Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

2 22 1.Ar-Ge ve İnovasyon, 2.Endüstriyel Uygulama Programı, Olmak Üzere İki Alt Programdan Oluşur. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROGRAM

3 33 Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir Ve Buluşlara Sahip KOBİ ve Girişimcilerin Geliştirilmesi, Teknoloji Fikirlere Sahip Tekno-Girişimcilerin Desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge Bilincinin Yaygınlaştırılması ve Ar-Ge Kapasitesinin Artırılması, Mevcut Ar-Ge Desteklerinin Geliştirilmesi, İnovatif Faaliyetlerin Desteklenmesi, Ar-Ge Ve İnovasyon Proje Sonuçlarının Ticarileştirilmesi ve Endüstriyel Uygulamasına Yönelik Destek Mekanizmalarına İhtiyaç Duyulması. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AMAÇ

4 4 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

5 5 Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir ve Buluşlara Sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İle Girişimcilerin Geliştirilmesi,Bilim ve Teknolojiye Dayalı Yeni Fikir ve Buluşlara Sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İle Girişimcilerin Geliştirilmesi, Yeni Ürün, Yeni Süreç, Bilgi ve/veya Hizmet Üretilmesi,Ticarileştirilmesi Amacıyla Araştırma, Geliştirme, İnovasyon Projelerinin Desteklenmesidir.Yeni Ürün, Yeni Süreç, Bilgi ve/veya Hizmet Üretilmesi,Ticarileştirilmesi Amacıyla Araştırma, Geliştirme, İnovasyon Projelerinin Desteklenmesidir. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Kapsam

6 6 Proje Süresi Asgari 12 Aydır. Proje Süresi 24 Aydan Uzun Olamaz, Kurul Kararı İle En Fazla 12 Ay Daha Süre Verilebilir,Proje Süresi Asgari 12 Aydır. Proje Süresi 24 Aydan Uzun Olamaz, Kurul Kararı İle En Fazla 12 Ay Daha Süre Verilebilir, Proje Süresi AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

7 7 Aynı Anda Birden Fazla Ar-ge Ve İnovasyon Projesi Desteklenemez,Aynı Anda Birden Fazla Ar-ge Ve İnovasyon Projesi Desteklenemez, Desteklenme Kararı Alınan Her Bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi İçin Destek Limitleri Baştan Başlatılır.Desteklenme Kararı Alınan Her Bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi İçin Destek Limitleri Baştan Başlatılır. Destek Limiti AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

8 8 DESTEKLER

9 99 1. İşlik Tahsisi veya Kira Desteği Proje Başvurusu Kabul Edilen ve Destek Kararı Alınan İşletmeye Proje Süresince İşlik Tahsisi Yapılır. İşlik Tahsisi Karşılığında İşletmeden İşlik Kullanım Bedeli Alınmaz. TEKMER’de İşlik Tahsis Edilememesi Halinde, Girişimci Olarak Proje Başvurusu Yapan İşletmelere, Proje Süresince Aylık Azami 500 TL Olmak Üzere 12.000 TL Geri Ödemesiz Kira Desteği Verilir. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

10 10 2. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Deneme Amaçlı ve Prototip Geliştirmeye Yönelik, Proje İş Planında Yer Alan ve Kurul Tarafından Uygun Bulunan İşletmeye, Deneme Amaçlı ve Prototip Geliştirmeye Yönelik, Hammadde, Malzeme, Makine, Teçhizat, Donanım, Yazılım, Kalıp, Tasarım ve Dışarıdan Sağlanan Hizmet/İşçilik Giderleri Kapsamında İşletmeye Geri Ödemesiz Olarak Üst Limit 100.000 TL, Geri Ödemeli Olarak da Üst Limit 200.000 TL Destek Sağlanır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

11 11 3. Personel Gideri Desteği Projede Çalışması Şartı İle Mevcut Veya Yeni İstihdam Edilecek Personel Giderleri Karşılığı Olarak, Net Ücret Üzerinden Aylık, Lisans Mezunlarına 1.500 TL, Yüksek Lisans Mezunlarına 2.000 TL, Doktora Mezunlarına 2.500 TL Olmak Üzere, Toplam Üst Limiti 100.000 TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. Desteklenecek Personelin Sayısına, Niteliğine Ve Destek Süresine Kurul Karar Verir. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

12 12 4. Proje Geliştirme Desteği İşletmelere Projeleri Kapsamında; Danışmanlık (25.000 TL), Eğitim (5.000 TL), Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları Tescili (25.000 TL), Tanıtım (5.000 TL), Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti (15.000 TL), Test-Analiz ve Belgelendirme Giderleri (25.000 TL) İçin Toplam Üst Limit 100.000 TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

13 13 5. Başlangıç sermayesi desteği Bu Destekten Sadece; 5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Başvurusu Yapan, Örgün Öğrenim Veren Üniversitelerin Herhangi Bir Lisans Programından Bir Yıl İçinde Mezun Olabilecek Durumdaki Öğrenci, Yüksek Lisans Veya Doktora Öğrencisi, Lisans, Yüksek Lisans Veya Doktora Derecelerinden Birini Başvuru Tarihinden En Çok 5 Yıl Önce Almış Olanlar, Öğretim Elemanları Yararlanabilir. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

14 14 5. Başlangıç Sermayesi Desteği Bu Destek, Belirtilen Kriterleri Sağlayan Girişimcilerin Şirket Kuruluşu Giderleri İle Ofis Donanım ve Giderleri İçin Sağlanır. Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz 20.000 TL Olup, Destek Oranı % 100’dür. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

15 15 Proje Revizyon/Tamamlama/Sonlandırma; Proje Süresinin Sona Ermesinden En Az 3 Ay Önce Olmak Kaydı İle Kurulun Uygun Görmesi Halinde Projede Revizyon Yapılabilir. Kurul Dönemsel İzleme Raporu Doğrultusunda Projeyi Sonlandırabilir. Proje Tamamlama Raporu Kurul Tarafından Değerlendirilen Projeler Başarılı ya da Başarısız Olarak Tamamlanır. Varsa Alınan Geri Ödemeli Desteklere İlişkin Ödeme Takvimi De Yeni Süreye Göre Düzenlenir. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

16 16 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 17 Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kapsamı Ve Süresi Endüstriyel Uygulama Programı Kapsamında Yeni Bir Ürün/Hizmetin; Üretilmesi, Kalitesinin Artırılması, Maliyet Düşürücü Nitelikte Yeni Tekniklerin Uygulamaya Alınması, Ürün Veya Süreçlerinin Pazara Uygun Biçimde Ticarileştirilmesi Amacıyla Hazırlanan Projelere Destek Sağlanır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 18 Kimler Başvurabilir Ar-Ge ve/veya İnovasyon Projesi Kamu Kaynakları İle Desteklenerek Başarıyla Tamamlanmış Proje, Doktora Çalışması Neticesinde Ortaya Çıkan Proje, Patent Belgesi İle Koruma Altına Alınmış ve Prototip Aşaması Tamamlanmış Buluş ve Fikirlerin Sahipleri Başvurabilir. Kamu Kaynakları İle Desteklenerek Başarıyla Tamamlanmış Ar-ge ve İnovasyon Projesi Sahibi İşletmelerin, Proje Tamamlandığı Günden İtibaren 1 (Bir) Yıl İçinde Endüstriyel Uygulama Programına Proje Başvurularını Yapmaları Esastır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

19 19 Proje Süresi En Fazla 18 Aydır. Bu Süre Kurul’un Karar Vermesi Halinde 12 Aya Kadar Uzatılabilir. İşletme Bu Programdan 1 Kez Faydalanabilir. Proje Süresi AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

20 20 DESTEKLER

21 21 Destekler 1. Kira Desteği İşletmeye, Proje Süresince Aylık Üst Limiti 1.000 TL Olacak Şekilde Geri Ödemesiz Kira Desteği Sağlanır. Kira Desteğinin Üst Limiti Proje Süresince Azami 18.000 TL’dir. 2. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Proje İş Planında Yer Alan ve Proje Süresi İçinde İhtiyaç Duyulan; Test, Analiz ve Laboratuar Ekipmanı İle Buna Yönelik Sarf Malzemesi Giderleri, Üretim Hattı Tasarım Giderleri, Üretime Yönelik Makine, Teçhizat, Donanım ve Yazılım Giderleri Kapsamında İşletmeye Geri Ödemesiz Olarak Üst Limit 150.000 TL, Geri Ödemeli Olarak da Üst Limit 200.000 TL Destek Sağlanır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

22 22 3. Personel Gideri Desteği Proje Kapsamında Yeni İstihdam Edilecek Personel Giderleri Karşılığı Olarak, Net Ücret Üzerinden Aylık, Meslek Lisesi Mezunlarına 500 TL, Ön Lisans Mezunlarına 1.000 TL, Lisans Mezunlarına 1.500 TL, Yüksek Lisans Mezunlarına 2.000 TL, Doktora Mezunlarına 2.500 TL, Olmak Üzere, Toplam Üst Limiti 100.000 TL Geri Ödemesiz Destek Sağlanır. AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

23 23 PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

24 TEŞEKKÜRLER


"ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları