Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu gibi Mezopotamya’da eskiçağlarda pek çok defa istilaya uğramış, tarih boyunca üzerinde farklı uygarlıklar değişik kültür ve medeniyetler kurmuşlardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu gibi Mezopotamya’da eskiçağlarda pek çok defa istilaya uğramış, tarih boyunca üzerinde farklı uygarlıklar değişik kültür ve medeniyetler kurmuşlardır."— Sunum transkripti:

1 Anadolu gibi Mezopotamya’da eskiçağlarda pek çok defa istilaya uğramış, tarih boyunca üzerinde farklı uygarlıklar değişik kültür ve medeniyetler kurmuşlardır. Bu gelişmeye neden olarak, I. göç yolları üzerinde olmaları, II. uygun iklimi ve verimli topraklara sahip olmaları, III. dünyanın başka yerlerinde insanlığın henüz yaşam sürmemesi, IV. yazılı döneme çok erken girmiş olmaları hangileri gösterilemez? A)I ve II B)II ve IV C)II ve III D)I ve IV E)III ve IV

2 İslam öncesi Türk toplulukları yaşadıkları bölgeleri pek çok defa terk etmiş, başka yerlerde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu gelişmeye neden olarak, I. Hür yaşayabildikleri toprakları vatan kabul etmişlerdir. II. Güçlü ve merkezi idareler kurmakta yetersiz kalmışlardır. III. Komşu ülkelerle sürekli iyi ilişkiler içinde olmuşlardır. durumlarından hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

3 Hz. Muhammed’in Hicretinden sonra Mekkeliler Medine’de Peygamber etrafında toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul etmişlerdir. Bu durumun göstergesi olarak, I. Müslümanlarla Hendek Savaşının yapılması, II. Müslümanlarla Hudeybiye Antlaşması’ nın imzalanması, III. Mekkelilerin Şam ticaretini devam ettirmeleri Hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

4 Katolik Kilisesinin o güne kadar olan dayatmasının aksine dünyanın yuvarlak olduğu Coğrafi Keşifler sonucunda ispatlanmıştır. Bu durumun sonucu olarak, I. Mutlak krallıklar güç kazanmıştır. II. Kiliseye olan güven sarsılmıştır. III. Var olan toplum düzeni korunmuştur. IV. Düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Hangileri görülebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)I,II,III,IV

5 Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde; dirlik sisteminin bozulmasıyla iç güvenlik bozulmuş, özellikle tarımdan alınan mahsullerde azalma olmuş ve haksız vergi alındığı iddiası ile Celali isyanları ortaya çıkmıştır. Bu durum dikkate alındığında Osmanlı devletinde dirlik sahiplerinin, I. bölge güvenliğini sağlamak II. üretimde sürekliliği sağlamak III. vergi toplamak IV. bölge halkını eğitmek Alanlarının hangilerinden sorumlu oldukları söylenemez? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)I,II,III,IV

6 XVII.yy Osmanlı İmparatorluğunda iç isyanları artmıştır.
Bu duruma neden olarak, I. savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması, II. imparatorluğun doğal sınırlara ulaşmış olması III. devlet işlerinde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması Gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

7 Osmanlı Devletinin toprak yönetiminde has arazileri hanedan üyelerine, zeamet arazileri kadılara ve tımar arazileri askerlere verilmiştir. Bu durumda topraklar, I. kişilerin ihtiyaçlarına, II. kişilerin idari mevkilerine, III. kişilerin okur-yazar durumuna, IV. kişilerin hangi dinden olduğuna Hangilerine göre verilmiştir? A)I B)II C)III D)IV E)I,II,III,IV

8 I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasında “İtilaf Devletleri ,güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecektir.”kararı alınmıştır. Bu duruma göre, I. Anadolu’daki iç isyanlar desteklenmeyecektir. II. Anadolu’da kalan topraklar da elden çıkabilecektir. III. Osmanlı Devletinin jeopolitik konumu daha da önem kazanacaktır. Sonuçlarından hangilerine varılabilir? A)I ve II B)Yalnız I C)I ve III D)Yalnız II E)II ve III

9 Sivas Kongresinde ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi, Anadolu’da başlatılan ulusal kurtuluş girişiminin, I. bir hükümet gibi hareket edeceğine, II. padişahı kurtarmaya yönelik hareket edeceğine, III. İstanbul Hükümetine bağlı hareket edeceğine Hangilerine yönelik hareket edeceğine işaret eden bir kanıttır? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

10 Kapitülasyonlar Lozan Konferansında bütün batılı devletlerin dayatmasına rağmen uzun süren tartışmalar sonucunda kaldırılmıştır Bu durum, I. Anadolu’nun pazar ve hammadde kaynağı olma durumundan kurtarılması, II. bundan böyle dünyada artık sömürgeciliğin ortadan kaldırılması, III. yeni Türk devletinin ekonomik ilişkilerinin bozulması Hangileri için atılan önemli bir adım olmuştur? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)II ve III E)Yalnız III

11 Cumhuriyet dönemi yapılan inkılaplardan ölçü birimlerinin değiştirilmesi Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır. Bu durumun, I. Uluslararası ekonomik ilişkiler, II. Uluslararası siyasi ilişkiler, III. Uluslararası dostluk ilişkileri Hangilerinde kolaylık sağladığı söylenemez? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

12 Atatürk’ün mücadelesine bakıldığında başından itibaren ulusal bağımsızlık ile ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi temel ilke edindiği görülür. Bu durum, I. Demokrasinin II. Laikliğin III. Devletçiliğin Hangilerinin gerçekleşmesinde bir zorunluluktur? A)I B)II C)III D)II ve III E)I ve II

13 Silah teknolojisindeki korkutucu ilerleme, insanlığın yok edici silahların çeşit ve güçlerinin artması devletleri büyük kayıplara uğrama korkusuna itmiştir. Bu durumunun sonucu olarak, I. taraflar anlaşma zorunluluğunu hissetmiş, II. son yarım yüzyılda büyük savaşlar yaşanmamış, III. savaşlar tamamen sona erdirilmiş Hangileri gösterilemez? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III

14 Anadolu gibi Mezopotamya’da eskiçağlarda pek çok defa istilaya uğramış, tarih boyunca üzerinde farklı uygarlıklar değişik kültür ve medeniyetler kurmuşlardır. Bu gelişmeye neden olarak, I. göç yolları üzerinde olmaları, II. uygun iklimi ve verimli topraklara sahip olmaları, III. dünyanın başka yerlerinde insanlığın henüz yaşam sürmemesi, IV. yazılı döneme çok erken girmiş olmaları hangileri gösterilemez? A)I ve II B)II ve IV C)II ve III D)I ve IV E)III ve IV

15 İslam öncesi Türk toplulukları yaşadıkları bölgeleri pek çok defa terk etmiş, başka yerlerde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu gelişmeye neden olarak, I. Hür yaşayabildikleri toprakları vatan kabul etmişlerdir. II. Güçlü ve merkezi idareler kurmakta yetersiz kalmışlardır. III. Komşu ülkelerle sürekli iyi ilişkiler içinde olmuşlardır. durumlarından hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

16 Hz. Muhammed’in Hicretinden sonra Mekkeliler Medine’de Peygamber etrafında toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul etmişlerdir. Bu durumun göstergesi olarak, I. Müslümanlarla Hendek Savaşının yapılması, II. Müslümanlarla Hudeybiye Antlaşması’ nın imzalanması, III. Mekkelilerin Şam ticaretini devam ettirmeleri Hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

17 Katolik Kilisesinin o güne kadar olan dayatmasının aksine dünyanın yuvarlak olduğu Coğrafi Keşifler sonucunda ispatlanmıştır. Bu durumun sonucu olarak, I. Mutlak krallıklar güç kazanmıştır. II. Kiliseye olan güven sarsılmıştır. III. Var olan toplum düzeni korunmuştur. IV. Düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Hangileri görülebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)I,II,III,IV

18 Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde; dirlik sisteminin bozulmasıyla iç güvenlik bozulmuş, özellikle tarımdan alınan mahsullerde azalma olmuş ve haksız vergi alındığı iddiası ile Celali isyanları ortaya çıkmıştır. Bu durum dikkate alındığında Osmanlı devletinde dirlik sahiplerinin, I. bölge güvenliğini sağlamak II. üretimde sürekliliği sağlamak III. vergi toplamak IV. bölge halkını eğitmek Alanlarının hangilerinden sorumlu oldukları söylenemez? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)I,II,III,IV

19 XVII.yy Osmanlı İmparatorluğunda iç isyanları artmıştır.
Bu duruma neden olarak, I. savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması, II. imparatorluğun doğal sınırlara ulaşmış olması III. devlet işlerinde rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması Gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

20 Osmanlı Devletinin toprak yönetiminde has arazileri hanedan üyelerine, zeamet arazileri kadılara ve tımar arazileri askerlere verilmiştir. Bu durumda topraklar, I. kişilerin ihtiyaçlarına, II. kişilerin idari mevkilerine, III. kişilerin okur-yazar durumuna, IV. kişilerin hangi dinden olduğuna Hangilerine göre verilmiştir? A)I B)II C)III D)IV E)I,II,III,IV

21 I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasında “İtilaf Devletleri ,güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecektir.”kararı alınmıştır. Bu duruma göre, I. Anadolu’daki iç isyanlar desteklenmeyecektir. II. Anadolu’da kalan topraklar da elden çıkabilecektir. III. Osmanlı Devletinin jeopolitik konumu daha da önem kazanacaktır. Sonuçlarından hangilerine varılabilir? A)I ve II B)Yalnız I C)I ve III D)Yalnız II E)II ve III

22 Sivas Kongresinde ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi, Anadolu’da başlatılan ulusal kurtuluş girişiminin, I. bir hükümet gibi hareket edeceğine, II. padişahı kurtarmaya yönelik hareket edeceğine, III. İstanbul Hükümetine bağlı hareket edeceğine Hangilerine yönelik hareket edeceğine işaret eden bir kanıttır? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I ve III E)Yalnız III

23 Kapitülasyonlar Lozan Konferansında bütün batılı devletlerin dayatmasına rağmen uzun süren tartışmalar sonucunda kaldırılmıştır Bu durum, I. Anadolu’nun pazar ve hammadde kaynağı olma durumundan kurtarılması, II. bundan böyle dünyada artık sömürgeciliğin ortadan kaldırılması, III. yeni Türk devletinin ekonomik ilişkilerinin bozulması Hangileri için atılan önemli bir adım olmuştur? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)II ve III E)Yalnız III

24 Cumhuriyet dönemi yapılan inkılaplardan ölçü birimlerinin değiştirilmesi Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır. Bu durumun, I. Uluslararası ekonomik ilişkiler, II. Uluslararası siyasi ilişkiler, III. Uluslararası dostluk ilişkileri Hangilerinde kolaylık sağladığı söylenemez? Yalnız I B) I ve II C) Yanlız II D) II ve III E) Yalnız III

25 Atatürk’ün mücadelesine bakıldığında başından itibaren ulusal bağımsızlık ile ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi temel ilke edindiği görülür. Bu durum, I. Demokrasinin II. Laikliğin III. Devletçiliğin Hangilerinin gerçekleşmesinde bir zorunluluktur? A)I B)II C)III D)II ve III E)I ve II

26 Silah teknolojisindeki korkutucu ilerleme, insanlığın yok edici silahların çeşit ve güçlerinin artması devletleri büyük kayıplara uğrama korkusuna itmiştir. Bu durumunun sonucu olarak, I. taraflar anlaşma zorunluluğunu hissetmiş, II. son yarım yüzyılda büyük savaşlar yaşanmamış, III. savaşlar tamamen sona erdirilmiş Hangileri gösterilemez? Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) Yalnız III


"Anadolu gibi Mezopotamya’da eskiçağlarda pek çok defa istilaya uğramış, tarih boyunca üzerinde farklı uygarlıklar değişik kültür ve medeniyetler kurmuşlardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları