Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEKLERİ. 2 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ Tanımı * Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEKLERİ. 2 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ Tanımı * Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEKLERİ

2 2 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ Tanımı * Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro< 10< 1 Küçük< 50< 8 Orta< 250< 40  250’den az çalışan istihdam eden,  Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ

3 3 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ İstatistikleri * Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları Boyutlarına Göre Türkiye’deki İşletmeler ve KOBİ’ler Mikro (1-9) %94,5 Küçük (10-49) %4,2 Orta (50-249) %1,3 %100%99,76 %0,24

4 4 3. KOSGEB Destek Programları Genel Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Program Süresi Destek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Genel Destek Programı 3 Yıl Yurt İçi Fuar Desteği30.000 5060 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 Tanıtım Desteği15.000 Eşleştirme Desteği15.000 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 Danışmanlık Desteği15.000 Eğitim Desteği10.000 Enerji Verimliliği Desteği30.000 Tasarım Desteği15.000 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 Belgelendirme Desteği10.000 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği 20.000 10.000

5 5 Programın Amacı Yeni ürün, yeni süreç bilgi ve/veya hizmet üretilmesi veya ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle  Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi  Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi  KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması 3. KOSGEB Destek Programları Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P.

6 6 ProgramDestek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) Ar-ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği 100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000 Proje Tanıtım Desteği 5.000 Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 Program ve Proje Limitleri (1/2) 3. KOSGEB Destek Programları Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P.

7 7 ProgramDestek Unsuru Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Program ve Proje Limitleri (2/2) 3. KOSGEB Destek Programları Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama D. P.

8 8 Programın Kapsamı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Yeni Girişimci Desteği  İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı

9 9 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi •KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, •Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, •Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri •Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin süresi, 24 (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 70 (altmış) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. 3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı

10 10 Yeni Girişimci Desteği Yeni Girişimci Desteğinden; KOSGEB veya kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini, tamamlayarak, eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve eğitimi tamamladıktan sonra işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir. 3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı

11 11 Program ve Proje Limitleri ProgramDestek Unsuru Geri Ödeme Durumu Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci: 70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci: 80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 15.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000 3. KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı

12 12 Programın Amacı İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bu program ile,  KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması  İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi  KOBİ’lerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklenmesi. 3. KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı

13 13 Program Program Süresi Proje Süresi Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) KOBİ Proje Destek Programı 3 Yıl 6-24 Ay (+12 Ay) 150.0005060 Program ve Proje Limitleri 3. KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı

14 14 Programın Amacı  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesi  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi  KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması  KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi  Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması  KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi 3. KOSGEB Destek Programları İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

15 15 Program Proje Süresi Geri Ödeme Durumu Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 6-24 Ay (+12 Ay) Geri Ödemeli500.0005060 Geri Ödemesiz250.0005060 Program ve Proje Limitleri 3. KOSGEB Destek Programları İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

16 16 Programın Amacı  KOBİ’lerde Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması  Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması  Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 3. KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programı

17 17 Program Program Süresi Proje Süresi Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (3-6. Bölge) Çağrı Esaslı Tematik Program - Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 5060 Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı 3 Yıl 24 Ay (+12 Ay) 150.0005060 Program ve Proje Limitleri 3. KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programı

18 18 Programın Amacı • Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alarak sermaye piyasalarından finansman temin etmelerini sağlamaktır. •Program Kapsamındaki Destek Unsurları •Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, •Bağımsız denetim hizmeti bedeli, •Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, •İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, •Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu, 3. KOSGEB Destek Programları Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

19 19 3. KOSGEB Destek Programları Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Program ve Proje Limitleri ProgramDestek Unsuru Üst Limit (TL) Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.00075 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.00075 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.00075

20 20 TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Adem TUNCER KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürü Tel: 0212 482 03 03 E-Mail: adem.tuncer@kosgeb.gov.tradem.tuncer@kosgeb.gov.tr


"KOSGEB DESTEKLERİ. 2 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ Tanımı * Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları