Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB’İN YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLERİ 29 OCAK 2010, Kocaeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB’İN YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLERİ 29 OCAK 2010, Kocaeli."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB’İN YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLERİ 29 OCAK 2010, Kocaeli

2 2 KAPSAM: 1.TÜRKİYE’DE KOBİ’LER HAKKINDA GENEL BİLGİ 2.KOSGEB ve KOBİ’LERE SAĞLADIĞI DESTEKLER 3.KOSGEB’İN MEVCUT DESTEK SİSTEMİ 4.DESTEK SİSTEMİ REVİZYON ÇALIŞMALARI 5. YENİ DESTEK SİSTEMİ ve DESTEK MODELLERİ

3 3 (1) TÜRKİYE’DE KOBİ’LER HAKKINDA GENEL BİLGİ

4 4 KOBİ:  250’den az çalışan istihdam eden,  Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (KOBİ Tanımı) Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro< 10< 1 Küçük< 50< 5 Orta< 250< 25

5 5 %100 %99,9 %0,10 Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları TOPLAM KOBİ TOPLAM BÜYÜK İŞLETME Mikro (1-9) %95,7 Küçük (10-49) %3,7 Orta (50-249) %0,5 TOPLAM İŞLETME 1.Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ Sayısı)

6 6 *: TÜİK 2005 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri **: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları (2008) kapsamında TÜİK tarafından hesaplanmıştır KOBİ’ler;  Toplam işletme sayısının %99,9*’unu  Toplam istihdamın %81*’ini  Toplam katma değerin %59*’unu  Toplam satışların %69*’unu  Toplam yatırımların %62*’sini  Toplam ihracatın %56**’sını oluşturmaktadır 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri)

7 7 Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008’de yayınlanan 2005 yılı verileri) *Diğer: Enerji, Madencilik, İnşaat  KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı Ticaret %46,8 Diğer hizmet %37,1 1. Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi (Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri)

8 8 (2) KOSGEB ve KOBİ’LERE SAĞLADIĞI DESTEKLER

9 9  KOSGEB, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.  1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu  Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  Payını ve etkinliğini artırmak,  Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,  Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (KOSGEB)

10 10 1.KGF A.Ş.; Banka kredileri karşılığında KOBİ’lerden istenen teminatların üstlenilmesine yönelik garanti/kefalet hizmeti vermektedir. 2.İstanbul Risk Sermayesi Girişimi; Girişim sermayesi şirketlerine fon sağlamak amacıyla AYF katkısıyla kurulmuştur. 3.Esim A.Ş.; KOBİ’lerin elektronik sektöründe uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için laboratuar hizmeti vermektedir. 4.KOBİ A.Ş.; Yenilikçi KOBİ projelerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak girişim sermayesi (Venture Capital) hizmeti vermektedir. 5.Gelişen Piyasalar A.Ş.; KOBİ’leri sermaye piyasalarına çekerek finansal kaynak sağlayacak KOBİ borsası niteliğindedir. 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (KOSGEB İştirakleri)

11 11 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ (YÖNETMELİK) KOSGEB FİNANSMAN (KREDİ FAİZ) DESTEKLERİ KOSGEB LABORATUAR PROJE ve BİLGİLENDİRM E DESTEKLERİ 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (KOSGEB Destekleri)

12 12 EĞİTİM ve DANIŞMANLIK DESTEKLERİ Danışmanlık Desteği, Eğitim Programları, Özel Eğitim Desteği YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DESTEKLER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ Teknoloji Ar-Ge Dest., Sınai Mülkiyet Dest. BİLİŞİM DESTEKLERİ Bilgisayar Yazılım Dest., E-Ticarete Yönlendirme Dest. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ Test Analiz, Kalibrasyon Dest., Sistem Belgelendirme Dest. PAZAR ARAŞ. ve İHR. GELİŞTİRME DESTEKLERİ Yurtiçi – Yurtdışı Fuar Katılım Dest, Markaya Yönlendirme Dest., Tanıtım Dest. ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Dest., Eşleştirme Dest. BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLERİ Altyapı – Üstyapı Proje Dest., Nitelikli Eleman Dest., ORTKA/ORTLAB Dest., Yerel Eko. Arş. Dest. GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ Girişimcilik Eğitimleri, Yeni Girişimci Dest., İŞGEM Dest. 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (a-KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Kapsamında Sağlanan Destekler)

13 13 FAİZ KREDİ KDV BÜTÇE KOSGEB HAZİNE YATIRIMİHRACATİSTİHDAM KREDİ FAİZ DESTEKLERİ 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (b-KOSGEB Kredi Faiz Destekleri)

14 14 ACİL DESTEK KREDİSİ İşletme başına kredi üst limiti 100.000 TL, İlk 6 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitlerle ödemeli, toplam 24 ay Faiz ve/veya kar payının tamamı KOSGEB’den. DEVAM EDEN KREDİ FAİZ DESTEKLERİ DİYARBAKIR İLİ DESTEK KREDİSİ Kredi Üst Limiti: İşletme başına 30.000 TL, Kredi Vadesi : İlk 6 ayı ödemesiz 3 ayda bir ödemeli toplam 18 ay Faiz: KOSGEB tarafından karşılanacak GAP MAKİNE TEÇHİZAT DESTEK KREDİSİ Üst limiti 300.000 TL, Vade; İlk 6 ayı ödemesiz toplam 36 ay olacaktır. Faizin %25’i işletmeler %75’i ise KOSGEB tarafından

15 15  IPA/CIP,  TEKMER, Ar-Ge/inkübasyon,  Laboratuarlar-test analiz/hizmetleri,  Girişimcilik konusunda eğitim ve danışmanlık,  “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” (KSEP) ve (YOİKK) çalışmaları,  İŞGEM’ler (16 tane 1770 istihdam tamamı KOSGEB) KOSGEB, destek ve kredilerinin yanısıra; 2. KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler (c-KOSGEB’in Diğer Destek ve Faaliyetleri)

16 16 (3) KOSGEB’in MEVCUT DESTEK SİSTEMİ

17 17 •2005-2009 İnternet Üzerinden Durum Tespiti (YDTF) + Stratejik Plan ULAŞILAN KOBİ 10.000 90.000 3. KOSGEB’in Mevcut Destek Sistemi  Yönetmelik Destekleri için; KOBİ’lerimiz tarafından internet üzerinden Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) ve Stratejik Yol Haritası’nın (SYH) hazırlanmakta, değerlendirme sonucu öngörülen destekler için KOBİ’lerimiz tarafından KOSGEB Hizmet Merkezlerine başvuru yapılmak suretiyle desteklerimizden yararlanılmaktadır.  Kredi faiz desteklerimiz için; KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylanmış tüm KOBİ’ler direkt olarak Bankalara Başvurmak suretiyle desteklerimizi kullanabilmektedir.

18 18  Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) ; KOSGEB Veritabanına kayıt aşamasında doldurulan, KOBİ’lerin kimlik bilgileri ile bazı teknik bilgilerin yer aldığı dokümandır.  KOSGEB Veritabanına kayıtlı KOBİ Sayısı: 314.600 (28.01.2010 17:30)  Yeni Hedef Kitle Kayıtlarının Başladığı 12 Ekim 2009’dan buyana kaydedilen KOBİ sayısı 190.664 (29.01.2010 17:30)  Stratejik Yol Haritası (SYH); İşlemelerin geleceğe yönelik 3 yıllık büyüme ve gelişme niyetlerini internet üzerinden girerek yazılı hale getirdikleri plandır. SYH’de işletmeler önündeki 3 yıllık planlarını ve KOSGEB’den bu döneme ilişkin destek taleplerini belirtmekte, bu plan KOSGEB’ce değerlendirilerek destek sağlanmaktadır. 3. KOSGEB’in Mevcut Destek Sistemi

19 19 (4) DESTEK SİSTEMİ REVİZYON ÇALIŞMALARI

20 20 4. Destek Sistemi Revizyon Çalışmaları (Revizyon Gerekçeleri) 1. KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi  5891 Sayılı Kanun 5 Mayıs 2009’da Yürürlüğe Girdi  KOSGEB Desteklerinden yararlanabilecek sektörler BKK ile belirlendi. Önceki hedef kitle Önceki hedef kitle İmalat sanayi KOBİ’leri İmalat sanayi KOBİ’leri Yeni hedef kitle Yeni hedef kitle Tüm KOBİ’ler* Tüm KOBİ’ler* KOSGEB Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.4 Milyon’a KOBİ’ye çıktı.

21 21 2. Diğer Nedenler; 4. Destek Sistemi Revizyon Çalışmaları (Revizyon Gerekçeleri) 1.Mevcut destek sistemimizin; işlemelerin desteğe erişimleri, desteklerimizin içerik ve yapısı, 2.KOBİ’lerimizin teknolojik ve konjonktürel değişimlere hızlı uyumunu temin edebilecek esnek bir mevzuat yapısı ihtiyacı, 3.Tüm Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması, 4.KOBİ’lerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ihtiyaç ve talepleri, 5.Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gerekçeleri değişim ihtiyacını kuvvetlendirmektedir.

22 22 (5) YENİ DESTEK SİSTEMİ ve DESTEK MODELLERİ

23 23 Yeni Destek Sistem ve Modellerinin Kazanımları ? 5. Yeni Destek Sistemi ve Destek Modelleri (Yeni Destek Mevzuatının Kazanımları) 1.Daha yalın, esnek ve dinamik bir destek sistemi kurulacaktır, 2.Desteğe erişim kolaylaşacaktır, 3.KOBİ’lerin yanı sıra, Girişimciler, Meslek Kuruluşu ve Sektörel Kuruluşlarda desteklenecektir, 4.Proje bazlı destekleme sistemine geçiş sağlanacaktır, 5.Performans değerlendirme ve izlemeye imkan sağlanacaktır, 6.Kaynakların daha etkin ve verimli kullanımına imkân sağlanacaktır, 7.KOBİ’lerimiz daha fazla proje geliştirme anlamında teşvik edilecektir, 8.Planlı programlı gelişme modeli teşvik edilecektir, 9.İşletmelerin daha yenilikçi olmaları, Ar-Ge ve yenilik, işbirliği-güçbirliği ve girişimcilik desteklenecektir.

24 24  Vizyon  KOBİ politikalarına yön veren  KOBİ’lerin verimliliğini, katma değerini ve rekabet gücünü arttıran  Sürekli değişen ve gelişen,KOSGEB

25 25 Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı 29 Ocak 2010, Kocaeli


"1 KOSGEB’İN YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLERİ 29 OCAK 2010, Kocaeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları