Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özgür GÜVEN GÜNAY, Prof. Dr. Pars TUNÇYÜREK Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası Adnan Menderes Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özgür GÜVEN GÜNAY, Prof. Dr. Pars TUNÇYÜREK Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası Adnan Menderes Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Özgür GÜVEN GÜNAY, Prof. Dr. Pars TUNÇYÜREK oguven@adu.edu.tr, ptuncyurek@adu.edu.tr Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası Adnan Menderes Üniversitesi Örneği Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

2 6. sınıflar intörn olup kuramsal bir sınava katılmaz. PROBLEM: 3. sınıfa ait Kalp ve Göğüs Hastalıkları Staj Kurulu’ndaki bir kuramsal sınav için 146 soru gerekmektedir. Kurulda 17 anabilim dalı olup, bu dallarda 167 dersi aktif olarak tanımlanmış toplam 62 öğretim üyesi bulunur. 3-4-5. sınıfların sınavları tek bir günde yapılır ve her sınıfta üçer kurul bulunur. Bu durumda toplam 9 kurulun sınavı bir günde yapılacaktır. Her bir kuramsal sınav A-B-C-D kitapçıklarından (hem sorular hem seçenekler yer değiştirecek) oluşacak ve toplamda 9 kurul X 4 kitapçık = 36 kitapçık için baskıya girilecektir. Baskı işleminden önce yapılması gerekenler: Mükerrer soru tespiti, sorusu eksik olan anabilim dallarının tespiti, -varsa- resimlerin boyut kontrolü vb… 1-2. Sınıflar •sınıf geçme (her birinde 5 Ders Kurulu + Yılsonu ve Bütünleme sınavları) sistemi 3-4-5. Sınıflar •staj kurulları (bir e ğ itim yılında alttan/üstten kurul alabilir, her kurul 3 bloktan olu ş ur) sistemi Neden Soru Bankası? Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

3  Yöneticiler tarafından kurullar ile ö ğ retim üyeleri ve dersleri tanımlanır.  Kurul sınavlarının kitapçık kapakları (not payları ve soru aralıkları) tanımlanır; tek tu ş ile ço ğ altılır, tek tu ş ile ar ş ivlenir.  Ö ğ retim üyesi ki ş isel soru bankasını olu ş turur; sorularını editler, soru metnine veya seçeneklerine resim ekler, -dilerse- PDF formatında kendi bilgisayarına indirir.  Ö ğ retim üyesi her sınavın ardından sorunun güçlük ve ayırtedicilik de ğ erlerini görür, soru analiz raporu alır. Bu veriler, sorunun geçmi ş i olarak sistemde tutulur.  Ö ğ retim üyesi her sınavdan sonra ö ğ rencilerden toplanan geri bildirim anketlerinin SPSS’de grafiklenmi ş haline sistemden ula ş ır.  Kitapçık kapa ğ ı tanımındaki istenen soru sayısına göre anabilim dallarındaki girilen soru sayısını rapor verir. Hangi daldan kimin kaç soru girdi ğ i veren cross chart rapor sunar.  Baskıya girildi ğ inde sorularda de ğ i ş iklik yapılmaması için eri ş im kısıtlaması uygular.  Tüm ö ğ retim üyelerine veya bir kuruldaki ö ğ retim üyelerine bir seferde toplu e-posta gönderimi (ADÜ mail sistemi üzerinden) sa ğ lar, e-postaya dosya ekleme imkanı sunar.  Sınavdan sonra optik okuyucudan alınan TEXT formatındaki veriyi okur ve i ş ler. Her bir soru için ölçme-de ğ erlendirme i ş lemi yapar, rapor verir. Bu Soru Bankası Ne Yapar? Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

4 Ö ğ retim Üyesi Modülü Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

5 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Ana Sayfa Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

6 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Yeni Soru Ekleme Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

7 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Soru Düzelt Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

8 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Soru Ar ş ivi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

9 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Soru Transferi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

10 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Ölçme De ğ erlendirme Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

11 Ö ğ retim Üyesi Modülü / Geri Bildirimler Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

12 Yönetici Modülü / Ana Sayfa Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

13 Yönetici Modülü / Kitapçık Tanımlama Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

14 Yönetici Modülü / Kapak Kopyalama Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

15 Yönetici Modülü / Sınav Eri ş imi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

16 Yönetici Modülü / Toplu e-Posta Gönderimi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

17 Yönetici Modülü / Ö ğ retim Üyesi Listesi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

18 Yönetici Modülü / Kitapçıkların Raporları Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

19 Yönetici Modülü / Kitapçık Kapak Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

20 Yönetici Modülü / Anabilim Dalları Soru Da ğ ılımı Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

21 Yönetici Modülü / Hazırlayan*Soru Da ğ ılımı Cross Chart Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

22 Yönetici Modülü / Kontrol Kitapçı ğ ı Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

23 Yönetici Modülü / Kitapçık Baskı Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

24 Yönetici Modülü / Sınav Seçimleri Listesi Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

25 Yönetici Modülü / Optik Text İş lemleri Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014 Optik okuyucudan alınan veri dosyası

26 Yönetici Modülü / Sınavın Ölçme De ğ erlendirme Raporu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

27 Yönetici Modülü / İ statistikler Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

28 Yönetici Modülü / İ statistikler - Soru Sayıları Grafik ve Tablosu Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

29 Yönetici Modülü / İ statistikler – Kitapçıktaki Soruların Kullanım Sayısı Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

30 Yönetici Modülü / Ö ğ retim Üyesi ve Dersleri Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014

31 Son Olarak… Akademik Bili ş im 2014, Mersin Üniversitesi 05-07.02.2014 Fakültemizdeki E ğ itim Koordinatörlü ğ ü birimi tarafından bir ö ğ retim yılında kuramsal 66 sınav X 4 kitapçık = 264 kitapçık basılmaktadır. Soru Bankası; fakültemiz ve ö ğ retim üyelerimizin gereksinimleri do ğ rultusunda “sürekli de ğ i ş im” prensibine uygun ş ekilde hizmet vermeye devam etmektedir.


"Özgür GÜVEN GÜNAY, Prof. Dr. Pars TUNÇYÜREK Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası Adnan Menderes Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları