Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahide yandaş hastalıklar. Cerrahi hastada kardiak risk 6 ay içinde Myokard İnfarktüsü geçirmek Konjestif kalp yetmazliği Aritmi Aort darlığı Acil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahide yandaş hastalıklar. Cerrahi hastada kardiak risk 6 ay içinde Myokard İnfarktüsü geçirmek Konjestif kalp yetmazliği Aritmi Aort darlığı Acil."— Sunum transkripti:

1 Cerrahide yandaş hastalıklar

2 Cerrahi hastada kardiak risk 6 ay içinde Myokard İnfarktüsü geçirmek Konjestif kalp yetmazliği Aritmi Aort darlığı Acil cerrahi girişim 70 yaş üzerinde hasta Genel durumu bozuk hasta

3 Pulmoner risk Sigara kullanımı OPbezite İleri yaş Hava kirliliğinin çok olduğu bölgelerede yaşamak Solunum fonksiyon testi, 20-25 cm.den kibrit söndürme

4 Renal risk Yetersiz sıvı alımı olan hastalar Sepsis Kontrol edilemeyen hipertansiyon BUN, kreatinin, K düzeyi

5 Akut böbrek yetmezliği Saatlik idrarın 30 ml altına düşmesi 24 saatte 700 ml.den az idrar yapma Plazma volümünün düşmesi Yetersiz sıvı tedavisi Kalp yetmezliği Böbrek kan akımınıda bozulma Nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozid, tiazid diüretikler,penisilin, aspirin) Hemoglobin ya da myoglobin çökelmesi Aort cerrahisi

6 Diabetik hastada cerrahi Diabet popülasyonda %2-3 görülür Cerrahi girişim sırasında ve sonrasında üç önemli tablo izlenir –Nonketotik hiperglisemik koma –Diabetik ketoasidoz –Hipoglisemi

7 Diabetik hastada cerrahi Nonketotik hiperozmolar koma Yaşı hastalarda sık olur TPN alanlarda sık olur Kan şekeri 1000 mg/dl üzerinde keton cisimciği yok Tedavi bol sıvı, TPN kesilmeli, insulin düşük dozlarda verilmeli

8 Diabetik hastada cerrahi Ketoasidoz Kan şekeri yüksek 400 mg/dl üzerinde Keton cisimcikleri var Genel duruk bozuk Genelde inssülin bağımlı diabetlilerde gözlenir.

9 Tiroid hastalıkları ve cerrahi Tiroid fırtınası Kontrolsüz hipertiroidisi olanlarda görülebilir. Taşikardi, ateş, bilinç durumunun bozulması, ölüm Miksödem koması Hipotiroidisi olan hastalarda gözlenir Travma, enfeksiyon, cerrahi, kanama neden miksödem komasına neden olabilir Bradikardi, uykuya meyil artması, solunumun yavaşlaması, nöbet geçirme, ölüm

10 Hipertansiyon ve cerrahi Diastolik kan basıncı 110 mm/Hg üzerinde ise ani ölüm riski var tansiyon kontrol altına alınmalı Son zamanlarda tansiyon yüksekliği, ECG de MI ya da iskemi bulguları, aritmilerin olması, Konjestif kalp yetmezliğinin olması Kardilojik incelemeden geçmeden ve tansiyon kontrol altına alınmadan cerrrahi yapılmamalı


"Cerrahide yandaş hastalıklar. Cerrahi hastada kardiak risk 6 ay içinde Myokard İnfarktüsü geçirmek Konjestif kalp yetmazliği Aritmi Aort darlığı Acil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları