Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 dendiğinde ne anlaşılmaktadır?
BALKANLAR dendiğinde ne anlaşılmaktadır? Balkan Kelimesi, “Ormanlık Dag” anlamına gelmektedir.

3 “İskan Politikası” yürütmüştür?
Osmanlı Devleti, Balkanlarda nasıl bir “İskan Politikası” yürütmüştür? Osmanlılar, Rumeli'ye geçişten bir süre sonra, ele geçirdikleri yerlerde başarılı bir iskan (yerleşim) siyaseti uygulamaya başladılar. Yerleştirme işi, kendiliğinden gidenler ve sürgün yoluyla gönderilenler olmak üzere iki yolla yapılıyordu. Sürgün yoluyla gönderilenler gelişigüzel seçilmezdi. Bunun için Anadolu'dan getirilen konargöçer Yörükler ve Tatarlar tercih edilerek onların tam yerleşik yaşama geçmeleri sağlanırdı. Özellikle, büyük yollar üzerinde bulunan ve askeri yönden önemli kent ve kasabalara, Anadolu'dan getirilen Türk boyları yerleştirildi. Diğer yandan, yerli halktan ayaklanma çıkarabilecek olanlar da başka yerlere yerleştiriliyordu.

4 “İskan Politikası”nın amaçları ne olabilir?
Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”nın amaçları ne olabilir? Bölgede kalıcı olmak Rumeli ‘de Fetih Hareketlerini Kolaylaştırmak Konargöçerlerin Yerleşik hayata geçmeleri sağlanarak Kontrol edilmesinin sağlanması Balkanlarda Türk Nüfusunu artırarak Bölgede nüfus yoğunluğunu Türkler lehinde çoğalmasını sağlamak

5 Bu “İSKAN POLİTİKASI” sonucunda
Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası”’nın yerleşmesi için ne gibi uygulamalar yapmıştır? Yerleşik yaşama geçirilen konar göçerlere toprak verilmiş, bunlardan belirli bir süre vergi alınmamış ve böylece üretime katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Bu “İSKAN POLİTİKASI” sonucunda Osmanlılar, Rumeli'de güvenle ilerlediler ve kısa zamanda Balkan Yarımadası'nı ele geçirdiler. Bu politikada en önemli unsur, toprağın boş kalmamasını sağlamak olmuştur. Öyle ki, toprağı bir şekilde 3 Yıl üst üste değerlendirmeyen veya boş bırakan kişinin toprağını devlet elinden alırdı.

6 Bu “iSKAN POLiTiKASI” sonucu olarak;
Osmanlı Devleti, Balkanlarda uyguladığı “İskan Politikası” İle ilgili nasıl bir sonuç ortaya koyabiliriz? Bu “iSKAN POLiTiKASI” sonucu olarak; Osmanlılar, ele geçirdikleri yerlerde halka dürüst davrandılar, hoşgörü gösterdiler. Halkın verebileceği kadar ve eskisinden daha az vergi aldılar. Halkın inançlarına, diline, gelenek ve göreneklerine karışmadılar. Osmanlıların Rumeli'de izledikleri bu siyaset, fazla bir direnme görmeden Rumeli'de yerleşmelerini sağladı. Osmanlı Devleti ‘nde İSKAN POLİTİKASInı ilk uygulayan hükümdar I.MURAT ‘tır.

7 İskân Politikası, bir yerleştirme politikasıdır. İskan Politikası,
bölgede yaşayan Yerli halkın başka bölgelere sürülmesine yönelik bir açılımdır. İskan Politikası ile Balkanlar’da kalıcı olmak amaçlanmıştır. İskan Politikası ile kendilerine toprak verilen aileler, o toprakları boş bırakmamak zorundalardı. Osmanlıların Rumeli'de izledikleri İskan Politikası, bölgede iç çekişmelere sebep olmuştur. Osmanlılarda İskan Politikası’nın en yoğun olarak uygulandığı bölge Kuzey Afrika ‘dır. Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası ‘nı İlk uygulayan hükümdar II.Murat ‘tır. Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… İskân Politikası, bir yerleştirme politikasıdır. Doğru Yanlış

8 Osmanlı Devleti Balkanlarda Sunum Testi

9 Soru-1

10 Soru-2

11 Soru-3

12 Soru-4

13 Soru-5

14


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları