Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUAL Kontrol Modlar Ventilatör bir feedback halkası üzerinden basınç veya volümü kontrol eder AÇIK DÖNGÜ (OPEN-LOOP) KONTROLLÜ SİSTEM KAPALI DÖNGÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUAL Kontrol Modlar Ventilatör bir feedback halkası üzerinden basınç veya volümü kontrol eder AÇIK DÖNGÜ (OPEN-LOOP) KONTROLLÜ SİSTEM KAPALI DÖNGÜ."— Sunum transkripti:

1 DUAL Kontrol Modlar Ventilatör bir feedback halkası üzerinden basınç veya volümü kontrol eder AÇIK DÖNGÜ (OPEN-LOOP) KONTROLLÜ SİSTEM KAPALI DÖNGÜ (CLOSED-LOOP) KONTROLLÜ SİSTEM İSTENİLEN PARAMETRE AYARLANIR İSTENİLEN PARAMETRE AYARLANIR 1 1 WEANING HEDEFLEMESİ 7 2 KONTROL ÜNİTESİ 6 2 KIYASLAMA PRE-SET LİMİTLER 5 VENTİLATÖR KONTROL ÜNİTESİ ÖLÇÜM 4 3 HASTAYA UYGULANIR 3 HASTAYA UYGULANIR

2 1. Soluk içinde dual kontrol 2. Soluktan soluğa dual kontrol
1. Soluk içi dual kontrol: a. Volum Assured Pressure Support, Pressure Augmentation b. Volüm Support Variable Pressure support 1.a. Volum Assured Pressure Support, Pressure Augmentation: Soluk tetiklendiğinde cihaz mümkün olduğunca hızlı şekilde ayarlanan basınç desteğine ulaşmaya çalışır. Soluğun bu parçası basınç limitlidir ve çok değişken akımlar ile birliktedir. Ayarlanan basınca erişilince ventilatörün mikroişlemcisi verilmiş olan tidal volüm ile amaçlanan tidal volümü karşılaştırır. Mikroişlemci set edilen tidal volümün verilmediğini algılarsa cihaz ayarlanan peak akıma uyarak inspirasyonu devam ettirir. Artık soluk basınç limitliden volüm limitli soluğa dönmüştür.

3 Volum Assured Pressure Support Pressure Augmentation
Tetikleme PS ayarı, PS kontrolu hayır evet İnsp flow=%25 başlangıç flow Verilen Vt≥set Vt hayır evet İnspr sonlanır İnsp flow>set peak flow evet hayır Set edilen peak flowa uyarak flow kontrole geçer evet Paw<PS ayarı hayır evet İnspr sonlanır Verilen Vt=set Vt hayır

4 1. b. Volüm Support , Variable Pressure Support:
PS ventilasyonun kapalı döngü kontrolüdür. Verilen Vt feedback kontrolü olarak kullanılarak PS düzeyi sürekli olarak değiştirilir. 2. Soluktan soluğa dual kontrol: Pressure regulated volum control (Servo 300) Adaptive pressure vent (Galileo) Autoflow (Evita 4) Variable pressure control (Venturi) Adaptive support vent (Galileo)

5 ASV (adaptive support ventilation)
*Kapalı-döngülü ventilasyon modudur. Kapalı döngünün 3 bileşeni var: 1. input: sistemi ne aktive edecek 2. output: sistem ne oluşturacak 3. kontrol algoritması: inputu outputa bağlar Bu ne işe yarar? Ventilatör outputunu soluktan-soluğa titre etmeye yarar. Ventilatör tarafından sağlanan ventilatuvar desteğin miktarı: - hastanın ölçülen pulmoner mekanik özellikleri - hastanın soluk eforu tarafından belirlenir.

6 ASV’nin amacı: Uygun alveolar ventilasyon sağlanırken, hastanın ve ventilatörün solunum işinin azaltılmasıdır ASV tam veya parsiyel solunum desteği sağlayabildiğinden mekanik ventilasyonun başlangıcından weaninge kadar kullanılabilir.

7 ASV, minumum dakika ventilasyonuna ulaşmak için optimum solunum paternini kullanarak hastaya rehberlik eden kural temelli bir moddur. Kurallar hard ve soft olabilir; - Hard kurallar kullanıcının girdilerinden ve hastanın karakteristiklerinden etkilenmez, önceden solunum ile ilgili limitleri belirler - Soft kurallar kullanıcının girdilerinden ve hastanın ölçülen karakteristiklerinden etkilenir ve zaman içinde girdilerin ve hasta karakteristiklerinin değişmesi ile farklılaşırlar.

8 Klinisyen hastanın ideal kilosunu (IBW) ve % minute volümü (%min vol) kontrolunu girerek minumum (target) dakika ventilasyonunu belirler IBW, kg arasında girilebilir ve şöyle hesaplanır: IBW= (inç olarak boy-60) erkekte IBW= (inç olarak boy-60) kadında IBW, teorik olarak hastanın ölü boşluk miktarının hesaplanmasında kullanılır; 2.2 ml/kg IBW, yüksek (15.4xIBW) ve düşük (4.4xIBW) tidal volüm sınırlarını da belirlemeyi sağlar. Düşük tidal volüm sınırı ölü boşluk ventilasyonunun (2.2xIBW) 2 katıdır.

9 %min vol ayarı hedef dakika ventilasyonunu set etmeye olanak verir.
Hedef dakika ventilasyonu (target Ve) (l/dk) % min vol kontrolu tarafından normal Ve (100 ml/kg/dk; IBW>15 kg için ve 200 ml/kg/dk; IBW<15 kg için) tanımları kullanılarak belirlenir: target Ve = IBWx %min vol/ IBW>15 kg için target Ve = IBWx %min vol/ IBW<15 kg için %100 min vol normal Ve ye uyar - %min vol, V/Q bozukluğundan oluşan ölü boşluk artışlarını ve artan VCO2 yi karşılamak için % arasında ayarlanabilir.

10 - %min vol ayarı soft kurallar ile yüksek zorunlu solunum frekansını da belirler:
Max frekans= 22 soluk/dk x %min vol/100 IBW>15 kg için Max frekans= 45 soluk/dk x %min vol/100 IBW<15 kg için Zorunlu solunum sayısı için hard sınırlar 5-60 (mim-max) dır. - Minimum zorunlu solunum sayısı 5 olduğu için, maksimum zorunlu tidal volüm hedef Ve’ ye bağlıdır: max Vt= target Ve/5

11 ASV algoritması 1950 de Otis tarafından tanımlanan minumum solunum işi konseptini uygulayarak hasta için en uygun optimal solunum paternini (Vt ve frekans) belirler. Bu konsept, solunum sistemi tarafından oluşturulan ve sisteme eklenmiş olan elastik ve resistif yüklerin kümülatif etkilerini minimalize eden Vt ve frekans ile solumayı öngörür. Aşağıdaki formül ile (Otis minimal work konsepti) hastanın seçeceği optimal frekans belirlenir: f=( 1+2xaxRCex(Ve-fxVd)/Vd -1)/axRCe

12 f=( 1+2xaxRCex(Ve-fxVd)/Vd -1)/axRCe
f:solunum frekansı RCe: ekspiratuvar zaman sabiti (havayolu rezistansıXCrs) Ve: min dakika ventilasyonu Vd: ölü boşluk ventilasyonu a:flow paternine dayanan faktör, sinüzoidal akımlar için 0.329 Denklemden çıkan sonuca uyan Vt şöyle hesaplanır: Vt= Min vol/f Bu denkleme göre, ASV algoritması restriktif hastalar için en yüksek frekans ve en düşük Vt ü seçerken, obstrüktif hastalar için en düşük frekans ve en yüksek Vt ü seçer.

13 Hastanın insp eforu algılanmaz ise, sistem basınç limitli, volüm hedefli ve zaman döngülü (dual basınç kontrollu soluklar) olarak çalışacaktır. Her zorunlu soluğun insp basıncı, bir önceki solukta ölçülen basınç/volüm ilişkisi tarafından belirlenir. İnsp basınç, hedef tidal volülmü vermek için her solukta 2 cmH2O’luk basamaklar ile ayarlanır. Minimum insp basınç, baseline basıncın 5 cm H2O üstündedir. Kullanıcı tarafından ayarlanan yüksek basınç limiti (Pmax) max insp basınç olarak algılanır. ASV kontrolcüsü max insp basıncı en fazla olarak, set edilmiş olan yüksek basınç limitinden 10 cmH2O aşağıda algılar. Örn: Pmax 45 olarak set edilmiş ise ASV max basınç hedefini 35 olarak algılar. Klinisyenin set ettiği insp basınç limitasyonu ile hedef Vt verilemez ise alarm duyulur ve mesaj verilir; check P-high limit.

14 Zorunlu solunum sırasındaki insp zaman ve I/E oranı ASV algoritmasınca kontrol edilir ve hedef solunum frekansı ve RCe ye dayanan hesaplama ile belirlenir: ASV algoritması, I/E oranını insp zaman≥1XRCe ve expr zaman ≥3XRCe olacak şekilde seçer. ASV’nin hard kurallarına göre min ve max inspr zamanlar 0.5 ve 2 saniyedir. Pratikte ASV algoritması I/E oranını restriktif hastalar için 1/1, obstrüktif hastalar için ¼ e yaklaştırır. RCe temelli expr zaman seçimi, pulmoner denge noktasına kadar ekshalasyonun tamama yakınının oluşmasını sağlayarak otoPEEP ten korur.

15 Hastanın eforu algılandığında, ASV basınç limitli volüm hedefli ve flow döngülü olarak çalışır (dual kontrollü PS soluğu). Hastanın katılımı hedef Ve ye doğru arttıkça ASV otomatik olarak zorunlu solukları azaltır. ASV spontan solukta da optimal solunum paternini hedeflemeye devam eder ve ASV tarafından kontrol edilen tek parametre Vt dür. Hasta, olşturduğu Ve hedef Ve yi geçene dek, solunum frekansını, insp ve expr zamanları ve Ve yi dikte ettirebilir. ASV kuralları insp basınçları manüple ederek solunum paterni için hastayı yönlendirir. ASV sırasında klinisyen tarafından set edilen kontroller PEEP ve CPAP, FiO2 ve insp tetikleme duyarlılığıdır.

16 Uygulama: ASV başlarken hedef Ve nin hesaplanması için IBW ve % min vol girilir. Ayrıca uygun PEEP-CPAP, FiO2 ve triger sensitivite girilir. Alarmlar hastaya göre ayarlanır ve özellikle Pmax a önem verilir. Pmax ASV sırasında verilecek Vt ünde üst sınırını belirler. ASV nin 45 cmH2O ile başlatılması önerilir. Bu ayar en yüksek hedef insp basıncı 35 olarak sınırlar. ASV, başlangıçta frekans (set edilen IBW ye göre) ve baseline basınç (PEEP) üzerinde 15 cmH2O ile 5 adet basınç limitli test soluğu verir: Bu periyotta dinamik kompliyans, RCe, Vt ve solunum frekansını ölçer ve bu ölçümleri başlangıç solunum frekansını ve Vt ünü belirlemek için kullanır.

17 Solunum frekansı ve Vt ü belirledikten sonra ASV kurallarına göre “güvenlik kutusu” oluşturulur.
A- Volü-baro travma C-otoPEEP D- düşük f B-Hızlı yüzeyel soluma

18 A: yüksek tidal volüm limiti:
ASV tarafından uygulanan Vt iki ayar tarafından belirlenir: yüksek basınç alarm limiti ve IBW Önerilen en yüksek plato basıncı 35 cmH2O dur. ASV de bu amaca ulaşmak için basınç limiti 45 e ayarlanmalıdır çünkü ASV de uygulanan en yüksek basınç yüksek basınç alarm limitinin 10 cmH2O altıdır. Örn: 70 kg postop hasta, kompliyansı 50 ml/ cmH2O, PEEP 5, yüksek basınç limiti 45; ASV nin uygulaycağı basınç 30 cmH2O ve oluşacak max Vt=30x50=1500 ml Kompliyansı 30 ml/ cmH2O olursa oluşacak max Vt=30x30=900 ml Yüksek basınç limiti 60 gibi bir değere ayarlanırsa bir ikincil kısıtlayıcı kriter devreye girer ve aşırı Vt den korur: 22xIBW Bu hasta için oluşacak max Vt= 22x70=1540 ml

19 B: düşük Vt limiti: ASV de minimum hedef Vt, set edilen IBW e göre 4.4xIBW formülü ile belirlenir. 70 kg hasta için 308 ml dir. Düşük Vt deki tehlike yetersiz alveolar ventilasyondur. Alveolar ventilasyonu belirleyen parametre ölü boşluk volümüdür. Vt ölü boşluk volümünden fazla olmalıdır. Ölü boşluk ventilasyonu şöyle hesaplanır: 2.2xIBW En düşük Vt bu değerin en az 2 katı olarak alınır: 4.4xIBW

20 C: yüksek frekans limiti:
Belirleyen parametreler: %min vol ve IBW fmax= hedef Ve/min Vt 70 kg hasta için fmax= 7000/308=22 (%min vol %100 iken) %min vol %350 ye ayarlanır ise fmax=24500/308=77 ye çıkar. ASV hastayı bu yüksek frekanslardan korumak için hastanın ekshalasyon yetisini hesaba katan güvenlik mekanizmasını işletir. Ekshalasyon yetisinin ölçütü ekspiratuvar zaman sabitidir (RCe). Respiratuvar sistemin elastik denge noktasına kadar ekshalasyonun sağlanması için (maksimum potensiyel volüm değişikliğinin %90 ı) en azından 2 RCe kadar zaman gerekir.

21 ASV, bu amaçla, minimum insp zamanı 1 RCe ve min exp zamanı 2 RCe kabul ederek, maksimum solunum hızını şu formülle hesaplar: fmax=60/(3xRCe)= 20/RCe fmax≤60 Örn: 70 kg hasta, Crs=50 ml/cmH2O (=0.05 L/cmH2O), Raw=5cmH2O/L/sn, Rdevre-valv=5cmH2O/L/sn RCe= 0.05 x (5+5)=0.5 sn Fmax=20/0.5=40

22 D: düşük frekans: En düşük frekans sabittir ve 5 dir. %100 min vol ayarında en düşük frekans (5) 70 kg hasta için max Vt ü 1400 ile sınırlar (7000 ml /5=1400). Optimal solunum paterni:hastanın doğal olarak seçtiği tamamen desteksiz solunuma uyar ve hastanın devam ettirebildiği solunum paternini verir. ASV Otis denkleminden frekansı hesaplar: Örn: 70 kg hasta, %100 min vol, RCe= 0.5 sn ise optimal f=15 olur. Hedef Vt=hedef min vol/optimal f=7000/15=467 ml

23 ASV nin akciğer koruyucu hard kuralları tarfından belirlenen kontrol parametrelerinin min-max değerleri: parametre min Max İnsp basınç (cmH2O) Baseline havayolu basıncının (PEEP) 5 üstü Pmax ayarının 10 altı Vt (ml) 4.4 x IBW 15.4 x IBW veya Ve/5 Pmax ayarı tarafından sınırlanır ve daha az olabilir Total solunum frekansı 5 22 x %min vol/100 (IBW>15) 45 x %min vol/100 (IBW<15) Zorunlu solunum frekansı 60 Ti (sn) 0.5 sn veya 1xRCe Daha uzun olabilir 2 sn Te (sn) 2xRCe (3xRCe olabilir) 12 sn I/E 1/4 1/1

24 Güvenlik kutusu her soluk için oluşturularak, hasta karekteristiklerindeki ve kullanıcı ayarlarındaki değişiklikler karşılanır. Sonuç olarak hasta, aşağıdaki algoritmaya göre, zorunlu solunum hızı ve insp basınç manüple edilerek devamlı olarak hesaplanan hedef noktalara doğru (f,Vt,Ve) yönlendirilir. Pins Zorunlu f I - + II III IV Ölçülen Vt I II Hedef VT III IV Hedef f Ölçülen f 4 durumda da ASV her zorunlu solukta insp zamanı ve I/E oranını kontrol eder.

25 Ventilatör spontan solunum eforunu algıladığında, ASV algoritması buna zorunlu solunum hızını azaltarak cevap verir. ASV, spontan solunum sırasında insp basıncı manüple ederek, hastayı hedef solunum paternine yönlendirir. Bu durumda her soluk basınç limitli, flow döngülü (PSV de olduğu gibi) ve volüm hedeflidir. Hastanın hedef Ve nin üstünde soluması hasta frekansının hedef frekansın üstünde olması ile oluşur, çünkü ASV hedef Vt ü korumuş ve bu hedef için basınç limitini korumuştur. Belirlenen hedef nokta güvenlik kutusunun dışında kalabilir. Bu durumda ASV, güvenlik kutusundaki en yakın noktayı seçer ve klinisyeni alarm ile uyarır: check %min vol, unable to reach target, ASV:check P-high limit

26 Spontan solunum paterni Öngörülen %min vol değişimi öneri normal uygun
ASV sabit duruma ulaşınca kan gazı kontrolu yapılmalıdır. Takipne (ss>35), klinik olarak solunum distresi bulguları(aksesuar kas kullanımı, abdominal-torasik paradox hareket, interkostal çekilme) uygunsuz solunum paterni olarak kabul edilir. Kan gazı Spontan solunum paterni Öngörülen %min vol değişimi öneri normal uygun _ Monitörizasyona devam uygunsuz artır Nedeni belirle sedasyon ver PaCO2 yüksek yok İnsp basıncı gözle pH>7.3 değil ise artır Nedeni belirle PaCO2 düşük azalt Pmean i gözle Oksijenasyonu gözle Azaltmayı değerlendir Artırmayı değerlendir PaO2 ve SaO2 düşük Yok veya uygun PEEP veya FiO2 yi artırmayı değerlendir

27 Hasta eforu oluştukça ve akciğer mekanikleri düzeldikçe ASV ile otomatik olarak ve sürekli weaning oluşur. “minimal” ASV ayarları saptandığında hastanın ventilatörden ayrılması değerlendirilir. ASV algoritması için minimal ayarlar; zorunlu soluğun olmaması ve insp basıncın baseline değerin ≤8 cmH2O üzerinde olmasıdır. Bu ekran, hedef ve aktüel değerler ile Vt için gereken basıncı gösterir. Böylece klinisyen hastanın ihtiyacını ve %min vol değişikliklerine cevabını değerlendirmesini sağlar.

28 >10 Pinsp <8 fcontrol fspontan yorum uygun yüksek
%100 min vol de solunum paterninin değerlendirilmesi Pinsp fcontrol fspontan yorum >10 Tam kontrollu mekanik ventilasyon. Weaninge başlamak için %min vol ü azaltmayı değerlendir uygun Destekli spontan solunum. %min vol ü azaltmayı değerlendir <8 Desteksiz solunum. Ekstübasyonu değerlendir yüksek Dispne. % min vol ü artırmayı değerlendir. Oto tetiklemeyi kontrol et

29 Pinsp fcontrol fspontan yorum >10 uygun <8 yüksek
>%100 min vol de solunum paterninin değerlendirilmesi Pinsp fcontrol fspontan yorum >10 Tam kontrollu mekanik ventilasyon. Kan gazını kontrol et. Weaninge başlamak için %min vol ü azaltmayı değerlendir uygun Destekli spontan solunum. Yüksek ventilasyon gereğinin nedenini değerlendir. %min vol ü azaltmayı değerlendir <8 Desteksiz solunum. Yüksek ventilasyon gereğinin nedenini değerlendir. %min vol ü azaltmayı ve Ekstübasyonu değerlendir yüksek Dispne. Yüksek ventilasyon gereğinin nedenini değerlendir. Diğer modlara geçmeyi ve klinik tedavileri değerlendir. Oto tetiklemeyi kontrol et

30 Pinsp fcontrol fspontan yorum >10 uygun <8 yüksek
<%100 min vol de solunum paterninin değerlendirilmesi Pinsp fcontrol fspontan yorum >10 Hpoventilasyon tehlikesi. Kan gazını değerlendir ve %min vol ü artırmayı değerlendir uygun Zorlanmış weaning paterni. Hastanın solunum eforunu ve kan gazını değerlendir.% min vol ü artırmayı veya azaltmayı değerlendir <8 Desteksiz solunum. Ekstübasyonu değerlendir yüksek Dispne. % min vol ü artırmayı ve diğer klinik tedavileri değerlendir. Oto tetiklemeyi kontrol et

31 ASV nasıl başlar, başlangıç solukları:
Soru: bir hasta için hastanın spontan soluyup solumadığı bilinmeden hedef değerlere nasıl ulaşılır? Bu amaç için ASV SIMPV(senkronize intermittan zorunlu basınç ventilasyonu) uygular. Hasta tarafından tetiklenen her soluk basınç destekli ve flow döngülüdür, ekshalasyona geçiş flowa göre ayarlanır. Hasta solunumu tetiklemez ise, verilen soluk basınç ayarlı ve zaman döngülüdür.

32 Aşağıdakiler kullanıcı tarafından set edilmelidir:
PEEP Oksijen Pramp Ekspiratuvar triger sensitivite Tetikleme tipi ve duyarlılığı Aşağıdakiler ASV tarafından otomatik olarak ayarlanır ve kullanıcı karışamaz: SIMV frekansı: total solunum frekansını değiştirmek için İnspiratuvar basınç düzeyi: İnspiratuvar volümü değiştirmek için İnspiratuvar zaman: akciğerlere gaz akımı sağlamak için Başlangıç soluk paterni


"DUAL Kontrol Modlar Ventilatör bir feedback halkası üzerinden basınç veya volümü kontrol eder AÇIK DÖNGÜ (OPEN-LOOP) KONTROLLÜ SİSTEM KAPALI DÖNGÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları