Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nane. Nanenin Faydalari İş tah açar. Sinirleri yatı ş tırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve ba ş a ğ rısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nane. Nanenin Faydalari İş tah açar. Sinirleri yatı ş tırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve ba ş a ğ rısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini."— Sunum transkripti:

1 Nane

2 Nanenin Faydalari İş tah açar. Sinirleri yatı ş tırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve ba ş a ğ rısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ate ş i dü ş ürür. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolayla ş tırır. Gaz söktürücüdür. Ba ğ ırsak kurtlarını dü ş ürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve a ğ rısını önler. Grip, bron ş it gibi so ğ uk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır. Di ş a ğ rısını ve a ğ ız kokusunu giderir. Anne sütünü arttırır. Sinirsel iktidarsızlı ğ a iyi gelir.

3 Nane Nasıl ve Nezaman ye ş iti ş tirilir 1. Nane Ne Zaman Ekilir : Nane için en uygun büyüme zamanı bahar aylarıdır. So ğ uklar sona erdi ğ i zaman a ş a ğ ıda nane nasıl ekilir ba ş lı ğ ında anlattı ğ ımız i ş leme ba ş layabilirsiniz. 2. Nane Nasıl Ço ğ altılır : Nane için tohumdan yeti ş tirmek mümkün olmasına ra ğ men her zaman ba ş arılı olmak mümkün olmaz ve bir çok kez hayal kırıklı ğ ı ya ş ayabilirsiniz. En kolay yolu hazır yeti ş mi ş taze nane bitkisinin dallarını kullanmaktır. 6-8 cm. uzunlu ğ undaki dallar ço ğ altma için kullanılabilir. Suyun içerisinde bekleyen nane dalı kök salacaktır. Yeterince uzadı ğ ı zaman ekilmeye hazırdır. 3.Taze Nane Dalından Ço ğ altmak : Taze nane demetinin ana dallarının birbirlerinden ayrıldı ğ ı yerin 1 cm üzerinden makas ile kesiyoruz. Yakla ş ık 6-8 cm. uzunlu ğ undaki dallar idealdir. Yalnızca yukarısındaki yapraklar ve dallar kalacak ş ekilde nane dalımızın alt kısmını yapraklardan ve dallardan temizliyoruz. Uzunca bir barda ğ a temiz su dolduruyoruz ve barda ğ ın üzerini dalının geçebilece ğ i kadar küçük bir delik olan ka ğ ıt veya peçete ile kapatıyoruz. Böylece nane dalının gövdesi suyun içinde dik olarak durabilecektir. Barda ğ ımızı güne ş li sıcak bir yere yerle ş tiriyoruz. Dalın gövdesinin beyaz küçük kökler vermesini beklememiz gerekiyor. Suyu buharla ş ıp azaldıkça barda ğ a tüm gövdesini kaplayacak kadar su ekliyoruz. Köklerin her dalda olu ş aca ğ ının bir garantisi yok. Olasılı ğ ı yükseltmek için bir kaç dalda aynı anda deneyebilirsiniz.

4

5 THE END

6 Hazırlayan ; Hüseyin Keremo ğ lu


"Nane. Nanenin Faydalari İş tah açar. Sinirleri yatı ş tırır ve vücuda rahatlık verir. Strese ve ba ş a ğ rısına iyi gelir. Spazm ve kalp çarpıntısı riskini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları