Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Dr Berge EDE Moderatör:Op.Dr.Turhan Pekiner

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Dr Berge EDE Moderatör:Op.Dr.Turhan Pekiner"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Dr Berge EDE Moderatör:Op.Dr.Turhan Pekiner
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Seminer Programı Şok Hazırlayan: Dr Berge EDE Moderatör:Op.Dr.Turhan Pekiner

2 Şok Ve Komplikasyonları
Tanım: * Yetersiz doku perfüzyonu nedeniyle özellikle oksijen ve beslenme ürünleri açısından dokulardaki hücrelerin metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu. * VO2 nin aerobik metabolizmayı karşılayamadığı, yaygın sellüler hipoksive vital organ disfonksiyonuna neden olan bir durumdur. * En basit tanımıyla yetersiz doku perfüzyonu ve periferik dolaşımsonucu ortaya çıkan klinik bir durumdur.

3 Şok Tipleri 1-Hipovolemik Şok:Kanama, Travma, Yanık, İleus, Dehidratasyon(Kusma,Diyare,Fistül) 2-Kardiak Şok:MI, Aritmi, KMP, PE, Akciğer Ödemi, Perikard Tamponadı, Tansiyon Pnömotorax. 3-Septik Şok:Peritonit, Safra yolları enfeksiyonu, Abse, İntravenöz katater enf., Septik Abortus. 4-Nörojenik şok:Spinal anestezi, Medulla spinalis yaralanması

4 Hipovolemik Şok: Fizyopatoloji: Klinik:
Özetle evrelerine bakacak olursak Preşok: Deride solukluk,soğukluk, üşüme hissi, susuzluk, Kompanse şok: Dengelenmiş hipotansiyon, Anksiyete Dekompanse şok: İdrar akımında azalma, taşikardi, hipotansiyon, filiform nabız İrreversibl şok: Kan elemanlarının agregasyonu, hipoksi, asidoz, Akut tübüler nekroz, GİS mukozal kanamalar, Myokardial iskemi, Kalp debisinin ileri derecede azalması, ölüm.

5 Tedavi: Verilecek Sıvıların Seçimi: Vazoaktif İlaçlar:
Pulmoner Destek Ve Oksijen Tedavisi:

6 Hipovolemik Şokta Resüstasyon Sırası 1-Solunum yolunu açık tut
2-Kanama varsa turnike ile durdur 3-Arter kan basıncını ölç,nabzı say 4-En az 2 adet büyük damar yolu aç 5-Hemogram ve kan grubu için kan al 6-Hızla sıvı resüstasyonuna başla 7-İdrar sondası tak, kan gazı al 8-Hastanın içinde bulunduğu durumu değerlendir. 9-Sıvı resüstasyonu ile bulgular düzeliyorsa tanı için gerekli tetkiklere başla 10-Acil operasyon için hazırlıklı ol

7 Septik Şok ve SIRS Tanım:
Sepsis: İnfeksiyona verilen sistemik yanıttır.Aşağıdaki koşulların 2 yada daha fazlasıyla belirlenir. Ateş>38 veya <36 Kalp hızı>90/dk. Solunum hızı>20/dk BK>12000/mm3 veya <4000/mm3 Veya > % 10 bant formu

8 Patofizyoloji ve Klinik: Tedavi:
Etiyoloji: Patofizyoloji ve Klinik: Tedavi: Sıvı tedavisi: Antibiotik tedavisi: Solunum Desteği: Kortikosteroidler: Opiad Antagonistleri:

9 KARDİYOJENİK ŞOK Tedavi: Etiyoloji: Kardiyak kompresiv şok:
Kardiyak obstrüktif şok: Klinik: Tedavi:

10 NÖROJENİK ŞOK Tedavi: Tanım: Nörojenik şokun en önemli sebepleri:
1-Spinal anestezi. 2-Medulla spinalis hastalıkları 3-Medulla spinalis travmaları 4-Mide dilatasyonu 5-Ani başlayan şiddetli ağrılar Tedavi:

11 MULTİ ORGAN DİSFONKSİYON SENDROMU
Tanım: Klinik olarak iki veya daha fazla organ sisteminin, hayatı tehdit eden bir olayın resüsitasyonunu takiben ortaya çıkan ilerleyici ancak geri döndürülebilir bozukluğudur. Etyopatogenez: Klinik: Tedavi:


"Hazırlayan: Dr Berge EDE Moderatör:Op.Dr.Turhan Pekiner" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları