Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARARLANILAN KAYNAK SOSYAL B İ LG İ LER DEV PAYLA Ş IM ORTAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARARLANILAN KAYNAK SOSYAL B İ LG İ LER DEV PAYLA Ş IM ORTAMI."— Sunum transkripti:

1 YARARLANILAN KAYNAK SOSYAL B İ LG İ LER DEV PAYLA Ş IM ORTAMI

2 KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI Osman Bey (1281- 1324)Osman Bey (1281- 1324) Orhan Bey (1324-1362)Orhan Bey (1324-1362) 1.Murat (1362-1389)1.Murat (1362-1389) Yıldırım Beyazıt (1389- 1402)Yıldırım Beyazıt (1389- 1402) Çelebi Mehmet (1411- 1421)Çelebi Mehmet (1411- 1421) 2.Murat (1421-1451)2.Murat (1421-1451)

3 Osmanlı beyliğinin KISA SÜREDE BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ Merkezi otoritenin güçlü olması,Merkezi otoritenin güçlü olması, Başarılı hükümdar ve komutanların olması,Başarılı hükümdar ve komutanların olması, Başlangıçta Anadolu Beyleriyle mücadeleye girmemesi,Başlangıçta Anadolu Beyleriyle mücadeleye girmemesi, Fethettikleri yerlerdeki halka hoşgörülü davranılması,Fethettikleri yerlerdeki halka hoşgörülü davranılması, Bizans’ın zayıf olması,Bizans’ın zayıf olması, Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, Fethettikleri yerlere Türkleri yerleştirmeleri.Fethettikleri yerlere Türkleri yerleştirmeleri.

4 Osman bey dönemi (1281-1324) o Karahisar,İnegöl,Yarhisar,Bile cik ve Yenişehir fethedildi, o Osmanlı’nın İzmit üzerine yürümesi sonucu Bizans’la Koyunhisar Savaşı yapıldı, Osmanlılar galip geldi, Osmanlılar galip geldi, o Bursa’nın fethi için Mudanya fethedildi, o Bursa kuşatıldı ama alınamadı, o İlk Osmanlı parası bastırıldı

5 Orhan gazi dönemi (1324-1361)  Önce Orhaneli sonra Bursa fethedildi,  İznik kuşatıldı ve Bizans’la yapılan Maltepe Savaşıyla Osmanlılar galip geldi,  İznik ve İzmit alındı,  Marmara Denizine kadar olan yerler alındı

6  Bizans’taki taht kavgalarında veliaht kentakuzen’i desteklemiş ve bu başa geçince Osmanlı’ya çimpe kalesini verdi,  Karesioğullarına son verildi,  Gelibolu,Bolayır ve Tekirdağ alındı,  Yaya ve müsellem adında yeni ordu kuruldu,  Fethedilen yerlere kadı ve subaşı atandı,  İznik’te ilk Osmanlı medresesi kuruldu,  İlk divan teşkilatı kuruldu,  İlk vezirlik teşkilatı kuruldu.

7 1.Murat dönemi (1362-1389)  Lüleburgaz’dan sonra sazlıdere savaşıyla Edirne fethedildi,sonra Filibe fethedildi,  Edirne ve Filibe’nin alınması haçlı ordusunun kurulmasına neden oldu,  1324’te yapılan sırpsındığı savaşıyla haçlılara karşı zafer kazanıldı, Haçlılara karşı kazanılan ilk zaferdir Haçlılara karşı kazanılan ilk zaferdir  1371 çirmen savaşıyla haçlılara karşı yeni zafer kazanıldı,  1.Kosova savaşıyla haçlılar yine mağlup oldu.

8 d İĞ ER geli Ş meler  İlk top kullanıldı,  Rumeli Beylerbeyliği kuruldu,  Tımar sistemi uygulandı,  Acemioğlanlar ve yeniçeri ocağı kuruldu,  Çeyiz yoluyla Germiyanoğullarına satın alma yoluyla Hamitoğullarına son verildi,  Karamanoğullarıyla ilk mücadeleler başladı.

9 Yıldırım Beyazıt dönemi (1389-1402) Hedefleri  Anadolu Türk birliğini sağlamak  İstanbul’u almak,  Balkanlar’da ilerlemek.

10 Ni Ğ BOLU SAVA Ş I Nedenleri  Türklerin balkanlarda ilerlemesi,  Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi Sonuçları  Haçlılar mağlup oldu,  Bulgar Krallığı kesin olarak ortadan kaldırıldı,  Türklerin Balkanlardan atılmasının zor olduğu anlaşıldı

11 1402 Ankara savaŞI Nedenleri  Timur’dan kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir’in Osmanlı’ya sığınması,  Anadolu beylerinin Timur’a sığınması,  İki hükümdarın da cihan hakimiyeti anlayışları. Sonuçları  Ankara yakınlarında yapılan savaşı Timur kazandı,  Osmanlı yıkılma tehlikesi geçirdi,  Yıldırım Beyazıt ile oğlu Mustafa Çelebi esir düştü,  Osmanlı’da fetret devri başladı. Timur y. beyaz ı t

12 Çelebi mehmet (1411-1421)  Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır,  Saruhanoğulları beyliğine son verdi,  Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı ve kaybedildi,  Kardeşi Çelebi Mustafa’nın isyanını bastırdı,  Dini nitelikli Şeyh Bedrettin isyanı çıkmış ve başarıyla isyan bastırılmıştır.


"YARARLANILAN KAYNAK SOSYAL B İ LG İ LER DEV PAYLA Ş IM ORTAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları