Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir yaratıcı problem çözme tekni ğ i Beyin Fırtınası Doç.Dr. Özlem KORAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir yaratıcı problem çözme tekni ğ i Beyin Fırtınası Doç.Dr. Özlem KORAY."— Sunum transkripti:

1 Bir yaratıcı problem çözme tekni ğ i Beyin Fırtınası Doç.Dr. Özlem KORAY

2 Osborn (1940)  Grup problem çözümlerinde kullanılır.  Hiç bir tür yargılamanın olmadı ğ ı ortamlarda yaratıcı ve orijinal fikirlerin do ğ masına yardımcı olur.

3 Tekniğin püf noktası  Osborn, uyguladı ğ ı beyin fırtınası seanslarında her tür ele ş tiri ve de ğ erlendirmenin ki ş ilerin hayal gücünü engelledi ğ ini gözlemlemi ş tir.  Çünkü, fikir üretme ve ele ş tiri aynı anda gerçekle ş emez.  Osborn'a göre; yargı bir kenara bırakılarak, aynı zaman aralı ğ ında çok sayıda iyi fikir dü ş ünülebilir.  Buradaki amaç, de ğ erlendirmeyi bir kenara atmak de ğ il, sadece ertelemektir (Mayer,1992; Starko,2001).

4 Etkili bir beyin fırtınası sürecinin oluşabilmesi, başlıca dört faktöre bağlıdır: 1. Beyin fırtınası esnasında ö ğ rencilerin ileri sürdükleri fikirler asla ele ş tirilmemelidir. 2. Beyin fırtınası esnasında ö ğ rencilerde sınırsız dü ş ünme özendirilmelidir. Ö ğ renciler, pratik olmaya çalı ş maktan daha ziyade alı ş ılmadık, yeni, farklı fikirler üretmeye te ş vik edilmelidir.

5 3. Beyin fırtınası esnasında ö ğ rencilerin fikirlerinde genellikle nitelik yerine nicelik aranmalıdır. 4. Ö ğ rencilerin beyin fırtınasını gerçekle ş tirmelerindeki amaçları, kombinasyon ve geli ş tirme olmalıdır. Çünkü, beyin fırtınasında, ö ğ rencilerin birbirlerinin fikirlerinden de esinlenerek dü ş ünce listesindeki fikirlerin ço ğ altılması amaçlanır.

6 Etkili beyin fırtınası seansları için en önemli nokta;  Probleme odaklanabilmektir. Dolayısıyla problemin bireylerin içinde bulundukları durumu olumsuz etkileyecek bir zorluk ta ş ıması ve anla ş ılabilir olması gerekmektedir.

7 Örnek (Evcim vd.,2011)  Ailece yaz tatiline gidiyorsunuz. Birkaç gün içerisinde yeni arkada ş lar ediniyorsunuz. Arkada ş larınızla bir gün uçurtma uçururken, uçurtmanız elektrik tellerine takılıyor ve arkada ş larınızdan biri diyor ki:  - Hey arkada ş lar! Hadi ş u dire ğ e çıkalım.  Siz de:  - Hayır, olmaz; çünkü telde elektrik vardır, çarpılabiliriz.  Arkada ş ınız:  - Görmüyor musun dire ğ in telleri üzerinde ku ş duruyor, o da bizim gibi iletken oldu ğ u halde çarpılmıyor da biz mi çarpılaca ğ ız?  Bu durumda, telde elektrik oldu ğ u dü ş ünüldü ğ ünde uçurtmanızı kurtarmanızın yolları nelerdir?

8 Beyin fırtınası seansları için üç önemli soru  Neden?  Nasıl?  Ne Yapılmalı?

9 BEYİN FIRTINASI  1.Sorun (Problem)( Neden?):Okulda ö ğ renciler tarafından neden bu kadar fazla çöp üretiliyor?  2.Sorun (Problem)( Nasıl?): Üretilen bu çöplerden nasıl kurtulabiliriz?  3.Sorun (Problem)(Ne Yapılmalı?):Okulda ö ğ renciler tarafından üretilen çöpleri geri dönü ş ümle tekrar kullanmak için ne yapılmalı?

10 Okulda ö ğ renciler tarafından neden bu kadar fazla çöp üretiliyor?

11 Üretilen bu çöplerden nasıl kurtulabiliriz?

12 Okulda ö ğ renciler tarafından üretilen çöpleri geri dönü ş ümle tekrar kullanmak için ne yapılmalı?

13 Etkinlik 4.Problem çözme Soru: Araştırma sorgulama:Çayım neden bu kadar çabuk soğudu? Problem Çözme: Nasıl çayımı sıcak tutacak bir bardak yapabilirim? Karar Verme: Polistiren ve seramik bardaktan hangisini kullanmalıyım?(Ne yapılmalı? Soruyu cevaplamada kullanılan süreç: Bilimsel araştırma- sorgulama Teknolojik problem çözmeKarar verme Cevap: Isı enerjisi iletim, konveksiyon ve ışıma yoluyla yayılır. Polistiren köpük kaplar sıvıları daha uzun süre sıcak tutar. Bilimsel ve teknolojik bilgiler ışığında kişisel sağlık, çevre ve maliyet gibi faktörler düşünülmelidir. Problemin kaynağı: Doğal dünyadaki olaylarla ilgili merak Günlük yaşam problemleri, insanların ihtiyaçları Farklı veya aynı bilgiye dayanan faklı görüşler Soru türleri: Ne biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Nasıl yapabiliriz? İşe yarayacak mı? Alternatifler neler? Şu anda en iyi seçim ne? Çözümlerin sonucu: Doğal dünyadaki olaylar hakkında bilgi Bir işi başarmanın etkin ve verimli bir yolu Belirli koşullar içinde savunulabilir bir karar

14 Şimdi kendinize sorun?

15 Niçin sorularının önemi büyüktür.  Niçin her gün aynı görevi aynı ş ekilde yapmak zorundayım?  Niçin gazetede hep aynı sayfaları okuyorum?  Niçin tv de hep aynı kanalı seyrediyorum?

16 Bunları yapmayı denediniz mi?

17  Daha önce hiç ilgilenmedi ğ iniz bir konuda yazılmı ş bir kitabı okumayı denediniz mi?  Kötü oldu ğ unu dü ş ündü ğ ünüz bir filmi izlemeyi denediniz mi?  Yemek menüsünden daha önce hiç denemedi ğ iniz bir yeme ğ i seçtiniz mi?

18 Bunların hepsini yapmaya ihtiyacınız olmayabilir. Ama yeter ki bir şeyler yapın. Farklı bir şey Bu sizin kurallarınızı alt üst etsin

19 Şunu iyi bilmek gerekir ki; bazı soruları sorabilmek bütün cevapları bilmekten daha önemlidir.(James Thurber)

20 Bir çocuk bana dedi ki…  Bir çocuk bana dedi ki,  Güne ş, mavi bir tavada  Sarı bir yumurtadır.  Bir çocuk bana dedi ki,  Güne ş, bulutların içinde,  Sarı bir portakaldır.  Bir çocuk bana dedi ki,  Güne ş, kadife bir örtünün üstünde  Sarı-kırmızı bir ş eftalidir.  ki,  Bir çocuk bana dedi  Güne ş, bir elbisenin üzerinde  De ğ erli bir mücevherdir.  Bir çocuk bana dedi ki,  İ sterdim, çok isterdim…  Güne ş i dalından koparmayı

21


"Bir yaratıcı problem çözme tekni ğ i Beyin Fırtınası Doç.Dr. Özlem KORAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları