Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı."— Sunum transkripti:

1 1 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

2 22 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 4: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

3 33 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Gündem 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

4 44 PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

5 5 ODTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi Kurul Yapısı Değerlendirme ve Karar Kurulu (DKK) Değerlendirme ve Karar Kurulu (DKK) 2 ÜYE - Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fakültesi Dekanı 2 ÜYE - Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fakültesi Dekanı 2 ÜYE - Müşavir - Müdür 2 ÜYE - Müşavir - Müdür 1 ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesi 1 ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesi Hakem Görüşü (Rapor) Hakem Görüşü (Rapor) 1 ÜYE - Genel Müdür 1 ÜYE - Genel Müdür

6 6  BAŞVURU  Teknoloji yönelimli projelerini gerçekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler ile, gerçekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler ile, Girişimcinin işletmesini kurmasını takiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir. Girişimcinin işletmesini kurmasını takiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir.  Var olan faaliyetlerine teknoloji boyutu eklemek isteyen KOBİ’ler proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. kendilerini ve projelerini anlatan BAŞVURU FORMU’nu doldurarak TEKMER’e başvurabilirler

7 7 BU FORM’UN İÇİNDE; BU FORM’UN İÇİNDE;  Başvuran(lar),  Geliştirilecek ürün ve teknoloji,  Pazarlama olanakları,  Teknik yeterlilik,  Finansman ve işletme ile ilgili veriler,  Girişimin toplam tahmini yatırım miktarı,  Projenin gerçekleşme aşamaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

8 8 Aynı anda birden fazla Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenemez, Aynı anda birden fazla Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenemez, Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Proje süresi asgari 12 aydır. Proje süresi 24 aydan uzun olamaz, Kurul Kararı ile en fazla 12 ay daha süre verilebilir, Proje süresi asgari 12 aydır. Proje süresi 24 aydan uzun olamaz, Kurul Kararı ile en fazla 12 ay daha süre verilebilir, Desteklenme Kararı alınan her bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için destek limitleri baştan başlatılır. (İşlik desteğinden yalnızca bir defa yararlanılır.) Desteklenme Kararı alınan her bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için destek limitleri baştan başlatılır. (İşlik desteğinden yalnızca bir defa yararlanılır.) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

9 9  İşlik Tahsisi veya Kira Desteği  Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz.  TEKMER’de işlik tahsis edilememesi halinde, girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmelere, proje süresince aylık azami 500 TL geri ödemesiz kira desteği verilir. (Maksimum 24 ay) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK TÜRLERİ

10 10 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI  Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında  Geri Ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL,  Geri Ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır.

11 11  Personel Gideri Desteği Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,  lisans mezunlarına 1.500 TL,  yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL,  doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

12 12  Proje Geliştirme Desteği İşletmelere projeleri kapsamında;  Danışmanlık (25.000 TL),  Eğitim (5.000 TL),  Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili (25.000 TL),  Tanıtım (5.000 TL),  Yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti (15.000 TL),  Test-analiz ve belgelendirme giderleri (25.000 TL) için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

13 13  Başlangıç sermayesi desteği  Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin şirket kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır.  Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür. Bu destekten sadece; Bu destekten sadece; 5746 sayılı Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, 5746 sayılı Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar, Öğretim elemanları Öğretim elemanlarıyararlanabilir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

14 14  Proje Revizyon/Tamamlama/Sonlandırma Proje süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce olmak kaydı ile Kurulun uygun görmesi halinde projede revizyon yapılabilir. Proje süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce olmak kaydı ile Kurulun uygun görmesi halinde projede revizyon yapılabilir. Kurul Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda Projeyi sonlandırabilir. Kurul Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda Projeyi sonlandırabilir. Proje Tamamlama Raporu Kurul tarafından değerlendirilen projeler başarılı ya da başarısız olarak tamamlanır. Proje Tamamlama Raporu Kurul tarafından değerlendirilen projeler başarılı ya da başarısız olarak tamamlanır. Varsa alınan geri ödemeli desteklere ilişkin ödeme takvimi de yeni süreye göre düzenlenir. Varsa alınan geri ödemeli desteklere ilişkin ödeme takvimi de yeni süreye göre düzenlenir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

15 15  Proje İzleme Proje Süresince İzleme: Her bir proje, İzleyici tarafından 3’er aylık dönemlerde izlenir ve raporlanır. Olumsuz durumlar Kurulda görüşülür. Proje Süresince İzleme: Her bir proje, İzleyici tarafından 3’er aylık dönemlerde izlenir ve raporlanır. Olumsuz durumlar Kurulda görüşülür. Proje Sonrası İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. Proje Sonrası İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

16 16  Endüstriyel uygulama programından yararlanma koşulu Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek saglanır. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 17  Endüstriyel Uygulama Programına ; Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek en fazla 1 yıl önce başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 18 Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

19 19  Kira Desteği Basvuru asamasında girisimci olan isletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) 1.000 (bin) TL olacak sekilde geri ödemesiz Kira Destegi saglanır. Kira desteği proje süresince en fazla 18.000 TL dir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK TÜRLERİ

20 20 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI  Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır. Bu desteğin üst limiti;  Geri Ödemesiz olarak 150.000 TL,  Geri Ödemeli olarak 200.000 TL dir.

21 21  Personel Gideri Desteği Projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,  Meslek lisesi mezunlarına 500 TL,  Önlisans mezunlarına 1.000 TL,  lisans mezunlarına 1.500 TL,  yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL,  doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI


"1 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları