Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf; paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir yaşam alanıdır. Rekabetçi, bireyselci ve işbirlikçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf; paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir yaşam alanıdır. Rekabetçi, bireyselci ve işbirlikçi."— Sunum transkripti:

1 Sınıf; paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir yaşam alanıdır. Rekabetçi, bireyselci ve işbirlikçi sınıf ortamları şu şekilde açıklanabilir; 1. Rekabetçi Sınıf Ortamı: Öğrencilerden kimin daha iyi olduğunun anlaşılması için, onların bir kazanma-kaybetme mücadelesi içine sokulduğu sınıf ortamıdır. Bu sınıf ortamlarında öğrencinin başarılı olması için, bir diğer öğrencinin başarısız olması gerekmektedir. 2. Bireyselci Sınıf Ortamı: Bu ortamda öğrenciler, kendi öğrenme amaçlarına ulaşmak için, kendi öğrenme alanlarında bağımsız olarak ilerlerler. 3. İşbirlikli Sınıf Ortamı: İşbirlikli sınıf ortamında, öğrenciler küçük gruplar halinde yardımlaşarak, öğrenim materyali üzerinde çalışırlar.

2 İş birliğine dayalı öğrenme, basitçe; öğrencilerin küçük gruplar hâlinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak tanımlanabilir.

3 Geleneksel Öğrenme Grupları ve İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grupları Arasındaki Farklılıklar
Pozitif dayanışma Bireysel sorumluluk Heterojen Katılımcı(ortaklaşa) liderlik Başarıdan bütün grup üyeleri sorumlu İş ve sürdürme vurgulanmış İş birlikçi beceriler direk olarak öğretilir Öğretmen gözlem yapar ve dönüt verir Başarı için eşit fırsat Grup süreçlerini öğrenciler etkiler Pozitif dayanışma yok Bireysel sorumluluk yok Homojen Seçilen tek lider Sorumluluk sadece bir kişide Sadece iş vurgulanmış İş birlikçi beceriler öğretilmez Öğretmen grup çalışmalarına müdahale etmez Başarı için eşit fırsat yok Grup süreci yok

4 Sınıf ortamında uygulanan her grup çalışmasını İDÖ olarak değerlendirmek mümkün değildir. Grupla çalışmanın işbirliği olarak adlandırılması için gerekli koşullar vardır. Bunlar; grup ödülü, bireysel değerlendirilebilirlik, olumlu bağlılık, iletişim ve etkileşim, sosyal beceriler ve eşit başarı fırsatıdır. Grup ödülü, bireyin başarılı olmasının, grubun başarısına bağlı olmasıdır. Her bir grup üyesinin elde ettiği başarı ayrı olarak değerlendirilip ortak grup puanı hesaplanacağı gibi, grup, ortak ürün oluşturarak ortak puan da alabilir. Her iki durumda da ödül gruba verilir ve grubun aldığı puan birey puanı olarak değerlendirilir. Bireysel değerlendirilebilirlik özelliğine göre ise grup üyelerinin başarıları bireysel olarak değerlendirilir. Grup puanı, bireysel puanların ortalamalarından oluşur .

5 Olumlu bağlılık, bireylerin ortak amaca ulaşmak ve ödülü elde etmek için güçlerini ve kaynaklarını birleştirmelerini ifade eder. Olumlu bağlılık uygulayıcı tarafından oluşturulur . Grup çalışması öğrencilerin birbirlerine yardımcı olma, öğrenmelerini destekleme, birbirlerini, görevi tamamlama yolunda özendirme, sonuçları tartışma ve başaracakları konusunda birbirlerine güven duyma gibi iletişim ve etkileşim becerilerini de gerektirir. Grupla çalışma; iletişim kurma, yardım isteme, paylaşma, başkalarının duygularını anlama, öğreticilik yapma, liderlik ve karar verme gibi sosyal becerileri gerekli kılar . Grubun başarısı için her öğrenciye eşit fırsat tanınmalıdır. Bu da grubun özelliklerine uygun değerlendirme tekniklerinin kullanılmasıyla mümkün olacaktır.


"Sınıf; paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir yaşam alanıdır. Rekabetçi, bireyselci ve işbirlikçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları