKSTRAPULMONER (SEKONDER) Sepsis Travma  Multiple kırık,  Hipovolemik şok Kan Transfüzyonu,TRALI Akut pankreatit İlaç intoksikasyonu İnterstisyel ödem Kollaps

5

6 Tedavi Planı Etyoloji? Primer sekonder ARDS? NIMV? Entübasyon? Kontrollü mod asiste mod? Hastanın volüm durumunun değerlendirilmesi

7 Entübasyon Endikasyonları SS>40/dk Solunum kas güçsüzlüğü aksesuvar kas kullanımı Yüksek düzeylerde FİO2 dirençli hipoksemi Kardiak performans düşüklüğü Yaşamı tehdit eden metabolik asidoz Mental durum bozulması

8 HEDEF PaO2 58-60 mmHg Oksijen saturasyonu %90 civarında FiO2<%70 Hastanın normokapnik olması şart değil Onaylanmış hiperkapni Maksimum plato basıncı 30-35 cmH2O

9

10

11 MEKANİK VENTİLASYON Düşük tidal volüm 6mL/kg –Aşırı gerilmelerin ve mediatör salınımının önlenmesi Yüksek PEEP –Akciğer volümleri ve surfaktan fonksiyonunu korumak için –Havayolları ve alveollerin her solunum siklusunda tekrar tekrar açılıp kapanmasını önlemek için Solunum sayısı 12-20/dk VILI mortaliteyi %8.8 arttırır

12 Kontrollü Mekanik Ventilasyon Hastada sedasyon ve paralizi ile spontan solunumun tamamen ortadan kaldırılması ve solunum işinin tamamen ventilatör tarafından yapılması

13 Volüm Sikluslu Akım Kontrollü Mekanik Ventilasyon Tidal volüm, akım ve akım paterni sabit basınç değişkendir Tidal volüm veya inspiryum akımı Solunum sayısı İnspiryum zamanı AC, SIMV

14

15 Volüm kontrollü MV Basınç kontrollü MV

16 Optimum PEEP düzeyinin saptanması Akciğer morfolojisi Basınç-volüm eğrileri Komplians Oksijenizasyon Düşükten yükseğe? Yüksekten düşüğe ARDSNET algoritma

17

18

19 Mekanik ventilasyon desteğinin azaltılması PaO2/FiO2 VE/PaCO2 Radyoloji Kompliansın düzelmesi ile Sedasyon azaltılıp spontan solunuma geçilmeli Önce FiO2 sonra PEEP azaltılmalı FiO2 80 mmHg ise PEEP’in azaltılması

20 Koruyucu MV Yöntemleri Yetersiz Kalırsa

21 Recruitment manevrası Atelektatik akciğer dokusunu açmak amacıyla zaman zaman devamlı yüksek havayolu basıncı uygulamasıdır.

22 Crit Care Med 2004; 32:2378-84

23

24 RM nın yan etkileri Hemodinamik kötüleşme, barotravma Kan basıncı Nabız, ritm SpO2 monitörize edilemeli OAB< 60 mmHg veya 20 mmHg’dan fazla düşme olursa SpO2<%85 Nabız>140/dk veya 60/dk’dan fazla artarsa Yeni aritmi ortaya çıkarsa RM bırakılmalı

25 Yüzüstü Pozisyon(Prone) FiO2 ve Plato basıncı riskli düzeylere ulaştı ise deneyimli ellerde ve kontrendike olmayan durumlarda uygulanması yararlı olabilir. Lenfatik drenajı düzeltir Sekresyonların drenajını kolaylaştırır Alt lobları kalbin ağırlığından kurtarır

26

27 HFO Akciğerleri koruyucu mekanik ventilasyon stratejileri başarısız olursa denenmelidir.

28

29 Spontan Solunum PSV? BİPAP/APRV? –Total VE’nin %10-30 u APRV la spontan solunum olmak üzere MV uygulandığında –V/Q oranı –Fizyolojik şant ve –Arteriyel oksijenizasyonda düzelme saptanmış MV ve YBU süre kısalabilir Putensen C. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1241-1248

30

31

32 İnhale Nitrik Oksit Koruyucu mekanik ventilasyon tedavisine cevap vermeyen hastalarda denenmesi oksijenizasyonu düzeltebilir. Mortaliteyi değiştirmez.

33 Sürfaktan? N Eng J Med 2004; 351:884- 892

34 Primer ARDS Yüksek düzeylerde PEEPYüksek düzeylerde PEEP Prone pozisyonProne pozisyon RMRM ? Sekonder ARDS Yüksek düzeylerde PEEPYüksek düzeylerde PEEP Prone pozisyonProne pozisyon RMRM

35

36 FiO2:%100, pH:7.35, paO2:48 mmHg, PaCO2:32 mmHg, Sat%:82 VT:7mL/kg, PEEP:10 cmH2O

37 FiO2%70, PEEP:30 cmH2O, pH:7.36, PaO2:73 mmHg, PaCO2:29 mmHg, Sat%94 Hemodinami hiç değişmedi

38

39 pH: 7.49, PaO2:43 mmHg,PaCO2:40 mmHg, Sat%82 NIMV

40 FiO2:%60, PEEP:10 mmHg, P:25 mmHg pH: 7.49, PaO2:43 mmHg,PaCO2:40 mmHg, Sat%82

41 FiO 2 : %60, P:38 cmH 2 O, PEEP:10 cmH 2 O 2dk, saatte 4 kez pH:7.5, PaO 2 :75 mmHg, PaCO 2 :34 mmHg, %Sat:96 Kan basıncı ve nabız hafif düştü


"VOLÜM SİKLUSLU VENTİLASYON VE ARDS’DE MEKANİK VENTİLASYON Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları