Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Salih Zeki Anadolu Lisesi
Haçlı Seferleri Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

2 Haçlı Seferleri Nurdan Gül (KÖKTEN) Nurdan Gül Kökten

3 Haçlı Seferlerinin Sebepleri
Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak HAÇLI SEFERLERİNİN DİNİ SEBEPLERİ NELERDİR? Kluni tarikatının Hıristiyanlığı yaymaya çalışması Kilise ve Papalığa bağlı din adamlarının halkı kışkırtması Papanın, Katolik ve Ortodoks mezheplerini birleştirmek isteği Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri Hıristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemelerinin nedeni ne olabilir? Nurdan Gül (KÖKTEN)

4 HAÇLI SEFERLERİNİN SİYASİ SEBEPLERİ NELERDİR?
Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans İmparatorlu’ğunun Avrupa’dan yardım istemesi Avrupalıların Türkleri Anadolu,Suriye,Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi HAÇLI SEFERLERİNİN SİYASİ SEBEPLERİ NELERDİR? Senyör ve şövalyelerin macera arzuları Avrupalı devletlerin Bizans’a yardım etmek istemelerinin sebepleri ne olabilir? Nurdan Gül (KÖKTEN)

5 HAÇLI SEFERLERİNİN EKONOMİK SEBEPLERİ NELERDİR?
Ticaret yollarının Müslümanların elinde bulunması Avrupalıları ekonomik açıdan nasıl etkilemiş tir Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına sahip olmak istemeleri Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri. HAÇLI SEFERLERİNİN EKONOMİK SEBEPLERİ NELERDİR? Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri Nurdan Gül (KÖKTEN)

6 I. HAÇLI SEFERİ (1096) : Papa ve Keşiş Piyer, Avrupa’da büyük ordular oluşturmuşlardır. İlk gelen haçlılar I. Kılıçaslan tarafından imha edilmiş. Daha sonra gelen haçlılar Bizans’la bir antlaşma yaparak Anadolu’ya geçmişler, İznik’i alarak yollarına devam etmişlerdir. Nurdan Gül (KÖKTEN)

7 İznik neresidir? İznik Haçlılar için neden önemlidir?
Nurdan Gül (KÖKTEN)

8 I.Haçlı seferinin Sonuçları nelerdir?
Urfa, Antakya ve Kudüs’ü ele geçirmişler, buralarda birer derebeylik kurmuşlardır. İznik’i kaybeden Anadolu Selçuklu Devleti’ nin başkenti NEREYE TAŞINMIŞTIR? Bu seferle Batı Anadolu’daki siyasi üstünlük Bizans’ın eline geçmiştir. I. Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. Derebeylik rejimi Ortadoğu’ya taşınmıştır. I.Haçlı seferinin Sonuçları nelerdir? Nurdan Gül (KÖKTEN)

9 Ne zaman ortaya çıkmıştır? Ekonomik yapı nasıldır?
Derebeylik Nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Ekonomik yapı nasıldır? Büyük krallıkların kendilerini yerel liderlerin komutasındaki küçük şehir devletlerine bırakması feodalite(derebeylik) denir. Feodal ekonomik yapı basittir. Soylunun toprağında üretim yapıp, gereken çok az miktarı kendine ayırdıktan sonra geriye kalanı soyluya veren köylüler, ana üretici güçtür. Ticaret gelişmediği için uzmanlaşmış bir ekonomi ve gelişmiş iş bölümü yoktur. Üretim toprakta yapıldığından zenginliğin ölçüsü topraktır, taşınabilir servet olgusu gelişmemiştir. Nurdan Gül (KÖKTEN)

10 Sosyal Durum : Toplum eşit değildir. Çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
Nurdan Gül (KÖKTEN) Soylular : Yönetim ve askerlikle uğraşarak gücü ellerinde tutan aristokrat tabakadır Din adamları : Katolik kilisesinin gücüne paralel olarak rahat bir hayat sürmüşlerdir. Burjuvalar : Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar Köylüler Köleler Sosyal Durum : Toplum eşit değildir. Çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

11 Haçlılar niçin Deniz yolunu tercih etmişlerdir?
II. HAÇLI SEFERİ ( ) : Urfa’nın 1144’te Zengiler tarafından geri alınması II. Haçlı Seferi’ne sebep olmuştur. Alman Kralı III. Kontrat ve Fransa Kralı VII. Lui komutasındaki Haçlılar, Danişmentlerden yardım alan I. Mesut ile yaptıkları savaşta büyük bir bozguna uğramıştır. Böylece sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Haçlılar niçin Deniz yolunu tercih etmişlerdir? Haçlıları Kudüs’e deniz yolundan kimler taşımıştır? Bunun İtalya ‘ya katkısı ne olmuştur? Nurdan Gül (KÖKTEN)

12 III. HAÇLI SEFERİ (1189 – 1192) : Selahattin Eyyubi’nin 1187 – Hıttin Savaşı’yla Kudüs’ü Haçlılar’dan geri alması üzerine İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişar, Fransa Kralı Flip Ogüst ve Alman Kralı Frederik Barbaros’un da katıldığı yeni bir sefer düzenlenmiştir. İngiliz ve Fransızlar deniz yoluyla Kudüs önlerine gelmiş, Almanlar ise Anadolu’dan geçmek istemiş, II. Kılıçaslan’ın çocukları arasındaki taht kavgalarından faydalanarak ve antlaşmaya uymayarak Konya’yı yağmalamışlarsa da krallarının ölümüyle orduları dağılmıştır.Selahattin Eyyubi ile uzun süre mücadele eden Haçlılar başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir. Nurdan Gül (KÖKTEN)

13 IV. HAÇLI SEFERİ ( ) : Eyyubiler’in Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine IV. Haçlı seferi düzenlenmiştir. İstanbul’da karışıklık çıktığını öğrenen haçlılar yollarını değiştirerek İstanbul’u ele geçirmişler ve bir Latin Krallığı kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da da Rum İmparatorlukları kurulmuştur.

14 HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI
DİNİ SONUÇLAR EKONOMİK SONUÇLAR SİYASİ SONUÇLAR BİLİMSEL SONUÇLAR

15 5 7 8 1 4 6 2 3 9 Erkan İsanmaz

16 Haçlı Seferlerinden en çok etkilenen Devletler Hangileridir?
KÖKTEN

17 Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti Eyyubiler Zengiler
Danişmentliler Memlukler, Fatımiler, Bizans KÖKTEN


"Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları