Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dönemlere Ayrılma Her dönüm noktası, hem yeni bir gelişmenin başlangıç noktası, hem de bir önceki gelişmenin doruk noktası olmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dönemlere Ayrılma Her dönüm noktası, hem yeni bir gelişmenin başlangıç noktası, hem de bir önceki gelişmenin doruk noktası olmaktadır."— Sunum transkripti:

1 Dönemlere Ayrılma Her dönüm noktası, hem yeni bir gelişmenin başlangıç noktası, hem de bir önceki gelişmenin doruk noktası olmaktadır.

2 19.Yüzyılda Modern Türkiye’nin Doğuş'unun ilk evresi Osmanlı İmparatorluğu üzerinde Avrupa’nın artan nüfuzu ve bunun Osmanlı Devleti ve toplumunda yol açtığı tepkiler) Fransız İhtilali Sonrası Ekonomik _ Siyasal _ Avrupa İdeolojilerinin Etkisi Devleti Güçlendirme ve Merkezileştirme

3 1908-1950 Tarihleri Arasında Gelişmeler (Jön Türkler-II
Tarihleri Arasında Gelişmeler (Jön Türkler-II. Meşrutiyet-Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu-Tek Parti Dönemi-Demokrasiye Geçiş)

4 1950’den sonraki dönem (Türkiye’nin Batı İttifakı İçerisinde Yer Alması-Demokrat Parti Dönemi-Sonrasında meydana gelen siyasi olaylar ve askeri darbeler – diğer gelişmeler

5 «Türkiye, onun Osmanlı geçmişi hesaba katılmaksızın anlaşılamaz.»
«19.yüzyıl Osmanlısı kesinlikle kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk gelişme aşamasının parçası olarak görmüyordu.»

6 18. YY.SONUNDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
Osmanlı İmparatorluğu Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenmişti 18.Yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun sınırları Balkanlar , Anadolu, ve Arap dünyasının çoğu ile Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir’e kadar uzanıyordu.

7 İmparatorluğun Nüfusu
25 milyon olarak tahmin edilmektedir. Nüfusun % 85’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. İmparatorluğun Asya eyaletlerinde nüfusun büyük çoğunluğu Müslümandı .(Hıristiyan ve Musevi azınlık topluluklarda vardı.) Balkanlarda ise önemli miktarda Müslüman nüfusu ile beraber, çoğunluk Hristiyan'dı.

8 Aile ve Mülkiyet Hukuku
Kamu Hukuku

9 Gayr-ı Müslim topluluklar (Elçilikler ve konsolosluklar aracılığı ile temsil)
Kapitülasyonlar 18.yy ve 19.yy _ « berat edinme"

10 Osmanlı Yönetim Sistemi
Sultan, mutlak gücün temsilcisiydi. «Osmanlı», «Askeri Sınıf» , «Ulema Sınıfı» «Reaya» «Hükümdarın ve hizmetkarlarının ana görevi, İslam cemaatini dış dünyaya karşı savunmak ve İslam toplumu içerisinde adaleti muhafaza etmekti.» Adalet kavramı, istikrarı temsil ediyordu.

11 Osmanlı Devleti, merkezi devlet olarak en parlak devrini 15. ve 16
Osmanlı Devleti, merkezi devlet olarak en parlak devrini 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamıştı. Yeniçeriler _ Tımarlı sipahiler (Askeri alanda sıkıntılar)

12 Ekonomik ve Mali Gelişmeler
Merkantilizm Ayan(Nüfuz sahibi kişiler) İltizam Sistemi_Mültezimler

13 Osmanlı Devleti, ekonomik, teknolojik ve askeri açılardan Batı Avrupa devletlerinin gerisin de kalmıştı. 18.yüzyılda Rusya Osmanlı Devleti için bir tehdit olarak ortaya çıkmıştı.(1774 Küçük Kaynarca Anlaşması-Kırım’ın Bağımsızlığı-Rusya’nın Osmanlı Topraklarında ki Rum Ortodoks Kilisesi'ni Koruma hakkı)


"Dönemlere Ayrılma Her dönüm noktası, hem yeni bir gelişmenin başlangıç noktası, hem de bir önceki gelişmenin doruk noktası olmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları