Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

,.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ",."— Sunum transkripti:

1 ,

2 , İSTANBULUN FETHİ (1453) ,

3 (_GÖRECEĞEİMİZ KONULAR_)
istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından önemi

4 SEBEPLERİ DİNİ SEBEPLERİ EKONOMİK SEBEPLERİ SİYASİ SEBEPLERİ
istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri 3 kısma ayrılır şöyledir DİNİ SEBEPLERİ EKONOMİK SEBEPLERİ SİYASİ SEBEPLERİ

5 DİNİ SEBEPLERİ 1-Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili sözleri
" لَتُـفْتَحَنَّ  الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ  الْأَمِيرُ  أَمِيرُهَا،  وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ  ذَلِكَ  الْجَيْشُ"  İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. 2- İstanbul’un Ortadokslar’ın merkezi olması

6 2-İstanbul’un ipek ticaret yoluna sahip olması
EKONOMİK SEBEPLERİ 1-Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir yere sahip olması 2-İstanbul’un ipek ticaret yoluna sahip olması 3-Boğazlar yoluyla ekonomik canlılığın mevcudiyeti

7 SİYASİ SEBEPLERİ 1-.Bizans imparatorlarının Avrupa devletlerini Osmanlılara karşı kışkırtmaları 2-Osmanlı Devletinde toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi 3-Avrupa’daki fetihleri kolaylaştırmak

8 İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri Nelerdir
 1. Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması. 2. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti 'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması.

9 İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri Nelerdir
3. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması. 4. Bizans'ın, Avrupa-Hiristyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması.

10 İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri Nelerdir
5. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi. 6. İpek yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak.

11 İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri Nelerdir
7. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması. 8. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti.

12 İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri Nelerdir
9. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi. 10. II. Mehmed'in, Hz. Muhammed'in; "İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" Hadisine layık olabilme düşüncesi

13 , SONUÇLARI ,

14 Türk Tarihi Bakımından;
1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı. 2. İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.

15 Türk Tarihi Bakımından;
3. İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. 4. İpek yolu Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi.

16 Türk Tarihi Bakımından;
5. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen 'Fatih' ünvanını aldı. 6. Osmanlı Devleti'nin İslâm Dünyası'ndaki saygınlığı arttı. 7. Fener Rum PatrikhanesiOsmanlı himayesine girdi.

17 Dünya Tarihi Bakımından;
1. İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı. 2. İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki 'derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

18 Dünya Tarihi Bakımından;
3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya 'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu. 4. İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, 'Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular.

19 Dünya Tarihi Bakımından;
yıllık Bizans(DoğuRoma)İmparatorluğu tarihe gömüldü. 6-İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Balkan devletleri başka yollar aramaya başladılar.

20 , ÖNEMİ ,

21 İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi Açısından Önemi
, , İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi Açısından Önemi

22 Türk Tarihi Açısından Önemi
• Osmanlı Devleti’nin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.  • Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları bütünüyle Türklerin denetimine girmiştir. 

23 Türk Tarihi Açısından Önemi
• Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Devri’ne girmiştir.  • Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yöneltmiştir. 

24 Türk Tarihi Açısından Önemi
• Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur. • İstanbul’un fethi surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bu durum Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

25 Türk Tarihi Açısından Önemi
• İstanbul’un fethi Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir. • İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur. 

26 İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi
, , İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi

27 İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi
1. İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki ' derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

28 İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi
3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay ' Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu.  İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, ' Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular. 

29 İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Açısından Önemi
5. Doğu Roma imparatorluğu sona erdi. 6. Savaş toplarının üstünlüğü anlaşıldı, sur ve kalelerin önemi azaldı. 7. Feodalizmin yıkılış süreci hızlanmış oldu.

30 KAYNAKLAR fethinin-turk-tarihi-acisindan-nedenleri / ve-dunya-tarihi-acisindan-sonuclari/ turk-tarihi-acisindan-onemi.47045/ fethinin-dunya-tarihi-acisindan-onemi.html dersler/tarih_dersi_ile_ilgili_konu_anlatimlar/osmanli_de vleti_tarihi_ile_ilgili_konu_anlatimlar/istanbul_un_fethi_ nedenleri_sonuclari_onemi_ozellikleri_1.asp

31 , , HAZIRLAYAN MUHARREM ESEN 10-B 1436

32 , , TARİH PROJE ÖDEVİ


",." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları