Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim,"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Uşak Hizmet Merkezi Müdürlüğü ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr

2 2 √ Sunum İçeriği  BAŞKANLIĞIMIZIN KISA TANITIMI  AR-GE, INOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI  TEKMER (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ)  GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Yeni Girişimci Desteği

3 3  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup,  20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. KOSGEB

4 4  Çalışan sayısı 250’nin altında olan,  Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan,  AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler  Yeni Girişimciler HEDEF KİTLEMİZ

5 5 KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum HEDEF KİTLEMİZ

6 6 Çalışan Sayısı % 81 Yatırımlar % 62 Katma Değer % 59 İşletme Sayısı % 99,9 İhracat % 56 ÜLKEMİZDE KOBİ’LER

7 7  KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri 400.000 Yeni Hedef Kitle İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler 3.400.000 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ

8 8  Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar  Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması  Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması  Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması  Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ

9 9 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER LABORATUAR TEST-ANALİZ DESTEKLERİ KOSGEB DESTEKLERİ

10 10 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları … … 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları KOSGEB DESTEKLERİ

11 11  Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması,  KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.www.kosgeb.gov.tr KOSGEB DESTEKLERİ

12 12  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

13 13 √ Bu Program;  AR-GE ve Inovasyon Programı,  Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. √ Programın hedef kitlesi;  İşletmeler ve  Girişimcilerdir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

14 14 Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay  Proje  Belgeler  Proje  Belgeler Projenin Başlaması AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

15 15 √ AR-GE ve Inovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. √ Endüstriyel Uygulama Programına;  AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek basarıyla tamamlanmış projelerin,  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve  Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

16 16  AR-GE ve İnovasyon Programı için proje süresi en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,  Endüstriyel Uygulama Programı için proje süresi en çok 18 (on sekiz) ay,  Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği18.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075

18 18  TEKMER (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ)

19 19 √ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) işletmeler ile girişimcilerin, AR-GE, inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında desteklenmesi ve inkübasyon hizmeti sağlanması amacıyla “KOSGEB-Üniversite-Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası/TESK’e bağlı Esnaf ve Sanatkar Odası, TGB Yönetici Şirketi /Araştırma Merkezi, ……………” arasında tesis edilen işbirliği neticesinde kurulmaktadır. TEKMER

20 20 √ TEKMER İşbirliği protokolü kapsamında, AR-GE ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulamaya yönelik projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere taraflarca görevlendirilen temsilcilerden Kurul oluşturulmaktadır. √ Kurul, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında, taraflarca görevlendirilen temsilcilerden oluşturulur. √ Kurul üye sayısı 6 (altı) kişidir. TEKMER

21 21 √ AR-GE ve Inovasyon destek programı kapsamında proje başvurusunda bulunan ve proje başvurusu kabul edilen girişimcilerden Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından uygun görülenlere TEKMER bünyesinde yer alan işlikler tahsis edilmektedir. TEKMER

22 22  GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Yeni Girişimci Desteği

23 23 DESTEK PROGRAMININ AMAÇLARI  Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi,  Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması

24 24 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler;  KOSGEB Birimleri tarafından,  Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından,  KOSGEB dışındaki Kurum ve kuruluşlar tarafından KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile,  Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında düzenlenebilir.

25 25 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir.  Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar

26 26 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak, eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler İş Planı hazırlayarak Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapabilirler

27 27 DESTEK PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi  İş Planı  Belgeler  İş Planı  Belgeler Desteğin Başlaması

28 28 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURUDESTEK TÜRÜ ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 15.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

29 29  KOSGEB UŞAK HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kemalöz Mah. Atatürk Bulvarı No:97 Uşak Tel : 276 224 02 34 Faks : 276 224 02 35 E-posta: usak@kosgeb.gov.tr Web Siteleri: www.kosgeb.gov.tr www.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.trdestek.kosgeb.gov.tr İletişim Bilgileri

30 30 Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Uşak Hizmet Merkezi Müdürlüğü ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr


"1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları