Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Her ş eyi kendinize mal etmeyin. Çalı ş anların katkılarını unutmayın. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Her ş eyi kendinize mal etmeyin. Çalı ş anların katkılarını unutmayın. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK."— Sunum transkripti:

1

2 Her ş eyi kendinize mal etmeyin. Çalı ş anların katkılarını unutmayın. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

3 “Akıllı adam, aklını kullanır. Daha akıllı adam, başkalarının aklını da kullanır.” Bernard Shaw

4 Yaban kazları, kanatlarını çırptıkça arkalarından gelen kazın yukarıya çıkmasını kolaylaştıran bir hava akımı yaratırlar. Bunun için Kıtalar arası uçarlarken V şeklinde uçarlar.

5 Öne geçer Öndeki kaz, yorulur dinlenmek için en arkaya sıraya geçer.

6 Öne geçer Öndeki kaz, yorulur dinlenmek için en arkaya sıraya geçer. Bu bir EKİP işidir. Devamlı yer değiştirerek dinlenirler ve sürü halinde KITALAR arası uçarlar.

7 Kazlar, sürü Halinde uçarlarken bu yöntem sayesinde tüm sürü her 1 yaban kazının tek başına uçabileceği maksimum mesafeden %70 daha fazla uçabilmektedir. Yaralı KAZ la birlikte iki KAZ da ona eşlik ederek yere inerler.

8 1: Ekip Üyelerinin Belirli Bir Gereksinimlerini Karşılamasına Yönelik Olarak Bir Amaçları Olması Gerekir. 2: Üyeler Karşılıklı Bağlılık İçinde Bir Arada Çalışır. 3: Üyeler Birlikte Çalışarak Ekibin Performansını Nasıl Yükselteceğini Öğrenirler. GRUBA EKİP DİYEBİLMEK İÇİN:

9 EKİP OLUŞTURMANIN ADIMLARI •Ekip içerisinden ve dışından bir kimsenin ortaya çıkabilecek sorunların veya fırsatların farkına varması, •Ekip üyelerinin birlikte çalışarak sorunlara ilişkin bilgilerin bir araya getirilmesi, •Ekip üyelerinin beraber çalışarak faaliyet planı oluşturulması •Ekip üyelerinin beraber çalışarak gelişmeleri gözlenmesi, sonuçları elde etmesi, ilerleyen faaliyetlerde bulunması, •Ekip üyeleri beraber çalışarak gerekli duyulduğu taktirde mümkün olduğu kadar bu faaliyetleri tekrar etmeleri.

10 Ekip çalışması Adım 1: sorunların ve fırsatların farkına varmak Adım 5: sonuçların değerlendirilmesi Adım 2: bilgilerin toplanması ve analizi Adım 3: faaliyetlerin planlanması Adım 4: faaliyetlerin uygulanması

11

12 KOLAYLA Ş TIRICI GÜÇLER • İ nsanlar arası iyi ili ş kiler •Görevin açık tanımı •Projenin netli ğ i ve profili • İş in anla ş ılması ve da ğ ıtımı • İ yi ö ğ renme ortamı •Proje hedefleriyle ekibin bütünle ş tirilmesi • Ba ş arma iste ğ i • Ortak hedefler • Meydan okuyucu bir proje • Ödüllendirme ve tanınma • Katılım • Ortak güven ve saygı • Uzmanlık

13 ENGELLEY İ C İ GÜÇLER •Zayıf ekip örgütlenmesi •Zayıf liderlik •Belirsiz hedefler •Dü ş ük proje netli ğ i •A ş ırı yüklü ekip elemanları •Dengesiz yetenek da ğ ılımı • İ leti ş im engelleri •Belirsiz ödüller •Projeye kar ş ı direnç •Projede sahiplenme ya da taahhüt azlı ğ ı •Sınırlı ekip tecrübesi •Yeni dü ş üncelerin te ş vik edilmemesi


"Her ş eyi kendinize mal etmeyin. Çalı ş anların katkılarını unutmayın. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları