Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kullandı ğ ımız suyun veya içti ğ imiz çayın sıcak ; dondurmanın veya buzdolabından çıkardı ğ ımız meyve suyunun so ğ uk oldu ğ unu söyleriz. Maddelerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kullandı ğ ımız suyun veya içti ğ imiz çayın sıcak ; dondurmanın veya buzdolabından çıkardı ğ ımız meyve suyunun so ğ uk oldu ğ unu söyleriz. Maddelerin."— Sunum transkripti:

1 Kullandı ğ ımız suyun veya içti ğ imiz çayın sıcak ; dondurmanın veya buzdolabından çıkardı ğ ımız meyve suyunun so ğ uk oldu ğ unu söyleriz. Maddelerin sıcak veya so ğ uk oldu ğ unu duyu organlarımızla algılarız. Ancak dokunma duyumuz sıcaklı ğ ı ölçmek için yeterli de ğ ildir. Maddelerin sıcaklıklarını termometre ile ölçeriz. ISI&SICAKLIK SICAKLIK

2 ISI&SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiklerinde aralarında ısı alı ş veri ş i olur. Isı, sıcaklı ğ ı yüksek olan maddeden sıcaklı ğ ı dü ş ük olan maddeye akar. Bu durumda ısı veren maddenin sıcaklı ğ ı azalırken ısı alan maddenin sıcaklı ğ ı artar. Isı alı ş veri ş i her iki maddenin sıcaklıkları e ş it olana kadar sürer.

3 ISI&SICAKLIK Termometre: Maddelerin sıcaklı ğ ı termometre adı verilen aletle ölçülür. Sıcaklık arttı ğ ında termometredeki renkli sıvının seviyesi yükselir, sıcaklık azaldı ğ ında ise dü ş er. Sıvı seviyelerinin gösterdi ğ i sayısal de ğ erler sıcaklı ğ ın göstergesidir. Sıcaklık birimi “ºC “ sembolü ile gösterilir ve “ derece selsiyus “ olarak okunur. Örne ğ in; 20ºC “20 derece selsiyus “ diye okunur.

4 ISI&SICAKLIK Dilimiz dondurmadan daha sıcaktır. Dondurma dilimize de ğ di ğ i anda dilimizden dondurmaya do ğ ru ısı akı ş ı olur. Dondurma ısı alırken dilimiz ısı verir. Örnekler :

5 ISI&SICAKLIK Taba ğ a sıcak çorba oydu ğ umuzda bir süre sonra tabak ısınır ve çorba so ğ ur. Tabak ısı alırken çorba ısı verir. Bir barda ğ a sıcak süt ydu ğ umuzda bardak ısınır. Süt so ğ ur. Sıcak süt ısı verirken bardak ısı alır.

6 ISI&SICAKLIK ÖNEML İ : Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Termometrede okunan de ğ er sıcaklık Sıcaklı ğ ı farklı olan maddeler arasında alınıp verilen ise ısıdır. Maddeler ısı aldı ğ ında veya verdi ğ inde kütlelerinde bir de ğ i ş iklik olmaz. Çünkü ısı bir madde de ğ ildir. Isının kütle ve hacmi yoktur.


"Kullandı ğ ımız suyun veya içti ğ imiz çayın sıcak ; dondurmanın veya buzdolabından çıkardı ğ ımız meyve suyunun so ğ uk oldu ğ unu söyleriz. Maddelerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları