Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi KOSGEB DESTEKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi KOSGEB DESTEKLERİ."— Sunum transkripti:

1 Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi KOSGEB DESTEKLERİ

2 TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMI 250 250’den az çalışan istihdam eden, 40 milyon TL’yi Mali bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler ÖlçekÇalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro <10≤ 1 Küçük <50≤ 8 Orta <250≤ 40

3 KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,88’i Toplam istihdamın %76’sı Toplam katma değerin %54’ü Toplam satışların %64’ü Toplam yatırımların %50’si Toplam ihracatın %60’ı Toplam kredilerin %25’i Ticari Kesim Ar-Ge Harcamalarının %37,7’si % % 0,12 1-249 Toplam KOBİ OBİ 250+ Büyük İşletme %99,88 Ölçeksel Dağılım Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249)) 0,69 4,78 94,40 Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları 2012 - Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2010 - Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri)

4 Destek Mevzuatının Genel Yapısı 15.06.2010/27612 R.G.

5 1. KOBİ Proje Destek Programı Programın Amacı : İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Program ve Proje Limitleri Program Süresi Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı 3 yıl 6 – 24 ay (+12 ay) 150.000 TL Geri Ödemesiz 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

6 2. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Programın Amacı : KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, Program ve Proje Limitleri Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı 6 – 24 ay (+12 ay) 250.000 TL Geri Ödemesiz 500.000 TL Geri Ödemeli 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60

7 İşbirliği - Güçbirliği Ortaklık Modelleri Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin (3 tanesi aynı sektörde faaliyet gösteren) bir araya gelmesi şartı aranır.

8 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Programın Amacı : Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle

9 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Toplam 1 MİLYON TL 532 Bin TL 468 Bin TL Süresi: 12 – 24 ay (+12 ay) Süresi: 18 ay (+12 ay)

10 4. Tematik Proje Destek Programı Programın Amacı : Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 3 Yıl Proje Süresi24 Ay (+ 12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 60 Destek Üst Limiti 150.000 TL Geri Ödemesiz

11 5. Girişimcilik Destek Programı Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği 4. İş Planı Ödülü

12 1. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 5. Girişimcilik Destek Programı Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar, (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (Üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

13 5. Girişimcilik Destek Programı 2. YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Uygulamalı girişimcilik eğitimini, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. Yeni Girişimci Desteği Destek Üst Limiti Destek Unsurları İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000 Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 60 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 70 (Kadın girişimci ve engelli girişimci için, oran 10 puan artırılır.)

14 6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Programın Amacı : Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul’da işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanmasıdır. Destek Unsurları Destek Üst Limiti (TL) (Geri Ödemesiz) Oranı % Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.000%75 Bağımsız denetim hizmeti bedel20.000%75 *SPK kurul kaydına alma ücreti *İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti *Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000%100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.000%75

15 7. Genel Destek Programı Programın Amacı : KOBİ’lere yönelik genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi. Programın Süresi 3 Yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) (Geri Ödemesiz) DESTEK ORANI 1. ve 2. Bölgeler3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği10.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 13Bağımsız Denetim Desteği10.000

16 FİNANSMAN DESTEKLERİ (KREDİ FAİZ) 2004/7131 ve 2008/13524 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde; İşletme başına; Faiz/Kar Payı bedeli azami 300.000 TL olmak üzere, 48 aya kadar vadeli, İşletme Sermayesi, İhracat, Yatırım, Konularında olmak üzere KOSGEB İcra Komitesi kararları ile KOBİ’lere yönelik Kredi Faiz Destek Programları uygulanmaktadır. KOBİ’lerin Kamu Bankaları ile birlikte Türkiye’de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı özel bankalardan kullanacakları faiz desteği ile ilgili protokoller düzenlenmektedir.

17 TEŞEKKÜR EDERİM …


"Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi KOSGEB DESTEKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları