Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920)."— Sunum transkripti:

1 MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920)

2 Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü, ayrılmaz bir bütündür
YORUM:Vatanın bölünmez bütünlüğü kabul edilerek, milli sınırlar içindeki toprakları işgal eden devletlerle mücadele edileceği ortaya konulmuştur.

3 Osmanlı Devleti’nin yalnız Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkesi’nin imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının elinde kalan bölgelerin geleceği halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenecektir. YORUM:Milletin kendi durumlarını kendilerinin belirlenmesi ilkesinin benimsendiğini göstermektedir.

4 Kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum’da gerekirse yeniden halk oyuna başvurulacaktır. YORUM: Oylama yapılacak yerlerde Türklerin çoğunlukta olması bu kararın alınmasında etkili olmuştur.

5 Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulacaktır.
YORUM: Oylama yapılacak yerlerde Türklerin çoğunlukta olması bu kararın alınmasında etkili olmuştur.

6 İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların Dünya ticaret ve ulaşımına açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır. YORUM:Boğazların diğer devletlerinin gemilerine açılması için İstanbul ve çevresinin güvenliği şart koşulmuştur.

7 Gayrimüslimlerin hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. YORUM:Devletler arası eşitlik ilkesi benimsenmiş, azınlıkların ülke bütünlüğüne aykırı isteklerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

8 Milli v ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. YORUM: Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdikleri ayrıcalıklara ilk defa karşı çıkılmıştır. Tam bağımsızlık ilkesi benimsenmiştir.

9 MİSAKIMİLLİ’NİN ÖNEMİ:
Türk Milletinin kabul edebileceği Barış şartları belirtilmiştir. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan ararlar Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiştir (Bu durum Milli Mücadele hareketini güçlendirmiştir.)

10 Mebusan Meclisi, Misakımilli kararlarını alarak, Türk yurdunun parçalanmasına razı olmadığını göstermiştir. Misakımilli ile belirlenen sınırlar Lozan Barış Antlaşması ve sonraki değişikliklerle bugünkü sınırımızı oluşturmuştur. Misakımilli’nin kabul edilmesi İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine neden olmuştur (16 MART 1920)

11 TAM BAĞIMSIZLIK:BİR DEVLETİN VEYA MİLLETİN SİYASAL, ASKERİ,EKONOMİK,KÜLTÜREL VS. BÜTÜN ALANLARDA BAŞKA BİR DEVLETİN VEYA MİLLETİN ETKİSİ ALTINDA OLMADAN KENDİ ÇIKARLARI,DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMESİDİR. KURTULUŞ SAVAŞI TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZ OLMASINI SAĞLAMIŞTIR.

12 MİLLİ EGEMENLİK:BİR ULUSUN KENDİSİNİ YÖNETECEK KİŞİLERİ BELİRLEMESİ, BELLİ BİR SÜRELİĞİNE SEÇTİĞİ KİŞİLERCE VEKALET ETMESİDİR.


"MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları