Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPIM EKLERİ TANIM: İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka sözcük türeten eklerdir. Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPIM EKLERİ TANIM: İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka sözcük türeten eklerdir. Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 YAPIM EKLERİ TANIM: İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka sözcük türeten eklerdir. Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com

2 KÖK NEDİR? Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır. Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır. !!!Kısaca yapım eki almayan sözcük kök durumundadır. !!!Kısaca yapım eki almayan sözcük kök durumundadır. öğrenci=öğren- kayalık=kaya, insanımız yorgun =yor- seçim= seç- atkı =at- GÖVDE:Sözcüğün yapım eki almış şeklidir.

3 YAPIM EKLERİ 1- İsimden isim yapan ekler 2- İsimden fiil yapan ekler 3- Fiilden isim yapan ekler 4- Fiilden fiil yapan ekler

4 İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER Sözcüklerin köklerine gelerek onladan yeni bir isim türeten eklerdir Sözcüklerin köklerine gelerek onladan yeni bir isim türeten eklerdir lık: Odun-luk, taş-lık, tuz-luk, şeker-lik lı: kırmızı-lı, yaş-lı, mor-lu, köy-lü cı: av-cı, simit-çi, aş-çı, kokoreç-çi suz: su-suz, uyku-suz, görgü-süz ce: Türk-çe, Arap-ça daş: vatan-daş, meslek-taş, yurt-taş er: iki-ş-er, beş-er cik: kedi-cik, yavru-cuk, ince-cik

5 İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER İsim soylu kelimeleri fiilleştiren eklerdir İsim soylu kelimeleri fiilleştiren eklerdir la: su-la-, bek-le-, giz-le-, baş-la- l: çok = çoğ-al-, kısa-l-, eğri-l- a: yaş-a-, kan-a- ar: yaş-ar-, mor-ar-, ev-er-, sarı-ar-, sarar ık: aç-lık-, bir-ik-, göz-ük- se: garip-se-, durak-sa- msa:az-ımsa-, küçük-ümse-, ben-imse-

6 FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER Fiil soylu kelimeleri isim yapan eklerdir -ak: dur-ak, barın-ak, sığın-ak -ın: yığ-ın, ek-in, bas-ın, yay-ın -gın:vur-gun, kız-gın, az-gın -ıcı: dik-ici, sür-ücü, oku-y-ucu -gı: ver-gi, say-gı, al-gı -tı: kızar-tı, alın-tı, belir-ti -ı: yap-ı, kaz-ı, öl-ü -it: geç-it, dön-üt, kes-it -men: öğret-men, say-man,

7 FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER Fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir -ın: bak-ın-, çal-ın-, öv-ün-, -ıl: çık-ıl-, kır-ıl-, sez-il-, sık-ıl- -üş: böl-üş-, kok-uş-, kız-ış- -r: düş-ür-, aş-ır-, kız-ar- -dır: yaz-dır-, sev-dir-, öl-dür- -t: taşı-t-, düzel-t-, ara-t-


"YAPIM EKLERİ TANIM: İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka sözcük türeten eklerdir. Sunuindir.blogspot.com Sunuindir.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları