Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti, kaç yılında nerede kurulmuştur? Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt-Domaniç ve Çevresinde kurulmuştur Osmanlı Devleti, 1299 Yılında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti, kaç yılında nerede kurulmuştur? Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt-Domaniç ve Çevresinde kurulmuştur Osmanlı Devleti, 1299 Yılında."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti, kaç yılında nerede kurulmuştur? Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt-Domaniç ve Çevresinde kurulmuştur Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt-Domaniç ve Çevresinde kurulmuştur Osman BeyOsmanlı Beyliği Osmanlılar, öncelikle bir beylik halinde ortaya çıktılar. Ertuğrul Gazi başkanlığında Söğüt ve Domaniç çevresine gelen Türkmen Topluluğu (Kayılar), Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında Ankara’nın batısındaki Karacadağ Çevresine yerleştiler.Daha sonra bu Türkmenler batıya doğru ilerleyerek Osman Bey önderliğinde Osmanlı Beyliği ’ni kurdular.

4 1299 Yılında kurulan Osmanlı Beyliği, kısa sürede büyüyerek bir CİHAN DEVLETİ haline gelmiştir… 1299 Yılında kurulan Osmanlı Beyliği, kısa sürede büyüyerek bir CİHAN DEVLETİ haline gelmiştir… Buna göre ; ------------------- Anadolu ve Balkanlar’ın durumu ve Osmanlıların bazı özellikleri, bu beyliğin kısa zamanda büyümesini sağladı. Buna göre ; ------------------- Anadolu ve Balkanlar’ın durumu ve Osmanlıların bazı özellikleri, bu beyliğin kısa zamanda büyümesini sağladı.

5 Şimdi, Osmanlı Devleti ‘nin nasıl kısa sürede büyük bir devlet haline geldiğine nedenleri ile bakalım nedenleri ile bakalım. Şimdi, Osmanlı Devleti ‘nin nasıl kısa sürede büyük bir devlet haline geldiğine nedenleri ile bakalım nedenleri ile bakalım. Kurulduğu Yerin Coğrafi Konumu Kurulduğu Yerin Coğrafi Konumu 1 Osmanlı Beyliği, coğrafi konum itibariyle Bizans’a komşu bir durumdaydı. Böylece “Gaza - Cihat” yapabileceği topraklarla karşı karşıyaydı. Osmanlılar, batıya doğru ilerlediğinde ise ekonomik merkezler olan İznik, İzmit ve Bursa’yı zayıf bir Bizans Devleti‘nden zamanla elde edebilecek durumdaydı.

6 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 2.‘sine 2.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 2.‘sine 2.‘sine bakalım. Anadolu’nun Durumu 2 Kösedağ Savaşı 1243’teki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı. Anadolu’da, Türkiye Selçuklu Devleti’nin etkisi giderek azalırken, belli yerlerde kurulan beylikler arasındaki savaş ve iç çekişmeler eksik olmuyordu. Bu durum, Osmanlı Beyliği ‘nin giderek güç kazanmasına etki etmiştir.

7 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 3.‘süne 3.‘süne bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 3.‘süne 3.‘süne bakalım. Osmanlılar ‘ın Anadolu’daki Beylikler ile olan ilişkileri Osmanlılar ‘ın Anadolu’daki Beylikler ile olan ilişkileri 3 Osmanlı Beyliği, ilk dönemlerde, Bizans ile mücadeleye giriştiler. Anadolu Beylikleri arasındaki çekişmelere müdahale etmediler. Bu durumda beylikler Osmanlı Beyliği‘ne karşı cephe almadılar. Böylece Osmanlı Beyliği sınırlarda daha rahat bir şekilde hareket etti.

8 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 4.‘süne 4.‘süne bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 4.‘süne 4.‘süne bakalım. Bizans Devleti ‘nin Durumu Bizans Devleti ‘nin Durumu 4 Tekfur Bizans Devleti, tam bir entrika - baskı ile iç içe bir yönetim anlayışını ortaya koyan bir devlet durumundaydı. Gerek Anadolu, gerekse Balkanlardaki vali ve komutanlar merkezi dinlemiyorlardı. “Tekfur” denilen beyler serbest bir şekilde hareket ediyorlardı. Bu durum Osmanlıların yayılmasında kolaylık sağladı.

9 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 5.‘sine 5.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 5.‘sine 5.‘sine bakalım. Balkanlar ‘da Siyasi Birliğin olmaması Balkanlar ‘da Siyasi Birliğin olmaması 5 Bu dönemde Balkanlı milletler arasında mücadeleler vardı. Güçlü temellere sahip merkezi devletler yoktu. Bu durum; Osmanlıların Balkanlarda da kolayca yayılmalarını sağladı. Balkanlarda iki önemli güç vardı. Bunlar Bulgar ve Sırp Krallıklarıdır. Gerek Sırplar gerekse Bulgarlar Bizans sınırlarına devamlı saldırılar düzenleyerek Bizans aleyhine gelişiyorlardı

10 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 6.‘sına 6.‘sına bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 6.‘sına 6.‘sına bakalım. Balkanlarda Dinsel Hoşgörü ve AdaletinOlmaması Balkanlarda Dinsel Hoşgörü ve AdaletinOlmaması 6 Bulgar Sırplar Balkanlarda yaşayan milletler, Bulgar ve Sırpların baskısı altında eziliyordu. Osmanlı Bu durum, bu milletlerin Osmanlı ya karşı sempati duymasına etki etmiştir.

11 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 7.‘sine 7.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 7.‘sine 7.‘sine bakalım. Doğudan gelen yoğun Türkmen Göçleri Doğudan gelen yoğun Türkmen Göçleri 7 Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlılar da fethettikleri yerlere hemen doğudan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir. Türkleşmesini Bu durum, alınan bölgenin kısa zamanda Türkleşmesini sağlamıştır.

12 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 8.‘sine 8.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 8.‘sine 8.‘sine bakalım. Devletin MERKEZİYETÇİ bir yönetim anlayışına sahip olması Devletin MERKEZİYETÇİ bir yönetim anlayışına sahip olması 8 Hanedan – Hükümdar ve Ailesi - Üyelerinin ortak malıdır Osmanlılar, daha önceki Türk Devletlerin tersine, güçlü bir merkez yönetimi oluşturmuşlardır. Önceki Türk Devletlerinde görülen memleket “Hanedan – Hükümdar ve Ailesi - Üyelerinin ortak malıdır” anlayışından kaynaklanan ülkenin paylaşılması yöntemi uygulanmamıştır. Bu durum da devletin parçalanmamasını, uzun süre yaşamasını sağlamıştır. Fatih zamanında ise Osmanlı Devleti, merkeziyetçi mutlak imparatorluk haline gelmiştir.

13 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 9.‘suna 9.‘suna bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 9.‘suna 9.‘suna bakalım. Osmanlının Uyguladığı İskân ve Hoşgörü Politikası Osmanlının Uyguladığı İskân ve Hoşgörü Politikası 9 Osmanlı Fetihleri hiçbir zaman işgal ve istila amacı taşımamıştır. Fethedilen yerler, yerleşim yeri olarak görülmüş, yeni bir yurt olarak değerlendirilmiştir. Bu durum fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Fethedilen yerlerde uygulanan tımar sistemi, nüfus iskan ve kültür politikası sayesinde devlet otoritesi bu bölgelere götürülmüştür. Hakimiyet altına alınan toplumlara vicdan hürriyeti tanınmış, hayat tarzlarına müdahale edilmemiştir.

14 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 10.‘suna 10.‘suna bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 10.‘suna 10.‘suna bakalım. 10 Şeyh ve Dervişlerin ilgi ve desteği Şeyh ve Dervişlerin ilgi ve desteği Osmanlıda hükümdarlar, şeyh ve dervişlere büyük saygı ve hürmet göstermiş ve onların sözlerine büyük değer vermiştir. Bu durum, Şeyh ve Dervişlerin gözünde Osmanlıya olan olumlu bakış, halk üzerinde de etkili olmuştur. Şeyh Edebali Osman Bey Şeyh Edebali Osman Bey Yandaki, Şeyh Edebali ‘nin Osman Bey ‘e verdiği nasihati gösteren belgeyi okuduğumuzda; Şeyh Edebali‘nin verdiği manevi destek, Osman Bey ‘in Beyliği kurması ve büyütmesinde önemli etkisi olmuştur.

15 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 11.‘sine 11.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 11.‘sine 11.‘sine bakalım. Ahi Teşkilatı ‘nın desteği 11 Ahilik Teşkilatı Bir toplum dayanışması olan Ahilerin kurduğu Ahilik Teşkilatı (Lonca), Osmanlı devleti kurulduğu andan itibaren büyük destek vermiştir.

16 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 12.‘sine 12.‘sine bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 12.‘sine 12.‘sine bakalım. Osmanlı Hükümdarları ‘nın İyi yetişmiş olması Osmanlı Hükümdarları ‘nın İyi yetişmiş olması 12 Osmanlı Hükümdarları, küçük yaştan itibaren hocaları Lalaların gözetiminde devlet terbiyesi altında yetiştiriliyordu. Yıllar sonra, hükümdar olduklarında, hiçbir sıkıntı yaşamadan devlet yönetiminde ağırlıklarını ortaya koyabiliyorlardı.

17 Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 13.‘süne 13.‘süne bakalım. Osmanlı Beyliği‘ Osmanlı Beyliği‘nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 13.‘süne 13.‘süne bakalım. 1337-1431 Yılları Arasında Avrupa’da çıkan Yüzyıl Savaşları‘nın Etkisi 1337-1431 Yılları Arasında Avrupa’da çıkan Yüzyıl Savaşları‘nın Etkisi 13 1337-1431 yılları arasında Yüzyıl Savaşları Avrupa’da 1337-1431 yılları arasında Yüzyıl Savaşları yapıldı. İngiltere Fransa Osmanlı Devleti İngiltere ile Fransa arasındaki bu savaşlar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştıran bir faktör oldu. Osmanlı Çünkü, bu sayede Osmanlı, sınırlarını batıya doğru genişletme şansı bulmuştur…

18 Doğru Yanlış Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Osmanlı Devleti, 1295 Yılında Yalova ‘da kurulmuştur. Osmanlı Beyliği ‘nin kurucusu Ertuğrul Gazi ‘dir. Osmanlı Beyliği, Anadolu ‘ daki Türk Beylikleri ile savaşarak zamanla sınırlarını doğuya doğru genişletmiştir. Osmanlılar, Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykübat Zamanı ‘nda bir Uç Beyliği olarak Ankara Yakınları ‘ndaki Karacadağ Bölgesi ‘ne yerleştirilmişlerdir. Osmanlılar, Ahiler,Derviş ve Şeyhler ‘den aldığı maddi ve manevi destekle zamanla büyümüş ve yayılmıştır. Osmanlı Hükümdarları, Lala adı verilen Komutan-Hocaların yanında aldıkları eğitim sayesinde, devletin başına geçtiklerinde devlette ağırlıklarını göstermişlerdir. Osmanlı, Balkanlarda uyguladığı İskan ve Hoşgörü Politikası sayesinde ; Uzun Yıllar Balkanlarda kalıcı olabilmeyi başarabilmiştir.

19 Osmanlı Devleti’nin Kurulu ş u

20 Soru-1

21 Soru-2

22 Soru-3

23 Soru-4

24 Soru-5

25 Soru-6

26 Soru-7

27 Soru-8

28 Soru-9

29 Soru- 10

30 Soru-11

31 Soru- 12

32 Soru-13

33


"Osmanlı Devleti, kaç yılında nerede kurulmuştur? Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt-Domaniç ve Çevresinde kurulmuştur Osmanlı Devleti, 1299 Yılında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları