Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı"— Sunum transkripti:

1 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

2 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
4: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 2

3 İşliklerden bedel alınmaz
Gündem 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama) AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği Endüstriyel Uygulama Programı 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 3

4 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok
KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama) PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 4

5 ODTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi Kurul Yapısı
2 ÜYE - Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fakültesi Dekanı 2 ÜYE - Müşavir - Müdür 1 ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesi 1 ÜYE - Genel Müdür Değerlendirme ve Karar Kurulu (DKK) Hakem Görüşü (Rapor) 5

6 Teknoloji yönelimli projelerini
BAŞVURU Teknoloji yönelimli projelerini gerçekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler ile, Girişimcinin işletmesini kurmasını takiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekir. Var olan faaliyetlerine teknoloji boyutu eklemek isteyen KOBİ’ler proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esastır. kendilerini ve projelerini anlatan BAŞVURU FORMU’nu doldurarak TEKMER’e başvurabilirler 6

7 BU FORM’UN İÇİNDE; Başvuran(lar), Geliştirilecek ürün ve teknoloji,
Pazarlama olanakları, Teknik yeterlilik, Finansman ve işletme ile ilgili veriler, Girişimin toplam tahmini yatırım miktarı, Projenin gerçekleşme aşamaları hakkında bilgiler bulunmaktadır. 7

8 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Aynı anda birden fazla Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenemez, Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür. Proje süresi asgari 12 aydır. Proje süresi 24 aydan uzun olamaz, Kurul Kararı ile en fazla 12 ay daha süre verilebilir, Desteklenme Kararı alınan her bir Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için destek limitleri baştan başlatılır. (İşlik desteğinden yalnızca bir defa yararlanılır.) 8

9 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
DESTEK TÜRLERİ İşlik Tahsisi veya Kira Desteği Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz. TEKMER’de işlik tahsis edilememesi halinde, girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmelere, proje süresince aylık azami 500 TL geri ödemesiz kira desteği verilir. (Maksimum 24 ay) 9

10 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında Geri Ödemesiz olarak üst limit TL, Geri Ödemeli olarak da üst limit TL destek sağlanır. 10

11 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Personel Gideri Desteği Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL, doktora mezunlarına TL olmak üzere, toplam üst limiti TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. 11

12 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Proje Geliştirme Desteği İşletmelere projeleri kapsamında; Danışmanlık ( TL), Eğitim (5.000 TL), Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili ( TL) , Tanıtım (5.000 TL), Yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti ( TL), Test-analiz ve belgelendirme giderleri ( TL) için toplam üst limit TL geri ödemesiz destek sağlanır. 12

13 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Başlangıç sermayesi desteği Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin şirket kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır. Destek üst limiti geri ödemesiz TL olup, destek oranı % 100’dür. Bu destekten sadece; 5746 sayılı Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar, Öğretim elemanları yararlanabilir. 13

14 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Proje Revizyon/Tamamlama/Sonlandırma Proje süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce olmak kaydı ile Kurulun uygun görmesi halinde projede revizyon yapılabilir. Kurul Dönemsel İzleme Raporu doğrultusunda Projeyi sonlandırabilir. Proje Tamamlama Raporu Kurul tarafından değerlendirilen projeler başarılı ya da başarısız olarak tamamlanır. Varsa alınan geri ödemeli desteklere ilişkin ödeme takvimi de yeni süreye göre düzenlenir. 14

15 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Proje İzleme Proje Süresince İzleme: Her bir proje, İzleyici tarafından 3’er aylık dönemlerde izlenir ve raporlanır. Olumsuz durumlar Kurulda görüşülür. Proje Sonrası İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. 15

16 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Endüstriyel uygulama programından yararlanma koşulu Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek saglanır. 16

17 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Endüstriyel Uygulama Programına; Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek en fazla 1 yıl önce başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. 17

18 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 18

19 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK TÜRLERİ Kira Desteği Basvuru asamasında girisimci olan isletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) (bin) TL olacak sekilde geri ödemesiz Kira Destegi saglanır. Kira desteği proje süresince en fazla TL dir. 19

20 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır. Bu desteğin üst limiti; Geri Ödemesiz olarak TL, Geri Ödemeli olarak TL dir. 20

21 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Personel Gideri Desteği Projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, Meslek lisesi mezunlarına 500 TL, Önlisans mezunlarına TL, lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL, doktora mezunlarına TL olmak üzere, toplam üst limiti TL geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. 21


"4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları