Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nurdan Gül (KÖKTEN)Nurdan Gül Kökten Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak Kluni tarikatının Hıristiyanlığı yaymaya çalışması Kilise ve Papalığa bağlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nurdan Gül (KÖKTEN)Nurdan Gül Kökten Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak Kluni tarikatının Hıristiyanlığı yaymaya çalışması Kilise ve Papalığa bağlı."— Sunum transkripti:

1

2

3 Nurdan Gül (KÖKTEN)Nurdan Gül Kökten

4 Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak Kluni tarikatının Hıristiyanlığı yaymaya çalışması Kilise ve Papalığa bağlı din adamlarının halkı kışkırtması Papanın, Katolik ve Ortodoks mezheplerini birleştirmek isteği Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri Hıristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemelerinin nedeni ne olabilir? HAÇLI SEFERLERİNİN DİNİ SEBEPLERİ NELERDİR? Nurdan Gül (KÖKTEN)

5 Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans İmparatorlu’ğunun Avrupa’dan yardım istemesi Avrupalıların Türkleri Anadolu,Suriye,Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi Senyör ve şövalyelerin macera arzuları Avrupalı devletlerin Bizans’a yardım etmek istemelerinin sebepleri ne olabilir? HAÇLI SEFERLERİNİN SİYASİ SEBEPLERİ NELERDİR? Nurdan Gül (KÖKTEN)

6 Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına sahip olmak istemeleri Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına sahip olmak istemeleri Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri. Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri Ticaret yollarının Müslümanların elinde bulunması Avrupalıları ekonomik açıdan nasıl etkilemiş tir HAÇLI SEFERLERİNİN EKONOMİK SEBEPLERİ NELERDİR? Nurdan Gül (KÖKTEN)

7 I. HAÇLI SEFERİ (1096) : Papa ve Keşiş Piyer, Avrupa’da büyük ordular oluşturmuşlardır. İlk gelen haçlılar I. Kılıçaslan tarafından imha edilmiş. Daha sonra gelen haçlılar Bizans’la bir antlaşma yaparak Anadolu’ya geçmişler, İznik’i alarak yollarına devam etmişlerdir. Nurdan Gül (KÖKTEN)

8 İznik neresidir? İznik Haçlılar için neden önemlidir? Nurdan Gül (KÖKTEN)

9 Urfa, Antakya ve Kudüs’ü ele geçirmişler, buralarda birer derebeylik kurmuşlardır. İznik’i kaybeden Anadolu Selçuklu Devleti’ nin başkenti NEREYE TAŞINMIŞTIR? I.Haçlı seferinin Sonuçları nelerdir? Bu seferle Batı Anadolu’daki siyasi üstünlük Bizans’ın eline geçmiştir. I. Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. Derebeylik rejimi Ortadoğu’ya taşınmıştır. Nurdan Gül (KÖKTEN)

10 Derebeylik Nedir? Büyük krallıkların kendilerini yerel liderlerin komutasındaki küçük şehir devletlerine bırakması feodalite(derebeylik) denir. Ne zaman ortaya çıkmıştır? Feodal ekonomik yapı basittir. Soylunun toprağında üretim yapıp, gereken çok az miktarı kendine ayırdıktan sonra geriye kalanı soyluya veren köylüler, ana üretici güçtür. Ticaret gelişmediği için uzmanlaşmış bir ekonomi ve gelişmiş iş bölümü yoktur. Üretim toprakta yapıldığından zenginliğin ölçüsü topraktır, taşınabilir servet olgusu gelişmemiştir. Ekonomik yapı nasıldır? Nurdan Gül (KÖKTEN)

11 Sosyal Durum : Toplum eşit değildir. Çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Din adamları : Katolik kilisesinin gücüne paralel olarak rahat bir hayat sürmüşlerdir. Soylular : Yönetim ve askerlikle uğraşarak gücü ellerinde tutan aristokrat tabakadır Burjuvalar : Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar Köylüler Köleler Nurdan Gül (KÖKTEN)

12 Haçlılar niçin Deniz yolunu tercih etmişlerdir? II. HAÇLI SEFERİ (1147-1149) : Urfa’nın 1144’te Zengiler tarafından geri alınması II. Haçlı Seferi’ne sebep olmuştur. Alman Kralı III. Kontrat ve Fransa Kralı VII. Lui komutasındaki Haçlılar, Danişmentlerden yardım alan I. Mesut ile yaptıkları savaşta büyük bir bozguna uğramıştır. Böylece sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Nurdan Gül (KÖKTEN) Haçlıları Kudüs’e deniz yolundan kimler taşımıştır? Bunun İtalya ‘ya katkısı ne olmuştur?

13 III. HAÇLI SEFERİ (1189 – 1192) : Selahattin Eyyubi’nin 1187 – Hıttin Savaşı’yla Kudüs’ü Haçlılar’dan geri alması üzerine İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişar, Fransa Kralı Flip Ogüst ve Alman Kralı Frederik Barbaros’un da katıldığı yeni bir sefer düzenlenmiştir. İngiliz ve Fransızlar deniz yoluyla Kudüs önlerine gelmiş, Almanlar ise Anadolu’dan geçmek istemiş, II. Kılıçaslan’ın çocukları arasındaki taht kavgalarından faydalanarak ve antlaşmaya uymayarak Konya’yı yağmalamışlarsa da krallarının ölümüyle orduları dağılmıştır.Selahattin Eyyubi ile uzun süre mücadele eden Haçlılar başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir. Nurdan Gül (KÖKTEN)

14 IV. HAÇLI SEFERİ (1200 - 1204) : Eyyubiler’in Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine IV. Haçlı seferi düzenlenmiştir. İstanbul’da karışıklık çıktığını öğrenen haçlılar yollarını değiştirerek İstanbul’u ele geçirmişler ve bir Latin Krallığı kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da da Rum İmparatorlukları kurulmuştur.

15 HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI DİNİ SONUÇLAR EKONOMİK SONUÇLAR SİYASİ SONUÇLAR BİLİMSEL SONUÇLAR

16 Erkan İsanmaz 578 146239

17 Haçlı Seferlerinden en çok etkilenen Devletler Hangileridir? KÖKTEN

18 Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti Eyyubiler Zengiler Danişmentliler Memlukler, Fatımiler, Bizans


"Nurdan Gül (KÖKTEN)Nurdan Gül Kökten Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak Kluni tarikatının Hıristiyanlığı yaymaya çalışması Kilise ve Papalığa bağlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları