Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Artan Endovasküler Tecrübe İlyak Arter Oklüzyonu Tedavisinde Fark Oluşturur mu? BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Artan Endovasküler Tecrübe İlyak Arter Oklüzyonu Tedavisinde Fark Oluşturur mu? BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ."— Sunum transkripti:

1 Artan Endovasküler Tecrübe İlyak Arter Oklüzyonu Tedavisinde Fark Oluşturur mu?
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ AD Dr. Işıl Yıldız Dr. Çağatay Andiç Dr. Murat Gedikoğlu Dr. Levent Oğuzkurt

2 Kronik ilyak arter oklüzyonu endovasküler tedavisinde başarı: %90-95
TASC önerileri TASC C TASC D

3 Amaç Artan tecrübe ve teknik değişikliklerin kronik ilyak arter oklüzyonunda, endovasküler tedavi başarısı, komplikasyon ve patensi oranlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak

4 Gereç ve Yöntem 2008 Ekim-2012 Kasım 79 ardışık ,yetişkin hasta (74E),
43-78 yaş (ort. 64) 84 ana/eksternal ilyak arter oklüzyonu Bu çalışma bulguları (grup 2) 2008 yılında sonlandırılan hastalık ilyak arter oklüzyonlarında endovasküler tedavi serimiz (grup 1) ile karşılaştırıldı.

5 Dışlama Kriterleri İlyak stenoz Akut emboli Disseksiyon
AAA ile birlikte Tedaviyi kabul etmeyen hasta Tanı: Klinik değerlendirme ve radyolojik görüntüleme Tüm hastalarda TASC ve Rutherford sınıflaması yapıldı

6 Yöntem: Retrograd girim/antegrad girim (gerekirse brakiyal arter girim) Bentson tel ( Boston Scientific, Natick, MA, USA) 0.035-in. hidrofilik tel (Glidewire,Terumo,Tokyo)

7

8 Predilatasyon (hekim tercihine göre)
Stent ve post dilatasyon Kendinden açılır Balonla açılır 6-10 mm Balon boyutu (stentle aynı/1 mm küçük)

9 Kriterlerin tanımlaması
Teknik başarı < % 30 stenoz < 10mmHg basınç farkı Klinik başarı Kötüleşme Değişim yok İyileşme Tam düzelme Komplikasyonlar (SIR klavuzu) Major Minor

10 Tekrar girişim: Takip, 1. ay, 6. ay ,1. yıl, ardından yıllık
Klinik inceleme ABİ ölçümü RDUS Tekrar anjiyografi : Artan klinik yakınmalar ABİ> %15 azalma Pik sistoloik hızın >300cm/sn Tekrar girişim: Görüntümelede >%50 stenoz Anjiyografide >10mmHg basınç farkı

11 İstatistik Teknik başarı Komplikasyon Uzun dönem damar açıklığı
Birinci grup ve ikinci grup karşılaştırılması (comprehensive meta analiz) Teknik başarı Komplikasyon Uzun dönem damar açıklığı

12 Bulgular (2. grup) 18 AİA, 24 EİA, 37 EİA+AİA Rutherford sınıflaması
TASC sınıflaması TASC B %51.7 TASC C %42,7 TASC D %5.6 TASC TASC A %6.3, TASC B %29.1, TASC C % 57.3, TASC D % 6.3

13 Bulgular Hasta/arter: 118/127 Teknik başarı: %92 Klinik başarı: % 92
Grup 1 (2008) Hasta/arter: 118/127 Teknik başarı: %92 Klinik başarı: % 92 Komplikasyon Majör: %19 Minör: %6 Açıklık oranları( 3yıl) Primer: %63 Sekonder: %93 Grup 2 (2013) Hasta/arter: 79/84 Teknik başarı: %100 Klinik başarı: % 100 Komplikasyon Majör: %10.1 Minör: %6 Açıklık oranları (3 yıl) Primer : %60 Sekonder : %95

14 Major komplikasyonlar (p < 0.05) arasında anlamlı fark bulundu.
İki grup karşılaştırıldığında : Teknik başarı (p < 0.05) Klinik başarı (p < 0.05) Major komplikasyonlar (p < 0.05) arasında anlamlı fark bulundu. Minör komplikasyon Orta dönem (3 yıllık) primer ve sekonder patensi arasında anlamlı fark bulunmadı.

15 SONUÇ Artan tecrübe ile ilyak arter oklüzyonunun endovasküler tedavisinde teknik ve klinik başarıda anlamlı artış, majör komplikasyonlarda anlamlı azalma meydana gelmektedir


"Artan Endovasküler Tecrübe İlyak Arter Oklüzyonu Tedavisinde Fark Oluşturur mu? BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları