Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve."— Sunum transkripti:

1 G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ziya KARABULUT Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü

2 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ PATENT YATIRIM TEKNOPARKLAR PAZARLAMA

3 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ NEDİR? Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

4 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ TEMEL HEDEFLERİ NELERDİR? Üniversite, sanayi, kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini desteklemek, Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak, KOBİ’leri bilgi ve teknoloji tabanlı üretim yöntemlerine yöneltmek,

5 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticari ürüne dönüşmesini sağlamak, Yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak, Nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin yeni girişimciler olarak teknoparklarda yer almalarını sağlamaktır.

6 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerdeki doktora veya yüksek lisans tezlerinin ülke ihtiyaçlarına yönelik teknoloji ve Ar-Ge tabanlı konulardan seçilmesini sağlamak, Daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlamak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride Teknoparklarda kendi firmalarını kurmalarını sağlamaktır.

7 YASAL MEVZUAT SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2006 Tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ NASIL BAŞVURULUR? Sanayicinin ihtiyacı olan veya üniversitede yürütülen ve ticari bir ürün ile sonuçlanacak konuların üniversite ve kuruluş ile projelendirilmesi, bu projenin tez konusu olarak üniversitede kabul edilmesi ilk aşamadır. İkinci aşamada, konu San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde projelendirilir ve değerlendirilmek üzere başvuru dönemleri içerisinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

9 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.

10 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞVURULUR? Yılda iki defa başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihleri her yıl, I. Dönem için 15 Ocak II. Dönem için 15 Haziran’dır.

11 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SÜRESİ NEDİR? SAN-TEZ SÜREKLİ BİR PROGRAMDIR. Ancak, bu program kapsamında hazırlanacak projelerin desteklenme süresi en fazla üç yıldır. Projenin devamında ise gereksinimlere uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

12 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Desteklenmesine karar verilen San-Tez proje giderlerine Bakanlık tarafından uygulanacak en yüksek hibe oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’i kuruluş tarafından nakdi olarak, projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuar çalışmaları gibi hizmetler ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından ayni olarak karşılanır. Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?

13 Projelere verilecek en yüksek destek miktarı ……………. SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

14 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje Başka Kaynaklardan da Destekleniyorsa Projede diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje başvurularında belirtilir. Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje harcamalarından düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir.

15 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Başvurusu yapılan projeler, eksikliklerin tespiti için bir ön değerlendirmeden geçirilir. Uygun görülen proje önerileri, konusunda uzman 5 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirmeye alınır. Proje ekibi, sanayici, öğretim üyesi ve tez öğrencisi, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilir.

16 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Fikri ve sınaî mülkiyet hakları Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, proje ortakları arasında sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.

17 Proje Başvurunun İncelenme Süresi Proje önerilerinin seçim süresi, başvuru döneminin bitiminden itibaren yaklaşık 2,5 aydır. SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

18 Proje Personeline Yapılacak Ödemeler Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 700.-YTL/ay Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 400.-YTL/ay Yardımcı Personel ücreti: 500.- YTL/ay Tam zamanlı çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250.-YTL/ay Ücretli görevi bulunan Yüksek Lisans Öğrencisi: 300.- YTL/ay Tam zamanlı çalışan Doktora Öğrencisi:1.500.-YTL./ay Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 400.-YTL/ay olarak belirlenmiştir. SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

19 SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

20 …..TEŞEKKÜR EDERİM…. SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ


"G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları