Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tematik Proje Destek Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tematik Proje Destek Programı"— Sunum transkripti:

1 Tematik Proje Destek Programı
Proje konusu dönemsel değişmektedir. Desteklenecek Proje Giderleri Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler. Destek unsurları KOBİ ler ve Meslek kuruluşları başvuru yapabilmektedir. Program süresi Proje Süresi Destek Oranı Destek Limiti 3 yıl 2 yıl (+1 yıl) 1.ve 2. Bölge……..%50 3.,4.,5.,6.Bölge….%60 TL PRUVA DANIŞMANIK

2 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, şirket yapısının yenilenmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. PRUVA DANIŞMANIK

3 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlar, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. PROJE SÜRESİ AR-GE VE İNOVASYON PROG. 1-2 YIL ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROG. MAX.1.5 YIL (+ 1 YIL) PRUVA DANIŞMANIK

4 Desteklenen Konular Destek konusu Destek üst limiti (TL) Destek oranı
KOSGEB Desteklenen Konular Destek konusu Destek üst limiti (TL) Destek oranı AR-GE ve İnovasyon Kira Desteği 12.000 %75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 %100 Proje Geliştirme Desteği Değişen miktarlarda Endüstriyel 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) PRUVA DANIŞMANIK

5 Kullanılabilir Destek Üst limit (TL) Destek Oranı 1. Ve 2. bölge
KOSGEB Genel Destek Program ı Kullanılabilir Destek Üst limit (TL) Destek Oranı 1. Ve 2. bölge 3.,4.,5. ve 6. bölge Süre Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 Bu projelerin süre 3 yıldır. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği 15.000 Bağımsız Denetim Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği PRUVA DANIŞMANIK

6 Girişimcilik Destek Programı
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere İŞ-KUR tarafından verilen eğitimler sonucunda sertifika verilir. Buna istinaden KOSGEB desteği verilir. Destek Tutarı : TL Yeni Girişimcilik Desteği : Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir. Bu destekleri özetlersek; PRUVA DANIŞMANIK

7 70 Kadın Girişimci ve Özürlü girişimci % 80
KOSGEB DESTEK UNSURU Kullanılabilir Üst limit (TL) Destek Oranı (%) (1. ve 2. Bölge) (%) (3.,4.,5.,ve 6.Bölge ) İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 60 Kadın Girişimci ve Özürlü girişimci % 70 70 Kadın Girişimci ve Özürlü girişimci % 80 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000 PRUVA DANIŞMANIK

8 c) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
KOSGEB Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler yararlanabilir. Geri Ödemesizdir. Üst limit (TL) Oran (%) (1.ve2.Bölge) 3.,4.,5.ve 6.Bölge Uygulama Süresi Kuruluş Desteği 60 70 1.5 yıl- 3 yıl İşletme Desteği PRUVA DANIŞMANIK


"Tematik Proje Destek Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları