Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Gençlik Ödülü 14-25 yaş arasındaki gençlerin katılabilece ğ i, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen gönüllülük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Gençlik Ödülü 14-25 yaş arasındaki gençlerin katılabilece ğ i, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen gönüllülük."— Sunum transkripti:

1

2 Uluslararası Gençlik Ödülü 14-25 yaş arasındaki gençlerin katılabilece ğ i, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen gönüllülük esasına dayalı bir gençlik programıdır.

3 BRONZ, 14 yaş ve üzerindeki tüm gençler için. Bu Ödülü almak için gereken katılım süresi en az 26 hafta (6 ay) GÜMÜŞ, 15 yaş ve üzerindeki tüm gençler için. Bu Ödülü almak için gereken katılım süresi en az 52 hafta (12 ay) ALTIN, 16 yaş ve üzerindeki tüm gençler için. Bu Ödülü almak için gereken katılım süresi en az 78 hafta (18 ay)

4

5 Toplumda bireylerin birbirlerine ihtiyacı oldu ğ unu vurgulayarak gönüllü yardımın önemini göstermeyi ve gençleri çevredeki insanlara ve topluma sosyal hizmette bulunmaya özendirmeyi amaçlamaktadır. Yardıma Muhtaç İ nsanlar: Yaşlı, fiziksel veya zihinsel engellilere alışverişlerinde, bahçe işlerinde ya da di ğ er ev işlerinde periyodik ziyaretlerle yardımcı olunabilir.

6 Kişisel gelişimlerine katkıda bulunma Di ğ er insanların ihtiyaçlarını anlama ve onlara yardımcı olma Güvenme ve güvenilme Zayıf ve güçlü yönlerini tanıma Özgüvenin artması Önyargılardan ve yersiz korkulardan kurtulma Toplumda olumlu bir etki yaratma Sorumluluk alma

7 Gençlerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sa ğ layarak, bir faaliyete azimle devam etmeyi ö ğ retmek ve takip ettikleri faaliyet ile ilgili derinlemesine bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Binicilik Çiftçilik Foto ğ rafçılık Film ve magazin yapımı Hava sporları (paraşüt, yamaç paraşütü, planör...etc.) Heykel Halk oyunları

8 Yeni ilgi alanları keşfetmek Prati ğ e dayalı ve sosyal becerilerini geliştirmek Yeni insanlarla tanışma ve onlarla çalışmayı ö ğ renmek Zaman yönetimini ö ğ renmek Zorluklarla başa çıkmak Yeni kariyer hedefleri yaratmak Yeni yeteneklerini keşfetmek Gençlerin ufuklarını genişletmek ve kendileri ile yarışmalarını sa ğ lamak

9 Gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi ve buyolla kişisel gelişim göstermelerini sa ğ lamayı amaçlamaktadır. Atletizm ve İ lgili Faaliyetler: Atletizm, jimnastik, fitness, orientering, koşu, yüksek atlama. Dans: Bale, modern dans, salon dansları, latin dansları, folklor, tap dans. Uzakdo ğ u Sporları: Aikido, judo, karate, kendo.

10 Her zaman formda olmanın zevkini yaşama ve fiziksel kapasiteyi artırmak Yeni yeteneklerini keşfetmek Zorluklarla başa çıkmayı ö ğ renmek Başarı hissini tatmak Kendine güven duygusunu arttırmak Ömür boyu devam edilebilecek bir ilgi alanı kazanmak

11 Gençlerin özgüven duygularını arttırarak, takım çalışması ve işbirli ğ i becerisi kazandırmayı; ayrıca Macera ve keşif ruhunu geliştirerek çevreye ve do ğ aya saygı duymayı ö ğ retmeyi amaçlamaktadır. Macera ve keşiften kazanımlarımız: Bir işi planlama ve yürütme Girişimcilik ruhunu ve hayal gücünü kullanma Takımın bir parçası olmayı ö ğ renme Zorluklarla başa çıkma Kendine güven kazanma Liderlik becerileri geliştirme Başkalarının güçlü ve zayıf yönlerini görme Karar verme ve verilen kararın sorumlulu ğ unu duyma Do ğ ayı tanıma ve saygı duyma

12 Ödül Programı herkese açıktır. Ödül Programı katılımcı olmak isteyen, 14-25 yaşları arasındaki herkese açıktır. Uluslararası Gençlik Ödülüne katılımda gönüllülük esastır Ödül Programı esnektir. Katılımcı faaliyet programını içinde bulundu ğ u koşullara göre kendisi belirler. Ödül Programı dengeli bir faaliyet programıdır.

13 Ödül Programının kapsamında yer alan bölümler, katılımcıların var olan yeteneklerini ve ilgilerini dengeli bir faaliyet programı çerçevesinde geliştirmelerini sa ğ lar. Ayrıca gençlerin yeni beceriler ve deneyimler edinmelerini destekler. Ödül Programında başarısızlık kavramı yoktur. Bir faaliyete başlamadan önce katılımcılar ulaşmak istedikleri hedefleri belirlerler. Başarı, katılımcıların kendi seçtikleri hedeflere ulaşmalarıdır.

14 Program ba ğ lılık ve süreklilik gerektirir. Ödül Programı kişisel gelişimi esas alır. Ödül Programı sürekli ilerlemeye odaklıdır. Ödül Programı, kategoriler ilerledikçe katılımcıdan daha fazla zaman, ba ğ lılık ve sorumluluk bekler. Program zevkli ve e ğ lencelidir.

15 Ödül Programı zorlayıcıdır; ancak kişinin başkaları tarafından koyulmuş standartlara ulaşmasını de ğ il kendi sınırlarını zorlamasını esas alır;. Bu programda gençler kendi Ödül Programlarını kendileri yaratır, hedeflerini kendileri belirler ve gelişimlerini kendileri kayıt altına alırlar.

16 Kendine güven Kendi kendine karar verebilme yetisi Motivasyon Girişkenlik Zamanını planlayabilme yetene ğ i Yaratıcılık Yeni beceriler kazanma Toplumsal sorumluluklarının farkında olma

17 Yeni insanlar ile tanışmak Yabancı bir ortamda yaşam tecrübesi edinmek Yeni arkadaşlıklar kurmak Takımın bir parçası olmayı ö ğ renmek Sorumluluk almak İ letişim becerilerini geliştirmek İ nisiyatif kullanmayı ö ğ renmek Başkaları ile birlikte yaşamaktan ve çalışmaktan haz almayı ö ğ renmek

18 Uluslararası Gençlik Ödülü Programına katılan gençler; KEND İ LER İ N İ KEŞFEDERLER.

19

20

21

22

23

24

25

26


"Uluslararası Gençlik Ödülü 14-25 yaş arasındaki gençlerin katılabilece ğ i, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen gönüllülük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları