Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME. Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 2 İşbirlikçi Öğrenme  Öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışırlar. İşbirlikçi öğrenmenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME. Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 2 İşbirlikçi Öğrenme  Öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışırlar. İşbirlikçi öğrenmenin."— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME

2 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 2 İşbirlikçi Öğrenme  Öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışırlar. İşbirlikçi öğrenmenin amacı, öğrencilerin akademik başarılarına yardım ederken, sosyal ve insan ilişkileri konularında beceri kazanmalarını sağlamaktır.

3 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 3 İşbirlikçi Öğrenme  Öğrenme grupları oluşturulurken akademik başarı düzeyleri farklı (çok başarılı, başarılı, az başarılı) öğrencilerin bir araya getirilmesine çalışılmalıdır. Mümkün olduğunca farklı kültür, sosyo-ekonomik durum, yetenek ve cinsiyete sahip öğrencilerin bir grup oluşturulması, öğrenicilerin farklılıkları kabul etmesi ve saygı göstermeyi öğrenmesi açısından çok önemlidir.

4 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 4 İşbirlikçi Öğrenme  Bu öğretim metodunda ödüller birey olarak değil, grup olarak kazanılabilmektedir. Bu etkinliklerin tamamı iş birliği yapmayı öğretmek ve takım ruhunu kazandırmak için gerçekleştirilmektedir.

5 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 5 Adım Adım İşbirlikçi Öğrenme AdımlarÖğretici Davranışı 1. Adım Hedeflerin sunulması Öğretici hedefleri ve öğrenilecek konu bütününü sunar. 2. Adım Bilginin sunulmasıÖğretici sözlü veya yazılı olarak yeni bilgiyi sunar. 3. Adım Öğrenme grupları oluşturulması Öğretici, öğrenme gruplarının nasıl oluşturulacağını ve nasıl grup çalışması yapılacağını anlatır. 4. Adım Grup çalışmasının yönlendirilmesi ve desteklenmesi Öğrenme gruplarının çalışmaları sırasında öğretici, çalışmaları yönlendirici ve destekleyici yardımda bulunur. 5. Adım Öğrenilen materyalin test edilmesi Öğretici, öğretim materyalinin ne kadar öğrenildiğini test eder veya öğrenme grupları çalışma sonuçlarını sunar. 6. Adım Performansın değerlendirilmesi Öğretici, bireysel ve grup olarak gelinen başarı düzeylerini anlamanın yollarını bulur.

6 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 6 İşbirlikçi Öğrenme  İşbirlikçi öğrenme metodunda öğrenme grupları, işlenecek konu ve gerçekleştirilecek öğrenme etkinliğine göre tasarlanmış iki veya daha fazla sayıda öğrenciden oluşur. Öğrenme grupları genellikle en fazla 6 öğreniciden oluşmaktadır.  Grup etkinliğe başlamadan önce öğrenicilerin konu ile ilgili ön bilgiye sahip olmaları, en azından dersin ilk bölümünde konunun öğretici tarafından aktarılması gerekir.

7 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 7 İşbirlikçi Öğrenme  Seçilen uygulanacak etkinliğin öğrenicilerin ilgilerini çekme ve güdüleme özelliklerinin olması gerektiği de unutulmamalıdır. Ayrıca, öğrenicilerin hem bireysel hem de grup olarak değerlendirilmesi gerekir.

8 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 8 İşbirlikçi Öğrenme  Bu metodun bireysel olarak temel aldığı yaklaşım, “düşün-iş birliği yap-paylaş” olarak özetlenebilir. Bu nedenle, bu metodda öğreticinin rolü de değişmektedir. Bilgiyi aktarmaktan daha çok öğretim ortamının düzenlenmesinden ve grup çalışmalarının sağlıklı yürümesinden sorumludur.

9 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 9 İşbirlikçi Öğrenme  İşbirlikçi öğrenme, farklı hedef, süreç ve ödüllendirme yapısı ile öğretim ortamının düzenlenmesinde kullanılan metodlar arasında tektir. İşbirlikçi öğrenme ortamı, öğrenicilerin aktif roller üstlendiği ve hem kendilerinin hem de grup üyelerinin öğrenmelerinden sorumlu oldukları demokratik bir süreçtir.

10 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 10 İşbirlikçi Öğrenme için Öğrenme Çıktıları İşbirlikçi Öğrenme Akademik Başarı Farklılıkların Kabullenilmesi Farklılıkların Kabullenilmesi Sosyal Beceriler

11 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 11 Ne Kadar Anladık?  İşbirlikçi öğrenmenin özellikleri nelerdir? Bu özellikler diğer öğretim yöntemlerine göre nasıl farklılıklar göstermektedir?  İşbirlikçi öğrenmenin 6 adımı nelerdir?  İşbirlikçi öğrenmede beklenen öğrenme çıktıları nelerdir?  İşbirlikçi öğrenme için en uygun öğretim ortamı nasıl olmalıdır?

12 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 12 Teorik Destek  Demokratik Sınıf Kavramı  Gruplar arası İlişkiler  Deneyerek Öğrenme  Ortaklaşa Davranışların Etkisi  Engelli Öğrenciler ile İlişkilerin Etkisi  Akademik Başarının Etkisi

13 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 13 Ne Kadar Anladık?  Felsefe ve teorik açıdan işbirlikçi öğrenmenin gelişimine John Dewey ve Gordon Allport ne tür katkılar sağlamıştır?  Deneysel öğrenmeye ilişkin düşünceler neden işbirlikçi öğrenme için önemlidir?

14 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 14 Ne Kadar Anladık?  İşbirlikçi öğrenme düşünüldüğünde empirik destek ne derece doğrudur?  Araştırmacılar, işbirlikçi öğrenenin hangi etkili yönlerine katılmaktadırlar? Hangilerine katılmamaktadırlar?

15 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 15 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması  İşbirlikçi öğrenmenin planlanması  Yaklaşımın seçilmesi  Öğrenci grupları/Başarı bölümleri  Jigsaw  Grup Araştırması  Yapısal yaklaşım  Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş  Kafa kafaya vermek  Uygun içeriğin seçilmesi

16 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 16 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması  Öğrenci gruplarının oluşturulması  Materyal geliştirme  Öğrencilerin işlemlere ve rollere yönlendirilmesinin planlanması  Zaman ve mekan kullanımının planlanması  Grup çalışmasına uygun düzenler

17 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 17 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması  İşbirlikçi öğrenmeye dayalı dersin işlenmesi  Amaçların ve ön hazırlayıcıların sunulması  Sözel bilginin metinde sunulması  Çalışma gruplarının oluşturulması  Grup çalışmasının desteklenmesi ve yönlendirme

18 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 18 Jigsaw-Takımları                               Ev Takımları (karışık olarak 5 veya 6 kişiden oluşmaktadır) Uzman Takımları (her uzman takımında her bir ev takımından 1 kişi yer almaktadır)

19 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 19 Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş

20 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 20 Grup Çalışması Düzeni

21 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 21 Swing Oturma Düzeni

22 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 22 Ne Kadar Anladık?  İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanıldığı derslerde en önemli planlama adımları nelerdir?  İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanıldığı dersler için planlama direk öğretim yönteinin kullanıldığı derslerdeki planlama ile ne yönde farklılık göstermektedir?

23 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 23 Ne Kadar Anladık?  Belirli bir işbirlikçi öğrenme yaklaşımı seçerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?  İşbirlikçi öğrenmenin 6 adımı nedir, ve her bir adımda ne tür öğretmen davranışları gözlenmektedir?

24 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 24 Ne Kadar Anladık?  İşbirlikçi öğrenmede öğretmenin rolü direk öğretimle karşılaştırıldığında ne tür farklılıklar göstermektedir?

25 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 25 Öğretim Ortamının Yönetimi  Geçişlerin yapılandırılması  İşbirliğinin öğretilmesi  İşlemlerin bağımsızlığı  Sosyal beceriler  Paylaşma becerileri  Katılım becerileri  İletişim becerileri  Grup becerileri/dinamiği  Takım oluşturma  Sosyal ve grup becerilerinin öğretimi

26 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 26 Değerlendirme  Akademik başarının değerlendirilmesi  İşbirliğinin değerlendirilmesi  İşbirlikçi öğrenmenin notlandırılması  İşbirliğinin etkisinin farkına varılması

27 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 27 Jigsaw için Değerlendirme

28 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 28 Jigsaw için Değerlendirme

29 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 29 İşbirliği ve Paylaşma için Rubric

30 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 30 Ne Kadar Anladık?  İşbirlikçi öğrenmede öğretim ortamının önemli özellikleri nelerdir?  İşbirlikçi öğrenmede öğrenci başarısı değerlendirilirken hangi faktörler göz önüne alınmalıdır?

31 Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 31 Ne Kadar Anladık?  İşbirlikçi öğrenmede değerlendirme direk öğretime göre ne tür farklılıklar göstermektedir?  Grup başarısının değerlendirilmesi neden önemlidir?

32 İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME Arends, R. I. (2000). Learning to Teach (5th Ed.). USA: McGraw-Hill Companies, Inc.


"İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME. Özel Öğretim Yöntemleri IDr. Yasemin Gülbahar 2 İşbirlikçi Öğrenme  Öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışırlar. İşbirlikçi öğrenmenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları