Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Mondros ateşkes antlaşmasının maddelerinden bazıları şunlardır: -İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaştıklarında stratejik bir öneme sahip herhangi bir yeri işkal edebileceklerdir.(7.madde) - Her türlü ulaşım ve haberleşme araçları İhtilaf devletlerinin denetimi altına verilecektir. - Doğu illerinde herhangi bir karışıklık çıkarsa ihtilaf devletleri bu illerden herhangi birini işkal edebileceklerdir.(24.madde) Mondros’un yukarıda verilen maddelerinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangilerine varılamaz? A)İşgaller karşısında Osmanlı devletinin sessiz kaldığına B) İşgallere hukuki dayanak oluşturulmaya çalışıldığına C)Doğuda bir Ermeni devleti oluşturulması için zemin arandığına D) Olası örgütlenmelerin önüne geçilmeye çalışıldığına

25 I.Dünya savaşında Çanakkale cephesinin Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlanınca Çarlık Rusya’ya istenilen yardım götürülememiş, Çıkan Bolşevik isyanının başarıya ulaşmasıyla İhtilal gerçekleşmiş Çarlık Rusya yıkılmış yerine Sovyet Rusya adıyla yeni bir yönetim kuruldu.Ve yeni yönetim savaştan çekildiğini ilan ederek işkal ettiği Kars, Ardahan, Batum’dan çekildi ve eski Rus yönetimiyle İhtilaf devletleri arasında imzalanan gizli antlaşmaları tüm dünyaya ilan etti. 2) Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) Rusya’da rejim değişikliği yaşanmıştır. B) Askeri zaferler toprak kazançlar sonuçlanmıştır. C) Rusya’daki yeni yönetim barış yanlısı bir politika sergilemiştir. D)İhtilaf devletleri arasında güçlü bir beraberlik hakimdir

26 I.Dünya savaşının sebeplerinden hangisi daha çok İmparatorlukların toprak bütünlüğünü tehlikeye sokmuştur? A) Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan Hammadde ve Pazar sorunu. B) Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan ulus devlet anlayışlarının yaygınlaşması. C) Devletler arasında çıkarlara dayalı oluşan bloklaşmalar. D) Aşırı silahlanma ve bu silahları kullanma isteği

27 Osmanlı devletinin son dönemlerinde meydana gelen gerilemenin ve ayrılıkçı hareketlerin önüne geçip, devletin dağılmasını engellemek için Osmanlı aydınları ve devlet adamları tarafından Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımları devletin kurtuluş çaresi olarak ortaya atılmıştır; Ancak yine de gerileme ve dağılma bir türlü engellenememiştir. Yukarıda verilen düşünce akımlarının başarısız olmalarında: I.Batıdaki gelişmelerin yerinde ve zamanında takip edilmemiş olması. II.Avrupa ülkelerinin azınlıkları kullanarak Osmanlının iç işlerine karışması. III.Osmanlı yöneticilerinin sorunun çözümüne gereken önemi vermemesi. IV.Osmanlı topraklarının giderek küçülmesi gibi durumlardan hangisi veya hangileri etkili olmuştur? A) II,III ve IV B) I,II ve III C) Yalnız II D) I,III ve IV

28 Osmanlı devletinin nüfus özellikleri ve hakim olduğu alanlar dikkat alındığında Osmanlının Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinden daha fazla etkilenmesi beklenir? A) Coğrafi Keşifler B) Sanayi inkılabı C) Fransız İhtilal’ i D) Reform hareketleri

29 ? Manastır askeri İdadisi Selanik Askeri Rüştiyesi İstanbul Harp Akademisi Yukarıda soru işareti ile gösterilen yere gelebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A)M. Kemal’in Askerlik Hayatı B) M. Kemal’in eğitim Hayatı C) Şehirler ve Okullar D) Osmanlı’da Askeri Eğitim

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları