Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gözün kısımlarını yerleştirme oyunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gözün kısımlarını yerleştirme oyunu"— Sunum transkripti:

1 Gözün kısımlarını yerleştirme oyunu
Ünite Ürün Dosyası Sunumu Gözün kısımlarını yerleştirme oyunu

2 Ünite Özeti Bu proje sınıfta grup çalışması olarak yaptırılacaktır.
Bu proje sayesinde göz konusunun somutlaştırılması ve ilgi çekici bir hale gelmesi hedeflenmektedir. Projede gruplara gözün kısımlarına ayrılabilen bir maketi yaptırılır. Maketler hazırlandıktan sonra gruplar arasında bir yarışma düzenlenir. Yarışmada bölümlerine ayrılan gözün hızlı bir şekilde birleştirilmesi istenir ve gözün kısımlarının görevleri sorulur. Gözde meydana gelebilecek bozukluk ve aksaklıkların neler olduğu, günümüz teknolojisiyle bu bozukluk ve aksaklıkların giderilmesi veya en aza indirilmesinde hangi aşamada olduğu tartışılır. Gözün sağlığını korumak için alınabilecek tedbirler hakkında tartışma yapılarak bu tedbirlerin neler olabileceğini öğrenir. Öğrencilerin kendilerini görme engelli bir kişi yerine koyarak engellileri anlamaya çalışır, onlara yardım için çevrelerinde neler yapabileceğini tartışarak öğrenir.

3 Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru Çevremizi nasıl algılarız? Ünite Soruları Gözün çevremizi algılamadaki etkisi nedir? İçerik Soruları Gözün yapısı ve kısımları nelerdir? Görme olayı nasıl gerçekleşir? Göz kusurları nelerdir? Nasıl ortaya çıkarılır?

4 Bu proje öğrencilerimizin 21
Bu proje öğrencilerimizin 21. Yüzyıl Becerileri geliştirmesine aşağıdaki yollarla yardımcı olacak: Çevremizdeki uyarıları algılamamızda öz Yönelim becerisini kullanarak gözün rolünü fark eder. Gözü, İletişim Becerilerini kullanarak şekil ve/veya model üzerinde açıklar Gözün hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini Yaratıcılık ve Entelektüel Merak becerisi ile açıklar. Göz ve diğer duyu organları arasındaki ilişkiyi Problemi Tanımlama, formüle Etme ve Çözme becerisi ile gösterir Gözdeki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Becerilerini kullanarak örnekler verir. Kendini, görme engelli kişilerin yerine koyarak Sosyal Sorumluluk duygusu içinde onları anlamaya çalışır.

5 Öğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı
Amaç ***Öğrencilerin gözün yapısı ve görevlerine yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ilişkin veri toplamak Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim? ***Öğrencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini ve deney tasarımı konusunda neler bildiklerini öğrenmek Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim? ***Gözün canlı yaşamındaki önemini bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? ***Nasıl deney tasarımlanır konusunda eksik ya da yanlış anlayanlara destek sağlayabilirim. Gözün önemini farklı düzeylerde algılamışlarsa değişik kaynaklar sunabilirim. Bu değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? ***Öğrencilerin bilinenden farklı neler yaparak daha kalıcı bilgiler elde edebileceklerini öğrenmek

6 Kursa ilişkin hedeflerim
Öğrencilerimin fen bilimine daha fazla merak duymasını sağlayacak yollar bulmak Bu proje sayesinde göz konusunun somutlaştırılmasını ve ilgi çekici bir hale gelmesini sağlamak Öğrencilerimin ve kendimin kullanabileceği farklı teknolojileri öğrenmek Başka öğretmenlere görüş alış verişinde bulunmak

7 Öğrencilerimin Hedefleri
Bilim insanlarının verileri nasıl topladıklarını, nasıl gözlem yaptıklarını ve nasıl düşündüklerini öğrenmek Fen Bilgisinin zor değil, eğlenceli olduğunu öğrenmek. Nasıl gördüğümüzü, gözün yapısını ve göz kusurlarını öğrenmek Daha bağımsız öğrenen olmak

8 Geribildirim istediğim konular
Çevremizdeki uyarıları algılamamızda öz Yönelim becerisini kullanarak göz organın rolünü fark etmeleri. Gözün yapısını İletişim Becerilerini kullanarak şekil ve/veya model üzerinde açıklamaları Gözün hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini Yaratıcılık ve Entelektüel Merak becerisi ile açıklamaları. Gözdeki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Becerilerini kullanarak örnekler vermeleri. Kendini, görme engelli kişilerin yerine koyarak Sosyal Sorumluluk duygusu içinde onları anlamaya çalışmaları

9 Hazırlayan 4.GRUP


"Gözün kısımlarını yerleştirme oyunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları