Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİRİMİ. MULTIPLE TRAVMA & GENEL YAKLAŞIM KURALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİRİMİ. MULTIPLE TRAVMA & GENEL YAKLAŞIM KURALLARI."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİRİMİ

2 MULTIPLE TRAVMA & GENEL YAKLAŞIM KURALLARI

3 AMAÇ: Multiple travmada hastane öncesi yaklaşım özelliklerini ve önceliklerini öğrenmek

4 HEDEF: 1.Multiple travma tanımını yapabilmek 2.Hastane öncesi genel yaklaşım kurallarını öğrenmek 3.Uygun stabilizasyon yöntemlerini öğrenmek 4.Multıple travmada KKM ile iletişimin önemini bilmek

5 5 TRAVMA ÇOKLU VEYA POLİ / MULTİ SİSTEMİK TRAVMA

6 6 Multipl Travma - Trafik kazaları - Yüksekten düşme - Ateşli silah - Delici-kesici alet - Afetlerde

7 7 Mortalite -1- 1-44 yaş 1. neden Türkiye (1/10) ABD’de (1/25)

8 8 1.İlk dakika(%20-30) 2.Golden hour (%50) 3.Geç ölümler(%20-30) Mortalite -2-

9 9 Genel Yaklaşım Kuralları BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E) İKİNCİ BAKI KIYAFETLER ? ISI KAYBI

10 10 BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E) A (Airway) : Havayolu güvenliği C (Cervikal) : Boynun güvenliği B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon C (Circulation) : Dolaşım ve kanama kontrolü D (Disability) : Kısa nörolojik değerlendirme E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

11 11 A-C-B-C-D-E A- Hava yolu Yabancı cisim Takma diş Hava yolu kanamaları Jaw-thrust ( Çene İtme) Airway

12 12 A-C-B-C-D-E C-Boynun güvenliği -1- Aksi ispat edilene kadar

13 13 A-C-B-C-D-E C-Boynun güvenliği -2- Multipl travma Klavikula Boyunda Ağrı, Krepitasyon, Deformite Bilinci kapalı hastalar Alkol, ilaç intoksikasyonu Büyük yaralanma, fraktür

14 14 A-C-B-C-D-E B-Solunum -1- BAK Göğüs hareketleri Penetran yaralanmalar Trakea Deviasyonu Juguler Venöz Dolgunluk DİNLE Hızı, Derinliği Düzeni, Cilt altı amfizem Eşit katılımı HİSSET Krepitasyon

15 15 A-C-B-C-D-E B-Solunum -2- Tansiyon Pnömotoraks Açık Pnömotoraks Masif Hemotoraks Flail chest (yelken göğüs) Kardiyak tamponad Hava yolu obstrüksiyonu

16 16 A-C-B-C-D-E B-Solunum -3- Tansiyon Pnömotoraks Tanım İğne torakostomi Uygulama 16 - 18 G İV Kanül 2. İnterkostal aralık Midklavikular hattan

17 17 Açık Pnömotoraks Tedavi Hava geçirmez malzeme 3 tarafı kapalı 1 kenar açık Hastanede Tüp torakostomi Tanı Açıklık trakea çapının 2/3’ünden büyük Dispne Taşikardi A-C-B-C-D-E B-Solunum -4-

18 18 Tanı Yara bölgesinde sesler az/yok Perküsyonla matite Boyun venlerinde düzleşme Şok bulguları Tedavi Önce volüm kaybı yerine konmalıdır A-C-B-C-D-E B-Solunum -5- Masif hemotoraks

19 19 A-C-B-C-D-E B-Solunum -6- Tanı 2 veya daha fazla komşu kot 2 veya daha fazla yerden kırık Paradoksal solunum Tedavi: Baskı uygula Oksijen, Sıvı tedavisi, İnterkostal analjezi, Gerekirse entübasyon ve PEEP Flail Chest (Yelken göğüs)

20 20 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-1- Nabız Taşikardi ! Dolgunluk ! Monitörizasyon Sürekli

21 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-2- Tansiyon Arter Hipotansiyon ! Palpasyon ile alınan; Karotis nabzı : ~60 mmHg Femoral nabız: ~70 mmHg, Radial nabız : ~80 mm Hg

22 22 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-3- ŞOK tespit edildi ise; Dış kanamaları kontrol 14-16 G İki damar yolu 20ml/kg SF/RL ilk 10-20 dk. 20 dk arayla 3 tekrar !

23 23 Bilinç Glaskow Koma Skalası (GKS) A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-1- V5 oryente V4 konfüze V3 anlamsız kelimeler V2 anlamsız sesler V1 yanıtsız M6 emirlere uyuyor M5 ağrıya lokalize M4 ağrıya çekme M3 ağrıya dekortike M2 ağrıya deserebre M1 ağrıya yanıtsız E4 spontan açık E3 söz ile açık E2 ağrı ile açık E1 yanıtsız V (Verbal – sözel) M (Motor – motor)E (Eye – göz)

24 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-2- Dekortike Yanıt (M 3) Deserebre Yanıt (M 2)

25 25 Pupiller İzokori ? Işık refleksi ? Myotik-Midriatik A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-3-

26 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-4- Solunum değişiklikleri

27 27 A-C-B-C-D-E- E (Elbiselerin çıkartılması) İnspeksiyon-Oskültasyon-Palpasyon Sırt bakısı Vücut sıcaklığını koruma – Ilık IV sıvılar – Oda sıcaklığı – Üzerinin örtülmesi

28 28 Dikkat! Nazogastrik ! Burun kırıkları Orta yüz kırıkları Koagülopati Orogastrik tak Üriner sonda ! Pelvik - Pubik kırık Üretrada Kan

29 29 1.Alt ekstremiteler üste göre önce, 2. Femur 3. Eklem çevresi kırıkları 4. Diğer uzun kemikler EKSTREMİTE KIRIKLARI ÖNCELİK

30 30 –Her aşamada –Olabildiğince erken –Uygun Ekipman kullanımı –Sırt tahtası, Vakum sedye TRANSPORT

31 31

32 32  Yaş, Cinsiyet, Zaman,  Ortalama kaybedilen kan  Havayolunun durumu  Solunum ve nabız  Bilinç durumu  İmmobilizasyon  Yaralanmanın mekanizması  Transport sırasındaki değişiklikler. Hastane Oranizasyonu

33 33 ÖNEMLİ ! Gerçek zamanlı kayıt. Tüm Travmalar Adli Vaka. YAZILMAMIŞSA YAPILMAMIŞTIR.

34 34 Özet Güvenliğinden emin ol. ACBCDE bakılarını yap. Her aşamada paketle 10 dk dan uzun sahada kalma. KKM İletişim kur. Hastaneye güvenli transport sağla.


"EĞİTİM BİRİMİ. MULTIPLE TRAVMA & GENEL YAKLAŞIM KURALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları