Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SiNDiRiM SiSTEMiMiZ Sindirim… Mekanik ve Kimyasal sindirim.. Yapı VE Organlar… Hastalıklar… Korumak için..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SiNDiRiM SiSTEMiMiZ Sindirim… Mekanik ve Kimyasal sindirim.. Yapı VE Organlar… Hastalıklar… Korumak için.."— Sunum transkripti:

1 SiNDiRiM SiSTEMiMiZ Sindirim… Mekanik ve Kimyasal sindirim.. Yapı VE Organlar… Hastalıklar… Korumak için..

2 Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir

3 Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, di ş, mide, ba ğ ırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve ba ğ ırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir.

4 Parçalanmı ş ve sulandırılmı ş besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve ba ğ ırsak öz suları, pankreas ve karaci ğ er salgılarıyla) kimyasal de ğ i ş ime u ğ rayıp, yapı ta ş larına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır.

5

6 Besinlerin mekanik sindirimi çi ğ neme ile gerçekle ş ir.Karbonhidratl arın kimyasal sindirimi tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde ba ş lar.

7 Besinlerin a ğ ızdan yemek borusuna iletilmesini sa ğ lar.Yutakta sindirim olmaz.

8 Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.

9 Besinlerin mekanik sindirimini midenin kasılıp gev ş eme hareketi ile devam eder.Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekle ş tirilir.Böylece besinler parçalanarak küçük moleküller haline getirilmi ş olur.Proteinlerin sindirimi midede ba ş lar

10 İ nce ba ğ ırsak sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür.Ya ğ ların kimyasal sindirimi burada ba ş lar. İ nce ba ğ ırsa ğ a gelen pankreas öz suyu ile ya ğ ların,karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır.Besinler ince ba ğ ırsakta kana geçebilecek kadar küçük moleküllere ayrılır.Bu moleküller ince ba ğ ırsakta yer alan villuslar tarafından emilim ile kana geçer.

11 Besinler içerisinde kalan su ve mineraller kalın ba ğ ırsakta emilim ile kana geçer.Kullanılmayan atık maddeler anüse yollanır. Anüs’e gelen atık maddeler anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzakla ş tırılır

12

13 Pankreas öz suyunu salgılar,proteinlerin, karbonhidratların ve ya ğ ların sindirimini gerçekle ş tiren enzimler içerir

14 Safra sıvısını salgılar,Büyük ya ğ damlalarını küçük parçalara ayırarak ya ğ ların kimyasal sindirimine yardımcı olur.

15

16 ÜLSER Mide öz suyunun mide ve onikiparmak bağırsağını aşındırmasıdır. TİFO Kirli su ve mikroplu yiyeceklerle geçen basillerin oluşturduğu bir hastalıktır. DİZANTERİ Basillerin ya da amiplerin kalın bağırsağa yerleşerek yol açtıkları bir hastalıktır. KOLERA Yiyecekler veya dışkıyla bulaşan virgül şeklindeki bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır. İSHAL Bütün bulaşıcı hastalıklar, bağırsak parazitleri, beslenme ve emilim bozukluklarında ortaya çıkan bir hastalıktır. GIDA ZEHİRLENMESİ Bozulmuş, mikroplu veya kirli besinlerin yol açtığı bir hastalıktır. APANDİSİT Kör bağırsaktaki apandisin iltihaplanmasıdır.

17 Çok sıcak ve çok so ğ uk ş eyler yiyip içmemeliyiz. Lokmaları iyice çi ğ nemeli ve yava ş yemeliyiz. Sofradan tam olarak doymadan kalkmalıyız. Yemek sırasında ve yemekten sonra fazla su içmemeliyiz. Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz. Yeme ğ e çi ğ salata veya taze meyve ile ba ş lamalıyız. Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız.

18

19 Besin maddeleri içeriklerine göre karbonhidrat,ya ğ,protein,vitamin,s u ve mineraller olmak üzere 6’ya ayrılır.

20  A ğ ız  Yutak  Yemek borusu  Mide  İ nce Ba ğ ırsaklar  Kalın Ba ğ ırsaklar  anüs

21  Pankreas  Karaci ğ er

22 Ya ğ ların sindirimi ince ba ğ ırsakta ba ş lar.

23

24 SAFRA ADI VER İ L İ R.

25  Stres  Dengesiz ve yetersiz beslenme

26


"SiNDiRiM SiSTEMiMiZ Sindirim… Mekanik ve Kimyasal sindirim.. Yapı VE Organlar… Hastalıklar… Korumak için.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları