Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi
ve DESTEK PROGRAMLARI Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Haziran 2013

2 KOBİ NEDİR? NET SATIŞ HASILATI MALİ BİLANÇO ÇALIŞAN SAYISI ÖLÇEK
(MİLYON TL) MALİ BİLANÇO ÇALIŞAN SAYISI ÖLÇEK < 40 50-250 ORTA < 8 10-49 KÜÇÜK < 1 1-9 MİKRO

3 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI (ASKIDA)
KOSGEB KOBİ Destek Programları KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI GENEL DESTEK PROGRAMI KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI (ASKIDA) AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI 3

4 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI
Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu 1 : Genel Destek Programı PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler ve 6. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Genel Destek Programının süresi üç yıldır.

5 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Desteklenecek Danışmanlık Konuları;
1 : Genel Destek Programı DANIŞMANLIK DESTEĞİ Desteklenecek Danışmanlık Konuları; Genel Yönetim, Dış Ticaret, AB vb. Proje Hazırlama, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, İş Planı Hazırlama, Enerji Teknolojileri, Yatırım, CE Belgelendirmesi, Pazarlama, Çevre, Üretim, Yeni Teknik ve Teknolojiler, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri bu destek kapsamı dışındadır. 5

6 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Kimlerden Danışmanlık Hizmeti Alınabilir?
1 : Genel Destek Programı DANIŞMANLIK DESTEĞİ Kimlerden Danışmanlık Hizmeti Alınabilir? Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanununda danışmanlık hizmeti vermek olan kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler 6

7 DANIŞMANLIK DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ
1 : Genel Destek Programı DANIŞMANLIK DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ Danışmanlık Süresi 20 Adam / Gün Bir Konu Başlığı Altında Destek Üst Limiti 4.000 TL Toplam Destek Üst Limiti TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60

8 EĞİTİM DESTEĞİ Desteklenecek Eğitim Konuları;
1 : Genel Destek Programı EĞİTİM DESTEĞİ Desteklenecek Eğitim Konuları; Genel Yönetim, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Pazarlama Yönetimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Üretim Yönetimi, CE İşareti, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ürün Belgelendirme Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Çevre Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Enerji Teknolojileri Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır. 8

9 EĞİTİM DESTEĞİ Kimlerden Eğitim Hizmeti Alınabilir?
1 : Genel Destek Programı EĞİTİM DESTEĞİ Kimlerden Eğitim Hizmeti Alınabilir? Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır. 9

10 EĞİTİM DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ
1 : Genel Destek Programı EĞİTİM DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ Eğitim Süresi 20 Adam / Gün Bir Konu Başlığı Altında Destek Üst Limiti 1.000 TL – TL Toplam Destek Üst Limiti TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60

11 15.000 TL Toplam Destek Üst Limiti Destek Oranı TASARIM DESTEĞİ
1 : Genel Destek Programı TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Toplam Destek Üst Limiti TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60 11

12 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 12

13 FRASCATİ ve OSLO Kılavuzları (!)
3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı FRASCATİ ve OSLO Kılavuzları (!) Mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmek, Yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak. Yeni bir ürün / hizmet üretilmesi, Ürün / hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi, Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, Üretim / hizmetle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi, Yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesi. 13

14 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok
KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama) PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 14

15 İşliklerden bedel alınmaz
3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama) AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği 15

16 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Ar-Ge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projeler Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirler 16

17 GÖRÜŞ VE ÖNERİLER: Özellikle Eğitim ve Danışmanlık Desteklerinin yaygın ve etkin şekilde kullanılması / uygulama kolaylığı (!) İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine, Üniversitenin yol göstermesi (Projenin Hazırlanması(?) ve Projenin Uygulanması) Üniversitede Ar-Ge Projeleri ile ilgili irtibat noktası oluşturulması (!) KOSGEB TEKMER / Üniversite bünyesinde yer ayrılması Dönemsel Durum Değerlendirme Toplantıları (kim?) 17

18 Teşekkürler…


"Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları