Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Haziran 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Haziran 2013."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Haziran 2013

2 2 KOBİ NEDİR? NET SATIŞ HASILATI (MİLYON TL) MALİ BİLANÇO (MİLYON TL) ÇALIŞAN SAYISI ÖLÇEK < 40 50-250 ORTA < 8 10-49 KÜÇÜK < 1 1-9 MİKRO

3 33 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1.GENEL DESTEK PROGRAMI 2.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI (ASKIDA) 3.AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 4.GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 5.İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 6.MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI KOSGEB KOBİ Destek Programları

4 4 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI EK: Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. 1 : Genel Destek Programı

5 55 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Desteklenecek Danışmanlık Konuları; TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri bu destek kapsamı dışındadır.  Genel Yönetim,  AB vb. Proje Hazırlama,  İş Planı Hazırlama,  Yatırım,  Pazarlama,  Üretim,  İnsan Kaynakları,  Dış Ticaret,  Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,  Enerji Teknolojileri,  CE Belgelendirmesi,  Çevre,  Yeni Teknik ve Teknolojiler,  Mali İşler ve Finans,

6 66 1 : Genel Destek Programı DANIŞMANLIK DESTEĞİ Kimlerden Danışmanlık Hizmeti Alınabilir? Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanununda danışmanlık hizmeti vermek olan kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler

7 7 Danışmanlık Süresi 20 Adam / Gün Toplam Destek Üst Limiti 15.000 TL Bir Konu Başlığı Altında Destek Üst Limiti 4.000 TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60 DANIŞMANLIK DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ 1 : Genel Destek Programı

8 88 EĞİTİM DESTEĞİ Desteklenecek Eğitim Konuları; TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.  Genel Yönetim,  Pazarlama Yönetimi,  Üretim Yönetimi,  İnsan Kaynakları Yönetimi,  Mali İşler ve Finansman Yönetimi,  Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat,  Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,  Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik,  Mesleki ve Teknik Eğitim,  CE İşareti,  Ürün Belgelendirme  Çevre  Enerji Teknolojileri

9 99 1 : Genel Destek Programı EĞİTİM DESTEĞİ Kimlerden Eğitim Hizmeti Alınabilir? Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

10 10 Eğitim Süresi 20 Adam / Gün Toplam Destek Üst Limiti 10.000 TL Bir Konu Başlığı Altında Destek Üst Limiti 1.000 TL – 4.000 TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60 EĞİTİM DESTEK ORANLARI VE LİMİTLERİ 1 : Genel Destek Programı

11 11 1 : Genel Destek Programı TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Toplam Destek Üst Limiti 15.000 TL Destek Oranı Çankırı ili için % 60

12 12 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

13 13 FRASCATİ ve OSLO Kılavuzları (!)  Mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmek,  Yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak.  Yeni bir ürün / hizmet üretilmesi,  Ürün / hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi,  Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi,  Üretim / hizmetle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi,  Yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesi. 3 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

14 14 PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

15 15 AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

16 16 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)  Ar-Ge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projeler  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler  Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirler

17 17 GÖRÜŞ VE ÖNERİLER:  Özellikle Eğitim ve Danışmanlık Desteklerinin yaygın ve etkin şekilde kullanılması / uygulama kolaylığı (!)  İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine, Üniversitenin yol göstermesi (Projenin Hazırlanması(?) ve Projenin Uygulanması)  Üniversitede Ar-Ge Projeleri ile ilgili irtibat noktası oluşturulması (!)  KOSGEB TEKMER / Üniversite bünyesinde yer ayrılması  Dönemsel Durum Değerlendirme Toplantıları (kim?)

18 18 Teşekkürler… ahmet.ozbekler@kosgeb.gov.tr cankiri@kosgeb.gov.tr


"1 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI Ahmet ÖZBEKLER, KOSGEB Çankırı Hizmet Merkezi Haziran 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları