Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ DÖNEM KOSGEB DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ DÖNEM KOSGEB DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 YENİ DÖNEM KOSGEB DESTEKLERİ
Necati GÜNAYDIN KOBİ Uzmanı (Kimya Mühendisi)

2 KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkili, 20 Nisan 1990 tarihinde, 3624 sayılı Kanunla kurulmuş, bir kurumdur. 2

3 Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum KOBİ’lerin DESTEK POLİTİKA
Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak KOBİ’lerin DESTEK Rekabet Güçlerini Yükseltmek POLİTİKA İhracattaki Paylarını Arttırmak Ar-Ge Faaliyetlerini Desteklemek

4 KOSGEB GÜNEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI
4

5 GÜNEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

6 EGE ÜNİVERSİTESİ TEKMER HİZMET BİNASI

7 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKMER HİZMET BİNASI

8 HİZMET BİNALARINDAN GÖRÜNTÜLER
8

9 HİZMET BİNALARINDAN GÖRÜNTÜLER
9

10 400.000 3.400.000 KOSGEB HEDEF KİTLESİNİN GENİŞLEMESİ Yeni Hedef
Önceki Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler Kaynak: TÜİK İŞ KAYITLARI (2008)

11 Çalışan sayısı 250 kişi ve altında olan,
HEDEF KİTLEMİZ Çalışan sayısı 250 kişi ve altında olan, Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan, AB NACE sektör kodlaması kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesi uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren (71.11 Mimarlık Faaliyetleri) İşletmeler Yeni Girişimciler 11

12 YENİ DESTEK PROGRAMLARI
GENEL DESTEK PROGRAMI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROG. 12

13 YENİ DESTEK PROGRAMLARI
PROGRAMLARIN SÜRESİ VE UYGULAMA: Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir. Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir. 13

14

15 PROGRAMIN GENEL AMACI :
1. GENEL DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN GENEL AMACI : Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut desteklerden faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 15

16 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI
Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 13 Bağımsız Denetim Desteği

17 Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 TL,
YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ KOSGEB tarafından  belirlenen  yurtiçi  ihtisas ve yurtiçi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan işletmelere destek verilir. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 TL, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 TL’ dir. Program süresince destek üst limiti : TL 17

18 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderleri ve Program ile ilgili diğer giderleri (tercüme, rehberlik vb.) kapsar. 18

19 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 işletmenin katılımı gerekir. Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına azami destek miktarı : TL Program süresince üst limit : TL’ dir. 19

20 Program süresince desteğin üst limiti: 15.000 TL dir
TANITIM DESTEĞİ Bu destek; Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Broşür, ürün katalogu, etiket baskılı CD, yurtdışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için: Destek üst limiti : TL Program süresince desteğin üst limiti: TL dir 20

21 İşletmelerin yurtdışındaki Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;
EŞLEŞTİRME DESTEĞİ KOSGEB tarafından onaylanan yurt dışındaki Eşleştirme Merkezleri ve bunlara ait hizmet bedeli listesi KOSGEB’in internet adresinde yayınlanır. İşletmelerin yurtdışındaki Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık hizmetleri, organizasyonel hizmetler ve daimi sergi alanı hizmetleri destek kapsamındadır. Program süresince desteğin üst limiti : TL’ dir. 21

22 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Aylık destek üst limiti, net ücret üzerinden: TL Program süresince destek üst limiti: TL’ dir. Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. 22

23 Destek üst limiti: 15.000 TL ’dir
DANIŞMANLIK DESTEĞİ İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslar Arası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Destek kapsamında; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları’ndan hizmet alınabilir. Destek üst limiti: TL ’dir 23

24 Destek üst limit: 10.000 TL’ dir
EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Dış Ticaret ve Uluslar arası Mevzuat, Bilgi Teknolojileri, Yenilik, Mesleki Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir. Destek kapsamında; üniversiteler, eğitim hizmeti vermekle görevli kamu kurum / kuruluşları, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları / vakıf / dernekler ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından hizmet alınabilir. Destek üst limit: TL’ dir 24

25 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre: 1-Ön Etüt , 2-Detaylı Etüt, 3-Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için Danışmanlık, 4-Enerji Yöneticisi Eğitimleri için ; Destek üst limiti : TL ’ dir. 25

26 Program süresince desteğin üst limiti : 15.000 TL ’dir.
TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Program süresince desteğin üst limiti : TL ’dir. 26

27 SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan; Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi için yaptığı giderler ile Patent Vekili giderleri ile, Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için yaptığı giderler ile Marka Vekili giderlerine destek verilir. Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. Program süresince desteğin üst limiti: TL ’dir. 27

28 BELGELENDİRME DESTEĞİ
İşletmelerin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek, ilgili kuruma belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez. Her bir belge için destek üst limiti : TL Program süresince destek üst limiti : TL ’dir. 28

29 TEST-ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında (KOSGEB laboratuarları hariç) alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. Program süresince destek üst limiti : TL ’dir. 29

30 BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ
İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Program süresince destek üst limiti : TL ’dir. 30

31

32 2. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN GENEL AMACI: İşletmelere özgü sorunların, işletmeler tarafından projelendirildiği ve proje maliyetinin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 32

33 2. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ: Program Süresi: 3 yıl Proje Süresi: 6-24 ay(+12ay) Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: 1.ve 2.Bölge için %50 33

34 2. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; Üretim, Yönetim-Organizasyon, Pazarlama, Dış Ticaret, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Bilgi Yönetimi 34

35 2.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat vb. yatırım araçları ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. Proje ile ilişkilendirilmiş makin- teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 ’unu aşamaz. 35

36

37 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN GENEL AMACI: İşletmelerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok ortak soruna; İşbirliği- Güçbirliği anlayışında bir araya gelerek ortak çözümler üretmek. 37

38 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ: Proje ortağı olacak işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı olacak işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı olacak işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır 38

39 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI: Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, 39

40 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI: Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası Pazar paylarını arttırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 40

41 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ: Program Süresi: 3 yıl Proje Süresi: 6-24 ay(+12ay) Destek Üst Limiti: TL(Geri Ödemesiz) TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı: 1.ve 2.Bölge için %50 41

42

43 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN GENEL AMACI: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermek. 43

44 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
PROJE SÜRESİ: Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 , en çok 24 ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. 44

45 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%) İşlik Desteği: Bedelsiz Kira Desteği: 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği: Başlangıç Sermayesi Desteği: 20.000 100 45

46 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%) Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 75 Eğitim Desteği: 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: Proje Tanıtım Desteği: Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği: 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği: 46

47 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%) Kira Desteği: 18.000 75 Personel Gideri Desteği: Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 47

48

49 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN GENEL AMACI: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması 49

50 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAMLAR: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 50

51 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 51

52 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ: Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 52

53 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI: Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı 1. ve 2. Bölge (%) İşletme Kuruluş Desteği (Geri Ödemesiz) 3.000 60 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği (Geri Ödemesiz) 15.000 İşletme Giderleri Desteği (Geri Ödemesiz) 12.000 Sabit Yatırım Desteği (Geri Ödemeli) 70.000 Kadın ve engelli girişimciler için destek oranları %10 artırılır. 53

54 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ: İŞGEM, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İŞGEM kuruluş başvurusu;belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. 54

55 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
İŞGEM DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI: Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı 1. ve 2. Bölge (%) İŞGEM Kuruluş Desteği / 18 ay (Geri Ödemesiz) 60 Bina Tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim 25.000 55

56 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
İŞGEM DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI: Destek Adı Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı 1. ve Bölge (%) İŞGEM İşletme Desteği / 36 ay (Geri Ödemesiz) 60 Personel 30.000 Eğitim, Danışmanlık 50.000 Küçük Tadilat 20.000 56

57

58 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’ler Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları

59 6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN GENEL AMACI: Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Ülkenin öncelikleri dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması 59

60 6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI Program Süresi: 3 yıl Proje Süresi: 24 ay (+12ay) Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: 1.ve 2.Bölge için %50 60

61 6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI Desteklenecek Proje Giderleri: Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat vb. yatırıma yönelik giderler ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. 61

62 6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Program Süresi: - Proje Süresi: Proje çağrısında belirtilir Destek Üst Limiti: Destek Oranı: 1.ve 2.Bölge için %50 62

63 6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Desteklenecek Proje Giderleri: Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (% 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım ve genel idari giderler (azami %10). 63

64 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
KOBİ DESTEK PROGRAMI

65 7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması 65

66 7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN KAPSAMI: Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, • Bağımsız denetim hizmeti bedeli, • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, 66

67 7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN KAPSAMI: • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır. 67

68 7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 68

69 7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ 69

70 ÇAĞRI MERKEZİ: 444 1 567 İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOSGEB İZMİR GÜNEY HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ Adres : Atatürk Cad. No:92 Kat:4 Pasaport-KONAK Tel : – – Faks : E-posta: EGE ÜNİVERSİTESİ EBSO TEKMER Tel : Faks: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKMER Tel : Faks: ÇAĞRI MERKEZİ: 70


"YENİ DÖNEM KOSGEB DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları