Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ “KALİTE GÜVENCESİ” 7 Mayıs 2012

2 Hesap Verebilirlik Kaynakların Etkin Kullanımı Kalite Güvencesi Performans Esaslı Bütçe Kurumsal Stratejik Öncelikle r Bologna Süreci 5018 Sayılı Kanun YÖDEK ÜNİVERSİTELERİMİZİN GÜNDEMİ

3 Düzeyler Profil Diploma Düzey Tanımlayıcıları Öğrenme Kazanımları Öğrenci İş Yükü Krediler(AKTS) YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ BOLOGNA SÜRECİ

4 KALİTE GÜVENCESİ ORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi Uygulama Düzeyi ORTA (2)MÜKEMMEL (5)- Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme Düzeyi ORTA (2)ÇOK İYİ (4)İYİ (3) Öğrencilerin Katılım Düzeyi ORTA (2)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) Uluslararası Katılım Düzeyi ORTA (2)İYİ (3)ÇOK İYİ (4) BERGEN-2005LONDRA-2007 BOLOGNA KARNESİ KARŞILAŞTIRMASI (KALİTE GÜVENCESİ) LEUVEN-2009 ORTA (2.33) - İYİ (3) ZAYIF (1) BÜKREŞ-2012

5 G ö sterge 4: Dış Kalite G ü vence Sisteminin Uygulanması- Kalite g ü vence sistemi ulusal alanda işlemektedir. Ulusal kalite sistemi başarılı bir şekilde ESG ’ ye uyumludur. Kalite geliştirme sistemi ulusal alanda bazı ü niversite/programlarda uygulanmaktadır. G ö sterge 5: Kalite G ü vencesinde Ö ğrenci Katılımı- Ö ğrenciler kalite geliştirme s ü reci y ö netimine, i ç değerlendirme s ü re ç lerine ve izleme s ü re ç lerine katılmaktadır. G ö sterge 6: Kalite G ü vence Sisteminde Uluslararası Katılım- Dış kalite geliştirme s ü recine uluslararası uzman katılımı sağlanmamıştır. G ö sterge 4: Dış Kalite G ü vence Sisteminin Uygulanması- Kalite güvence sistemi ulusal alanda tüm fonksiyonelliği ile işlemektedir. Kalite Ajans(lar)ı başarılı bir şekilde ESG ’ ye uyumludur. Kalite geliştirme sistemi ulusal alanda tüm üniversite/ programlarda (eğitim-öğretim, öğrenci destek hizmetleri, iç kalite güvencesi/yönetim sistemi süreçlerinde) uygulanmaktadır. G ö sterge 5: Kalite G ü vencesinde Ö ğrenci Katılımı- Ö ğrenciler kalite geliştirme s ü reçlerinin her aşamasına (ulusal kalite güvencesi ajanslarının y ö netimi, dış değerlendirme takımlarında tam veya gözlemci üye sıfatıyla, iç kalite güvencesi s ü re ç lerinde, dış değerlendirme sonrası karar mekanizmalarında ve izleme s ü re ç lerine) katılmaktadır. G ö sterge 6: Kalite G ü vence Sisteminde Uluslararası Katılım- Kalite güvencesi ajanslar ı ENQA tam üyesi ve/veya EQAR listesindedir. Dış kalite geliştirme s ü recine uluslararası uzman (yönetim, de ğ erlendirme üye/gözlemci, izleme süreci a ş amalar ı na) katılımı sa ğ lanmaktadır. KALİTE GÜVENCESİ

6 19.11.2014 6 Ulusal Boyutta Ulusal Bağımsız Kalite Güvencesi Ajansının oluşturulması (özellikle revize edilecek ESG ile uyumlu olacak şekilde) Kurumsal Dış Değerlendirme (Denetleme, Akreditasyon) sürecinin özendirilmesi Program Değerlendirme ve Akreditasyon sürecine yönelik ajansların kurulmasının teşvik edilmesi Bu ajansların arasında ilişki ve işbirliğinin teşvik edilmesi Bu ajansların tescil yetkisi verilirken Bologna Karnesindeki iyileşmeye açık olan yönleri içermesine önem verilmesi (ESG ile uyumlu, sürecin her aşamasına öğrenci ve yabancı uzman katılımı) Bu ajansların ENQA’ya üyeliğinin ve EQAR listesine girmesinin teşvik edilmesi Yapılması Gerekenler-1

7 19.11.2014 7 Kurumsal Boyutta Yöneticilerin (Rektör, Dekan, Müdür) sürece yakın ilgisi ve sürekli desteği Kalite Güvencesi çalışmalarının ve önerilerinin Senato kararlarıyla bağlayıcılığının sağlanması, ek bir iş gibi değerlendirilmemesi ESG ile uyumlu İç Kalite Güvence sisteminin oluşturulması Diploma Eki Etiketi ECTS Etiketi Dış kurumsal değerlendirme süreci Program bazında değerlendirilmesi/akreditasyon süreci Yapılması Gerekenler-2

8 KALİTE KÜLTÜRÜ Amaç: Sürdürülebilir Kalite Kültürünün Oluşturulması

9 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr


"T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları