Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB ve KOBİ’ler. KOSGEB KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB ve KOBİ’ler. KOSGEB KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB ve KOBİ’ler

2 KOSGEB KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sanayi Madencilik İmalat Enerji Hizmet ve Ticaret Su İnşaat Ticaret Ulaştırm a Turizm Bilgi ve İletişim Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor Diğer hizmet faaliyetleri

3 KOSGEB Müdürlükleri 81 İlde 88 İl Müdürlüğü 45 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) → 45 Üniversite’de Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruldu. → 71 Üniversite ile Ar-Ge - İnovasyon İşbirliği yapıldı.

4 Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler ÖlçekÇalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro <10≤ 1 Küçük <50≤ 8 Orta <250≤ 40

5 KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,82’si Toplam istihdamın %75,8’i Toplam katma değerin %53,9’u Toplam satışların %63,3’ü Toplam yatırımların %53,2’sini Toplam ihracatın %56,5’ini Toplam kredilerin %26’sı Ölçeksel Dağılım Kaynak: BDDK ; TÜİK (İş kayıtları 2014 - Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2012 - Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri) %0,18 (6.190) %99,82 (3.519.241) 1-249 Toplam KOBİ 250+ Büyük İşletme Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249) 0,9 5,3 93,7 Ticari Kesim Ar-Ge Harcamalarının %35,7’si

6 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilmesi amaçtır. Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

7 DESTEK ORANLARI Tasarım Desteği DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 15.000% 50% 60

8 ENDÜSRTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI AR-GE ve/veya İnovasyon Projesi başarıyla tamamlanmış Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler Patent Belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri Kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya TPE tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir 8

9 DESTEK ORANLARI Kira Desteği : 18.000 TL %75 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği : 500.000 TL %75* Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği ( Geri Ödemeli) : 500.000 TL %75* Personel Gideri Desteği : 150.000 TL %75 * + %15 9

10 Teşekkür Ederiz KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Müdürlüğü kobiarastirmalar@kosgeb.gov.tr


"KOSGEB ve KOBİ’ler. KOSGEB KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları