Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAKEOBRONŞİAL STENTLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAKEOBRONŞİAL STENTLEME"— Sunum transkripti:

1 TRAKEOBRONŞİAL STENTLEME
Dr. Celal ÇINAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı

2 Trakeobronşial Obstrüksiyon
Endobronşial benign ya da malign hastalıklar, dıştan basılar neden olur. Morbidite ve mortalitesi yüksektir. Stridor Dispne Hipoksemi Postobstrüktif pnömoni

3 Radyolojik Tanı Direkt grafiler ( lateral nazofarynx, iki yönlü akciğer grafileri) Floroskopi Bilgisayarlı tomografi (multislice) Stent çap ve uzunluk seçiminde önemli

4 Trakeobronşial Obstrüksiyon
Havayolu obstruksiyonlarının akut tedavisi hayat kurtarıcıdır. Tedavi yöntemleri: Cerrahi Kemoterapi ve radyoterapi Bronkoskopik lokal tedavi (mekanik debulking, lazer fotorezeksiyon, elektrokoter, brakiterapi, kriyoterapi, fotodinamik tedavi) Trakeobronşial stentler

5 İdeal tedavi yöntemi; Hastanın ilerdeki olası tedavi yöntemlerini engel oluşturmamalı, ekonomik olmalı ve hastanede kalış süresini kısaltmalıdır. Morbidite ve mortalitesi düşük olmalıdır. Hastanın yaşam kalitesini artırmalıdır.

6 Trakeobronşial Stentleme
Hava yollarındaki daralmayı dramatik şekilde düzelttiği için hayat kurtarıcı ya da surveyi uzatan bir yöntemdir. Efektif ve hızlı palyasyon Hastanın fonksiyonel durumunu ve yaşam kalitesini artırır. Multidisipliner çalışma gerektirir. Girişimsel radyolog Göğüs hastalıkları/göğüs cerrahi uzmanı/KBB Anestezist

7 Endikasyonlar benign durumlar-I
Post-travmatik Entübasyon sonrası fibrotik skar Kıkırdak fraktürleri Post-enfeksiyöz Endobronşiyal tuberküloz Histoplasmoz-fibrosing mediastinitis, herpes virus Difteri, pseudodiphtericum Post-inflamatuar Wegener’s granulomatosis Relapsing polychondritis

8 Endikasyonlar benign durumlar-II
Trakeobronkomalazi trakeostomi veya radyoterapi sonrası Benign tumor Papillomatosis Amyloidosis Dıştan basılar Mediastinal kitleler Post-transplantasyon Anastomotik darlıklar

9 Endikasyonlar malign durumlar
Submukozal tümörler Dıştan basılar Diğer tedavi yöntemleri sonrası gelişen rezidüel stenozlar (>%50)

10 Metal Stentler A- Self Expandable Wallstent – Boston Scientific Gianturco Z – Cook, Inc Ultraflex – Microvasive B- Fixed diameter Strecker stent -Boston Scientific Palmaz stent -Johnson&Johnson Silikon Tube Stentler Montgomery T-tube Dumon stent Rush Y tube Polyflex Westaby-Shepard Y tube

11 Airway Prosthesis: Tube Stentler
Avantajları Çıkarılması kolay Perforasyon riski az Tümör protrüzyonu yok Daha iyi tolere edilebilir Dezavantajları Expandable değil Migrasyon riski yüksek Sekresyonla tıkanma riski fazla Granülasyon dokusu

12 Metal Expandable Stentler
Avantajları: Rijid ya da fleksibl bronkoskop içerisinden kolayca geçirilerek yerleştirilirler (düşük kalibrasyon). İnert metallerdir. Bırakıldıktan sonra mukozaya inkorpere olurlar. Dezavantajları: Çıkartılması zor Tumör protruzyonu

13 Teknik BT(planlama) Genel anestezi Rigid/fleksibl bronkoskop
Floroskopi rehberliğinde guidewire ve multipurpose kateter Lokalize bronkografi Predilatasyon Stent implantasyonu

14

15

16 Subglottis

17 67 yaşında erkek hasta entübasyon sonrası restenoz

18

19

20

21

22 Malign trakeal stenoz balon dilatasyonu ve stentleme

23

24 Trakeostomi kanülüne sekonder trakeal stenoz

25 47 yaşında erkek olgu bronş CA sol ana bronşta malign darlık

26

27

28 Özefagus CA-bilateral bronşial malign darlık

29

30 7 yaşında kız olgu mediastinal malign tm sekonder trakeal darlık

31

32

33

34

35 1 yıl sonra tm nükse bağlı stent kolapsı

36

37 15 yaşında erkek olgu mediastinal T hücreli lenfoblastik lenfoma

38

39

40 4 ay sonra PET BT kontrol

41 Teşekkürler


"TRAKEOBRONŞİAL STENTLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları