Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURULUŞ DÖNEMİ ÖSS- YGS SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURULUŞ DÖNEMİ ÖSS- YGS SORULARI."— Sunum transkripti:

1 KURULUŞ DÖNEMİ ÖSS- YGS SORULARI

2 1995 1. Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında eğitim için Mısır ve Suriye’ye öğrenciler gönderilmiş, bu ülkelerdeki bazı bilim adamları da medreselerde ders vermek üzere Anadolu’ya getirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Osmanlıların medrese eğitimini temel almasıyla Bu dönemde medrese eğitiminde Mısır ve Suriye’nin ileri bir düzeyde olmasıyla İslam ülkeleri arasında kültürel ilişkilere önem verilmesiyle Mısır ve Suriye’den başka yerde medrese eğitimi olmamasıyla Batı eğitim kurumlarıyla ilişki kurulmamış olmamasıyla

3 1997 2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yer alan olaylardan biridir? A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması B) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması C) Bulgar Krallığı’nın topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması D) Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi E) Şehzade Cem’in II. Bayezid’e baş kaldırması

4 1998 3. Aşağıdaki politikalardan hangisi, Türklerin Balkanlarda göçmen olarak yerleşip kalmasını sağlamak amacıyla uygulanmamıştır? Göçmenlerin geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması Anadolu’dan göçmen naklinde, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerin seçilmesi Yeni yerleşim yerlerine, gerekli olan malzemenin sağlanması Göçmenlerden, bir süre için vergi alınmaması Hristiyan ailelerden alınan çocukların, Müslüman çiftçilerin Ya-nına gönderilmesi

5 2007 4. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir. Böyle bir tutumun, I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması, II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık kazanması, III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korunması durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6 2011 5. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmpa-ratorluğu’nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması B) Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması C) Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi D) Halka ağır vergiler yüklenmesi E) Taht kavgalarının yaşanması

7 2013 6. Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine Anadolu’da Celâli İsyanlarının çıkmasına Osmanlı Devleti’ndeki Türk nüfusunun azalmasına Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B E D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


"KURULUŞ DÖNEMİ ÖSS- YGS SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları