Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. GÜRHAN ÖZ. - Tanım - Etyolojİ -Tanı yöntemleri -Tedavi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. GÜRHAN ÖZ. - Tanım - Etyolojİ -Tanı yöntemleri -Tedavi."— Sunum transkripti:

1 DR. GÜRHAN ÖZ

2 - Tanım - Etyolojİ -Tanı yöntemleri -Tedavi

3

4

5 Hemoptizi: Traeabronşial ağaç veya pulmoner parankimden kaynaklanan kanın ekspektorasyonu Masif hemoptizi: 24 saatte 400 ml kan ekspektorasyonu (Ölüm sebebi :KAN KAYBI DEĞİL ASFİKSİ??)

6  HEMOPTİZİ ? HEMATEMEZ ? Kanama solunum sistemi kaynaklı mı? -GİS kaynaklı mı ? -Travma Öyküsü var mı ?

7  Hemoptiziye yaklaşımda ilk basamak kanın gerçekten solunum sisteminden gelip gelmediğinin tespit edilmesidir. Özellikle hematemezi hemoptiziden ayırmak gerekmektedir.

8  Hemoptizi öksürük köpüklü açık kırmızı pH > alkalin  Hematemez bulantı – kusma köpüklü değil kahve telvesi pH > asidik melena

9  Bronşial arterler masif hemoptizi de önemli rol oynar  1-Torasik aortadan (Debisi yüksek) 2-Arcus aortadan

10  İnflamatuar hst  Neoplaziler  Travmalar  İatrojenik  Pulmoner Emboli  A-V fistüller  Sarkoidoz  Kardivasküler hastalıklar  Bronkovasküler fistüller  Diffüz parankimal hastalıklar

11 1- İnflamatuar hastalıklar  - TBC Rasmussen anevrizması  - Aspergillosis Kavite etrafında bronşial arter dalları destrüksiyonu)  -Bronkolityazis (Histoplazma ve tbc)  Bronşektazi Bronş duvarı harabiyeti – bronkopulmoner anastomozlar  Nekrotizan Pnömoniler  Kistik Fibrozis - Multifaktoriyel(pulmoner abse bronşial-pulmoner şant)  Akciğer absesi (%20- 50 masif hemoptizi !!)

12 2-NEOPLAZİLER - Santral yerleşimli tm -Karsinoid tm - özefagus tm direkt bronşial yayılım 3-TRAVMA -Penetran kardiopulmoner yaralanmalar *Fistüller (geç dönem) 4-İATROJENİK -Pulmoner arter kateterizasyonu( Pulmoner arter rüptürü) - Bronkoskopik BX sonrası 5-PULMONER EMBOLİ 6-A-V FİSTÜLLER (HEREDİTER-HEMORAJİK TELENJEKTAZİ)

13  Parankim hasarı sonucu kaviteler oluşmaktadır.  Kilo kaybı öksürük purulan balgam gece terlemesi  Temas öyküsü

14

15

16  Parankim içinde sınırlanmış pü kolleksiyonu  Öksürük, balgam, ateş, kilo kaybı, clubbing  Altta yatan Ca ( %10-15)  % 10 mortalite

17

18

19  Tumör nekrozu, vasküler hasar,  Metastatik kanser

20  Pulmoner damar yatağında aniden ortaya çıkan oklüzyon  Hemoptizinin nadir sebeplerinden  Göğüs ağrısı öksürük taşipne & taşikardi dispne  Normal AKC grafisi

21 PULMONER EMBOLİ -İNFARKT VE NEKROZ PULMONER ARTER DALLARI İLE ANASTOMOZ -HEPARİNİZASYON HEMOPTİZYİ ARTIRIR

22

23

24  Bronşiollerin kronik dilatasyonu  Dilatasyon çevre destek dokusunun hasarı sonucudur  Kistik fibrozis  Öksürük Purulan balgam

25  NEOPLAZİLER - Santral yerleşimli tm -Karsinoid tm - özefagus tm direkt bronşial yayılım

26  Orta segment bronşlarının kronik inflamasyonu

27  HİKAYE -FM Yaş Sigara Semptomların süresi Eşlik eden semptomlar Kan miktarı Travma Vasküler anomaliler Koagulopati (Konjenital / Edinilmiş)

28  Laboratuar Tam kan sayımı & koagulasyon testleri Balgam tetkikleri Akciğer grafisi BT PPD

29  Nazal kavite, nazofarinks, larinks ve hipofarenksin endoskopisini içeren dikkatli bir baş-boyun muayenesi gerekmektedir. Böylece hemoptizinin üst solunum veya alt solunum yollarından köken aldığı belirlenebilir.

30  Rutin tetkikler için her zaman vakit olmayabilir.  PA AC,hemogram,Torax BT mümkün ise  Bronkoskopi  _özellikle RİJİT Bronkoskopi aktif kanama sırasında en önemli invaziv işlem  Bronşial arteriografi  Pulmoner anjiografi  Torax BT

31  Geniş lümenli  Ventilasyona ve aspirasyona izin verir  Gaa da yapılır  Lokalizasyonu tespit eder.  Balon kateterleri,soğuk lavaj uygulamasına izin verir  İyi görüntü sağlar.  Sağlam ac in ventilasyonuna izin verir.

32

33

34

35

36  AMAÇ 1-Asfiksinin önlenmesi 2-Kanama bölgesinin lokalizasyonu 3-Hemorajinin durdurulması 4-Hemoptizi sebebinin belirlenmesi 5-Hemoptizinin kesin olarak tedavi edilmesi

37  1-Buzlu salin lavajı -Bronşial arterlerde vazokonstrüksiyonla kanamayı durdurur -Tanı ve tedavi için gerekli zamanı sağlar. -Rijit bronkoskopla Gaa da yapılır.

38  2-Balon Tamponadı uygulanması FOB ile embolektomi kateteri yerleştirilir  3-Pulmoner izolasyon Çift lümenli entübasyon ile sağlam bölgenin havalanması ve kanamalı bölgede kanamanın durdurulmasını sağlayarak zaman kazandırır

39  Arteriyel Embolizasyon -sınırda pulmoner rezervi olan hastalarda arteriografi sonrası lokalizasyon sağlanabilirse kanayan bronşial artere selektif embolizasyon uygulanır. Dezavantajı :sınırlı sayıda Merkezde uygulanabilmesi

40  1-Pulmoner rezervi yeterli olan genel durumu operasyonu kaldırabilecek hastalarda ilgili bölgenin rezeksiyonu 2-Diğer tedavilerin fayda sağlamadığı durumlarda (Buzlu salin lavajı selektif entübasyon vs) 3-Masif kanama kontrol altına alındıktan ve lokalizasyon tam olarak yapıldıktan sonra yapılmalı (Çift lümenli tüp, bronkoskopi )

41  Acil cerrahi endikasyonları (ilk kontrolden 24- 48 saat sonra)  1-Fungus kitlesi (Tüm vakalar kontrol altına alındıktan sonra tekrar kanar)  2-Akciğer absesi(Büyük damar erozyonu yapar)  3-Kontrol metodu yetersizliği  4-Persistan radyo opasite

42  1- Pulmoner rezeksiyonlar (Lobektomi segmentektomi)  !!Büyük rezeksiyonlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı


"DR. GÜRHAN ÖZ. - Tanım - Etyolojİ -Tanı yöntemleri -Tedavi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları