Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

2 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI PROGRAM Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Programı, Olmak Üzere İki Alt Programdan Oluşur. 2

3 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI AMAÇ Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir Ve Buluşlara Sahip KOBİ ve Girişimcilerin Geliştirilmesi, Teknoloji Fikirlere Sahip Tekno-Girişimcilerin Desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge Bilincinin Yaygınlaştırılması ve Ar-Ge Kapasitesinin Artırılması, Mevcut Ar-Ge Desteklerinin Geliştirilmesi, İnovatif Faaliyetlerin Desteklenmesi, Ar-Ge Ve İnovasyon Proje Sonuçlarının Ticarileştirilmesi ve Endüstriyel Uygulamasına Yönelik Destek Mekanizmalarına İhtiyaç Duyulması. 3

4 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

5 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Kapsam Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir ve Buluşlara Sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İle Girişimcilerin Geliştirilmesi, Yeni Ürün, Yeni Süreç, Bilgi ve/veya Hizmet Üretilmesi,Ticarileştirilmesi Amacıyla Araştırma, Geliştirme, İnovasyon Projelerinin Desteklenmesidir.

6 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Proje Süresi Proje Süresi Asgari 12 Aydır. Proje Süresi 24 Aydan Uzun Olamaz, Kurul Kararı İle En Fazla 12 Ay Daha Süre Verilebilir,

7 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Destek Limiti Aynı Anda Birden Fazla Ar-ge Ve İnovasyon Projesi Desteklenemez, Desteklenme Kararı Alınan Her Bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi İçin Destek Limitleri Baştan Başlatılır.

8 DESTEKLER

9 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 1. İşlik Tahsisi veya Kira Desteği Proje Başvurusu Kabul Edilen ve Destek Kararı Alınan İşletmeye Proje Süresince İşlik Tahsisi Yapılır. İşlik Tahsisi Karşılığında İşletmeden İşlik Kullanım Bedeli Alınmaz. TEKMER’de İşlik Tahsis Edilememesi Halinde, Girişimci Olarak Proje Başvurusu Yapan İşletmelere, Proje Süresince Aylık Azami 500 TL Olmak Üzere TL Geri Ödemesiz Kira Desteği Verilir. 9

10 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 2. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Proje İş Planında Yer Alan ve Kurul Tarafından Uygun Bulunan İşletmeye, Deneme Amaçlı ve Prototip Geliştirmeye Yönelik, Hammadde, Malzeme, Makine, Teçhizat, Donanım, Yazılım, Kalıp, Tasarım ve Dışarıdan Sağlanan Hizmet/İşçilik Giderleri Kapsamında İşletmeye Geri Ödemesiz Olarak Üst Limit TL, Geri Ödemeli Olarak da Üst Limit TL Destek Sağlanır. 10

11 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 3. Personel Gideri Desteği Projede Çalışması Şartı İle Mevcut Veya Yeni İstihdam Edilecek Personel Giderleri Karşılığı Olarak, Net Ücret Üzerinden Aylık, Lisans Mezunlarına TL, Yüksek Lisans Mezunlarına TL, Doktora Mezunlarına TL Olmak Üzere, Toplam Üst Limiti TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. Desteklenecek Personelin Sayısına, Niteliğine Ve Destek Süresine Kurul Karar Verir. 11

12 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 4. Proje Geliştirme Desteği İşletmelere Projeleri Kapsamında; Danışmanlık ( TL), Eğitim (5.000 TL), Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları Tescili ( TL) , Tanıtım (5.000 TL), Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti ( TL), Test-Analiz ve Belgelendirme Giderleri ( TL) İçin Toplam Üst Limit TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. 12

13 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 5. Başlangıç sermayesi desteği Bu Destekten Sadece; 5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Başvurusu Yapan, Örgün Öğrenim Veren Üniversitelerin Herhangi Bir Lisans Programından Bir Yıl İçinde Mezun Olabilecek Durumdaki Öğrenci, Yüksek Lisans Veya Doktora Öğrencisi, Lisans, Yüksek Lisans Veya Doktora Derecelerinden Birini Başvuru Tarihinden En Çok 5 Yıl Önce Almış Olanlar, Öğretim Elemanları Yararlanabilir. 13

14 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 5. Başlangıç Sermayesi Desteği Bu Destek, Belirtilen Kriterleri Sağlayan Girişimcilerin Şirket Kuruluşu Giderleri İle Ofis Donanım ve Giderleri İçin Sağlanır. Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz TL Olup, Destek Oranı % 100’dür. 14

15 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Proje Revizyon/Tamamlama/Sonlandırma; Proje Süresinin Sona Ermesinden En Az 3 Ay Önce Olmak Kaydı İle Kurulun Uygun Görmesi Halinde Projede Revizyon Yapılabilir. Kurul Dönemsel İzleme Raporu Doğrultusunda Projeyi Sonlandırabilir. Proje Tamamlama Raporu Kurul Tarafından Değerlendirilen Projeler Başarılı ya da Başarısız Olarak Tamamlanır. Varsa Alınan Geri Ödemeli Desteklere İlişkin Ödeme Takvimi De Yeni Süreye Göre Düzenlenir. 15

16 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kapsamı Ve Süresi Endüstriyel Uygulama Programı Kapsamında Yeni Bir Ürün/Hizmetin; Üretilmesi, Kalitesinin Artırılması, Maliyet Düşürücü Nitelikte Yeni Tekniklerin Uygulamaya Alınması, Ürün Veya Süreçlerinin Pazara Uygun Biçimde Ticarileştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Projelere Destek Sağlanır.

18 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Kimler Başvurabilir Ar-Ge ve/veya İnovasyon Projesi Kamu Kaynakları İle Desteklenerek Başarıyla Tamamlanmış Proje, Doktora Çalışması Neticesinde Ortaya Çıkan Proje, Patent Belgesi İle Koruma Altına Alınmış ve Prototip Aşaması Tamamlanmış Buluş ve Fikirlerin Sahipleri Başvurabilir. Kamu Kaynakları İle Desteklenerek Başarıyla Tamamlanmış Ar-ge ve İnovasyon Projesi Sahibi İşletmelerin, Proje Tamamlandığı Günden İtibaren 1 (Bir) Yıl İçinde Endüstriyel Uygulama Programına Proje Başvurularını Yapmaları Esastır.

19 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Proje Süresi Proje Süresi En Fazla 18 Aydır. Bu Süre Kurul’un Karar Vermesi Halinde 12 Aya Kadar Uzatılabilir. İşletme Bu Programdan 1 Kez Faydalanabilir.

20 DESTEKLER

21 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Destekler 1. Kira Desteği İşletmeye, Proje Süresince Aylık Üst Limiti TL Olacak Şekilde Geri Ödemesiz Kira Desteği Sağlanır. Kira Desteğinin Üst Limiti Proje Süresince Azami TL’dir. 2. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Proje İş Planında Yer Alan ve Proje Süresi İçinde İhtiyaç Duyulan; Test, Analiz ve Laboratuar Ekipmanı İle Buna Yönelik Sarf Malzemesi Giderleri, Üretim Hattı Tasarım Giderleri, Üretime Yönelik Makine, Teçhizat, Donanım ve Yazılım Giderleri Kapsamında İşletmeye Geri Ödemesiz Olarak Üst Limit TL, Geri Ödemeli Olarak da Üst Limit TL Destek Sağlanır. 21

22 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI 3. Personel Gideri Desteği Proje Kapsamında Yeni İstihdam Edilecek Personel Giderleri Karşılığı Olarak, Net Ücret Üzerinden Aylık, Meslek Lisesi Mezunlarına TL, Ön Lisans Mezunlarına TL, Lisans Mezunlarına TL, Yüksek Lisans Mezunlarına TL, Doktora Mezunlarına TL, Olmak Üzere, Toplam Üst Limiti TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. 22

23 AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI Başvuru (İşletme/ Girişimci) Proje Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

24 TEŞEKKÜRLER


"AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları