Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bilişimsel düşünme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bilişimsel düşünme"— Sunum transkripti:

1 21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bilişimsel düşünme
Dr Armağan ATEŞKAN Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

2 21. Yüzyıl Öğrencileri Temel alanlara ve 21. yüzyıl temalarına
Öğrenme ve yenilikçi olma becerilerine Bilgi, medya ve teknoloji becerilerine Hayat ve kariyer becerilerine sahip bireyler… ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

3 Temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları
21. Yüzyıl Öğrencileri Temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları İngilizce, okuma ve dil sanatları Dünya dilleri Sanatlar Matematik Fen bilimleri Coğrafya Tarih Vatandaşlık Ekonomi ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

4 21. Yüzyıl Öğrencileri Temel alanlar ve 21. yüzyıl temaları
Bu derslerin yanı sıra: Küresel farkındalık Finans, ekonomi,iş okur yazarlığı Sağlık ve çevre okur yazarlığı da verilmelidir. ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

5 21. Yüzyıl Öğrencileri Öğrenme ve yenilikçi olma beceriler (4C)
Yaratıcılık (Creativity) Eleştirel düşünme ve problem çözme (Critical thinking and problem solving) İletişim kurabilme (Communication) İş birlikçi yaklaşım (Collaboration) ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

6 21. Yüzyıl Öğrencileri Bilgi, medya ve teknoloji becerileri
Bilgi okuryazarlığı Medya okuryazarlığı Bilgi, İletişim ve Teknoloji (ICT) okuryazarlığı ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

7 21. Yüzyıl Öğrencileri Hayat ve kariyer becerileri
Esnek ve adapte olabilen Girişken ve kendi kendine yön verebilen Sosyal ve çok kültürlülüğe adapte olabilen Üretici ve sorumlu Lider ( sitesinden çeviri yapılmıştır) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

8 Nasıl bir öğrenme yöntemi? Nasıl bir öğrenme ortamı?
Nasıl bir öğrenci? Nasıl bir öğrenme yöntemi? Nasıl bir öğrenme ortamı? Nasıl bir öğretmen? Nasıl bir yönetici? …….. Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

9 “Ben hala ders kitabını takip ediyorum. Wikipedia’nın ne dediği
umrumda değil” Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

10 Anket http://bilisimseldusunme.weebly.com
Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

11 Mardan Palace’dan Antalya’nın merkezine gidecek birisine yolu nasıl tarif edersiniz?
Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

12 Mardan Palace’dan Antalya’nın merkezine gidecek birisine yolu nasıl tarif edersiniz?
d323a9da015f092a ddfa85ca2 A. Bir basamak (örn. Navigasyon aletine Antalya merkez yazın) B. İki basamak (örn. Mardan Palace’dan şehir merkezine giden bir servise binin, ve merkezde inin) C. Bir kaç basamak (örn. Mardan Palace’dan çıkıp kuzeye doğru gidin, önce sağa sonra sola dönüp, döner kavşağın ilk çıkışından çıkarak yola devam edin) D. Yukardakilerden hiçbirisi (örn. Yol tarif etmeyi hiç beceremem) Purdue Üniversitesi’nin bir çalışmasından izin alınarak adapte edilmiştir Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

13 Arabayla gitmek için yol tarifini nasıl bulursunuz?
2a ddfa85ca2 A. Zaten biliyorum; sadece hatırlamam gerekir B. Kağıda yolu çizerim ve onu takip ederim C. Olası bütün alternatifleri düşünürüm ve içlerinden birisini seçerim D. Mardan Palace-Antalya merkez arasını modelleyip, en kısa yol algoritmasıyla problemi çözüp, uygularım. Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

14 Hep beraber soruları nasıl cevapladığımızı düşünelim..
Problemi nasıl çözümlemeyi düşündünüz? Kafamdan direkt olarak düşündüm- Akıl modeli Basamak basamak güzergah geliştirdim-Algoritma En iyi nasıl giderim; en az trafik lambası ve dönüşle- Verimlilik Diğer düşünceler ……. “ya bunlar olursa” senaryoları-Mantıksal düşünme Yollardan birisi kapalıysa Günün hangi zamanı, hava koşulları, kazalar… Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

15 Soyutlama-Etkili bir şekilde herhangi bir yönergeyi vermek
Otomasyon-Google Map gibi bir sistemin tasarlanması Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

16 Bilişimsel Düşünme (BD) ne demektir?
Tanım “BD, konseptleri bilgisayar bilimleri ile ilişkilendiren, problem çözümleri, sistem tasarımları ve insan davranışlarının anlaşılması ile ilgili her şeyi kapsar”. Vizyon 21. yüzyılın ortalarında herkes tarafından kullanılacak temel beceri J.M. Wing, “Computational Thinking,” CACM viewpoint, vol. 49 no. 3, March 2006, pp Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

17 BD’ye günlük hayattan örnekler
Alfabetik olarak sıralanmış listede isim aramak (ikili arama) Örn. Her sayfada 100 isim, ve toplamda isim var Bakılacak sayfa sayısını nasıl en aza indirirsiniz? Siz ve arkadaşınız sinema için bilet alacaksınız (Paralel işlem) Üç bağımsız sıra var Biletleri en kısa zamanda nasıl alırsınız? Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

18 60 tane öğrenciye 20 adet pizzayı en iyi şekilde nasıl servis edersiniz?
ogrenciye-20-adet-pizzayi-en-iyi-sekilde-nasil-servis- edersiniz (örn. En kısa sürede) A. Bir masanın üzerine pizzaların hepsini koyarak (genellikle olan durum) B. Üzerinde dört adet pizza olan beş tane masa hazırlayarak C. Herkes yerlerine geçince, pizzaları elden ele geçirerek D. Dört servis elemanına pizzayı servis ettirerek Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

19 Bilişimsel Düşünme (BD)
Eleştirel Düşünme Bilişim gücü Karar verme ve yaratıcı çözümler bulma Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

20 Neden BD öncelik kazanmıştır?
Genç öğrenenler Bilişimsel düşünebilen Bugünün dijital araçları Yarının problemlerini çözebilen Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

21 BD’in İşlevsel Tanımı BD aşağıdaki becerileri (bunlarla sınırlı kalmayabilir) kullanarak problem çözme sürecidir Bilgisayar veya başka araçlar kullanarak problemlerin çözülmesi için formüle edilmesi Verilerin mantıksal olarak düzenlenmesi ve analiz edilmesi Soyutlama yoluyla verilerin sunulması (modeller ve simülasyonlar) Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

22 BD’in İşlevsel Tanımı Algoritmik düşünme (bir dizi düzenli basamak) ile çözümlerin otomatikleştirilmesi Basamak ve kaynakların en verimli ve etkili kombinasyonlarıyla muhtemel çözümleri tanımlama, analiz etme, ve uygulama Bu problem çözme sürecini genelleme ve değişik, çeşitli problemlere transfer edebilme. Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

23 BD’nin kazandırdığı eğilim ve tutumlar
Karmaşık işlerle uğraşırken kendine güvenme Zor problemleri çözerken bıkmadan devam etme Belirsizliklere tolerans gösterebilme Ucu açık problemlerle başa çıkma Aynı çözüm ve hedefi gerçekleştirebilmek için başkalarıyla çalışabilme Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

24 BD söz dağarcığı Veri toplama Veri analizi Veri temsili
Problemin parçalara ayrılması Soyutlama Algoritma ve prosedürler Otomasyon Simulasyon Paralelleştirme Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

25 BD söz dağarcığı Veri toplama Veri analizi Verilerin temsili
Uygun bilginin toplanması süreci Veri analizi Verilerin anlamlandırılması, örüntülerin bulunması, sonuçlara varılması Verilerin temsili Grafik, tablo, kelime veya resimlerle verinin betimlenmesi ve organize edilmesi Problemin parçalara ayrılması Görevlerin yönetilebilir küçük parçalara bölünmesi Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

26 BD söz dağarcığı Soyutlama Algoritma ve prosedürler Otomasyon
Ana fikrin tanımlaması için karmaşıklığına zaltılması Algoritma ve prosedürler Bir sonuca ulaşmak veya bir problemi çözmek için gerçekleştirilen adımlar serisi Otomasyon Bilgisayarlara veya makinelere tekrarlı veya külfetli işlemlerin yaptırılması Simülasyon Sürecin modeli veya temsili. Simülasyon, aynı zamanda modeller kullanarak deneylerin gerçekleştirilmesini kapsar Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

27 BD söz dağarcığı Paralelleştirme
Ortak hedefe ulaşmak için eş zamanlı olarak görevleri yerine getirecek kaynakların organize edilmesi Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

28 Örnek:5-8.sınıflar için Veri toplama: Öğrenciler “Küresel ısınma hayatın kalitesini etkiliyor mu?” sorusunu cevaplamak için anket soruları hazırlarlar Veri analizi: Topladıkları verileri elektronik tablo yardımıyla analiz ederler Veri temsili: Soruya verilen cevaba göre öğrenciler grafiklerle verilerini değişik şekillerde temsil ederler Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

29 Örnek:5-8.sınıflar için Problemin parçalara ayrılması: Aylık çıkartılacak derginin planlaması için rollerin belirlenmesi, sorumluluklara karar verilmesi, zamanlamanın yapılması, ve projenin tamamlanması için gerekli kaynakların belirlenmesi Soyutlama: Tarih dersinde bir dönemi bitirdikten sonra, o dönemi en çok temsil eden sembollerin, temaların, olayların, anahtar kişilerin ve verilerin tanımlanması Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

30 Örnek:5-8.sınıflar için Algoritma ve prosedürler: Belirlenen en kısa zamanda robotu labirentten çikartmak için programlamak Otomasyon: Kirlilik ile ilgili verileri toplamak için sensörün programlanması ve bilgisayar kullanarak okunan CO2 düzeyinin maksimumdan minimuma doğru sınıflandırılması Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

31 Örnek:5-8.sınıflar için Simülasyon: “Üreticilerin belirli bir yüzdesi ölürse ekosisteme ne olur?” sorusunu cevaplayacak deneylerin yapılabileceği basit bir ekosistem modeli kullanmak Paralelleştirme: Öğrenci takımları, senaryo, dekor, videonun montajındaki kişilerin görevlerini içeren video filmi çekmeyi planlarlar. Eşzamanlı olarak yapılacak görevleri, ve planlamaları, ne zaman herşeyi bir araya getireceklerini belirlerler Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

32 Ağ Araştırması Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

33 Referanslar ISTE (2011). Computational thinking teacher resources. Retrieved from thinking/computational-thinking_toolkit.aspx. Wing, J. M. (2006, March). Computational thinking. Communications of the ACM. 49(3). pp National Research Council of the National Academies (2011). Report of workshop of pedagogical aspects of computational thinking. Washington, D.C.: National Academies Press. p21.org Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu

34 a Dinlediğiniz için teşekkürler… Dr Armağan Özel Okullar Birliği Eğitim Sempozyumu


"21.Yüzyıl Beceri ve Yeterlikleri: Bilişimsel düşünme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları