Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAVMA HASTASINDA GÖRÜNTÜLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAVMA HASTASINDA GÖRÜNTÜLEME"— Sunum transkripti:

1 TRAVMA HASTASINDA GÖRÜNTÜLEME
Dr. BÜLENT KARAMAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi RADYOLOJİ AD. 1

2

3

4 A airway ( Havayolu görüntüleme gerekli değil)
B breating (solunum) C circulation (dolaşım kanama) D disability (nörolojik durum) E environment and exposure (Vücut ısı kontrolü)

5 B breating Tansiyon pnömotoraks Masif hemotoraks Pulmoner kontüzyon
Radiografi ile basit pnömotoraks, kot kırığı, pulmoner kontüzyon

6 C Circulation Görünen (extremite,yüz)
Görünmeyen (göğüs, abdomen,pelvis) PA akciğer, FAST

7 İkinci inceleme İkinci incelemede BT, kontrastlı çalışmalar, servikal, torasik, lomber vertebra grafileri, ekstremite grafileri, Pelvik Grafi..

8 FAST Focused Assesment with Sonography in Trauma
Özellikle 4 bölgede serbest sıvı aranır Morison poşu Perisplenik Pelvis Perikard

9 FAST ne kadar etkin? Hipotansif hastalarda (SKB<90) laparatomi ihtiyacına karar vermekte Sensitivite, %92 Spesifite, %96 Doğruluk, %93

10 TEKNİK-BT 1 Sonda klemplenir,
Gerekli ise, iv kontrast öncesi kraniaI BT 150 cc contrast, 3-4 cc/sn hızla verilir 70. sn çekim başlatılır AC inferioru- iskiumun inferior ucu arası taranır

11 TEKNİK-BT 2 Üriner sistem görüntülemesi için, gerekirse geç imajlar
Oral kontrast; en azından proksimal jejenuma geçecek kadar Yarar: oral kontrast kaçağı, barsak hasarlanması için %100 sensitif Risk: aspirasyon, tetkikte gecikme

12 TRAVMADA GR ROLÜ Kanamayı durdurmak (ani ölümlerin % 50 si saatler sonra ölümlerin % 30 nedeni) Açık cerrahidan kurtarma ( travmada mikravasküler yaralanmaları bulmak zaman kaybı) Pre-operatif optimizasyon (balon okluzyon vs) Vasküler yaralanmanın değerlendirilmesi

13 Endovasküler Tedavi Modaliteleri
Embolizasyon Stent ve stent graftler Balon okluzyon IVC FİLTRE(Hiperkoagülopati ve immolizasyon nedeni ile USA birçok merkezde kullanılıyor (Smoot et all j Trauma 68: ). Santral Venöz aksess-PICC

14 SEMINARS IN INTERVENTIONAL RADIOLOGY/VOLUME 27, NUMBER 1 2010

15 Künt Travmalar Travmaya bağlı ölümlerin %10’u abdominal yaralanmaya bağlıdır. Künt batın travmalarına bağlı hasarda 2 mekanizma söz konusu Kompresyon Solid organ ve barsak Deselerasyon Renal / mezenterik damarlar Hareketli ve sabit yapılar arasında gerilme

16 İntraperitoneal Kan, BT’de dansite değerleri
30-45 HU → pıhtılaşmamış, serbest kan 50-75 HU → pıhtılaşmış kan HU → aktif hemoraji Bu değerler, hematokrit, asit ve idrar varlığı ile değişir.

17 Sentinel Klot Hematomun en yüksek dansitede olduğu yer
Kanama bölgesinin en yakınıdır radiographics.rsna.org 

18 Aort yaralanmaları Aortik istmus:sol subklavian arter-ligamentum arteriyosum (otopsilerde %58-90) Aort kökü:aortik valv, aortik annulus,koroner sinüs (otopsilerde %5)

19 From Azizzadeh A, Keyhani K, Miller CC III, et al
From Azizzadeh A, Keyhani K, Miller CC III, et al. Blunt traumatic aortic injury: initialxperience with endovascular repair. J Vasc Surg 2009;49(6):1403–8;

20 Direkt grafi Mediastinal genişleme
Mediasten-göğüs kafesi oranı 0.38 den büyük olmalı

21 Radiol Clin N Am 50 (2012) 85–103

22

23

24

25

26 Radiol Clin N Am 50 (2012) 85–103

27

28 Hipovolemi BT Bulguları: VKI kalibrasyonunda azalma
Aort kalibrasyonunda azalma Barsaklara ait anomaliler İnce barsak duvarında diffüz kalınlaşma ve kontrastlanma artışı İnce barsaklarda luminal sıvı artışıyla dilatasyon Solid organ anomalileri Adrenal bez kontrastlanmasında artış, VKI’dan fazla kontrastlanma Böbrek korteksinin aortadan fazla kontrastlanması

29 Radiology 2012 Dec;265(3):

30

31

32

33

34 Radiology 2012 Dec;265(3):

35 Penetran Yaralanmalar
Anterior duvar bıçaklanmalarının % 50 posterior duvar % 85 i konservatif tedavi edilir. Ann Surg 1987;205(2):129–132 Ateşli silah yaralanmalarının anterior abdomende % 30 posteriorda % 67 si cerrahi olmadan tedavi edilebilir. Arch Surg 1997; 132(2):178–183.

36 Cerrahi ya da endovasküler tedavi gerektiren BT bulguları
Aktif arteriyel kanamalı solid organ yaralanması Diafragmatik hasar Barsak ve mezenterik yaralanma Major vasküler yaralanma İntraperitoneal mesane rüptürü

37 Lozano et all.radiographics March-April 2013

38 Üç kontrastlı BT protokolü
Oral, intravenöz, rektal kontrast 0.6 mm konfigurasyon 3 mm rekonstruksiyon intervali ml IV kontrast RadioGraphics :

39 Penetran barsak yaralanmasında BT bulguları
Barsak duvarı devamlılığının kaybı Yaralanmış tıraktın barsağa uzanması Oral veya rektal kontrastın sızıntısı Mezenterik yağın hasarlı barsak etrafını sarması Aktif mezenterik vasküler extravazason Mezenterik hematoma İnterloop sıvı RadioGraphics :

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Sonuç ÇKBT travma radyolojisinde rolü ön plana çıkmaktadır.
Hibrid ameliyathaneler ve DSA-cone beam CT lerin artması ile tanı ve tedavi beraber yapılabilmektedir. Girişimsel radyoloji travma hastalarında rolü artmaktadır…


"TRAVMA HASTASINDA GÖRÜNTÜLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları