Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ AD Dr. Işıl Yıldız Dr. Çağatay Andiç Dr. Murat Gedikoğlu Dr. Levent Oğuzkurt Artan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ AD Dr. Işıl Yıldız Dr. Çağatay Andiç Dr. Murat Gedikoğlu Dr. Levent Oğuzkurt Artan."— Sunum transkripti:

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ AD Dr. Işıl Yıldız Dr. Çağatay Andiç Dr. Murat Gedikoğlu Dr. Levent Oğuzkurt Artan Endovasküler Tecrübe İlyak Arter Oklüzyonu Tedavisinde Fark Oluşturur mu?

2 • Kronik ilyak arter oklüzyonu endovasküler tedavisinde başarı: %90-95 • TASC önerileri • TASC C • TASC D

3 Amaç Artan tecrübe ve teknik değişikliklerin kronik ilyak arter oklüzyonunda, endovasküler tedavi başarısı, komplikasyon ve patensi oranlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak Artan tecrübe ve teknik değişikliklerin kronik ilyak arter oklüzyonunda, endovasküler tedavi başarısı, komplikasyon ve patensi oranlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak

4 • 2008 Ekim-2012 Kasım • 79 ardışık,yetişkin hasta (74E), • 43-78 yaş (ort. 64) • 84 ana/eksternal ilyak arter oklüzyonu • Bu çalışma bulguları (grup 2) 2008 yılında sonlandırılan 118 hastalık ilyak arter oklüzyonlarında endovasküler tedavi serimiz (grup 1) ile karşılaştırıldı. Gereç v e Yöntem

5 Dışlama Kriterleri • İlyak stenoz • Akut emboli • Disseksiyon • AAA ile birlikte • Tedaviyi kabul etmeyen hasta Tanı: Klinik değerlendirme ve radyolojik görüntüleme Tanı: Klinik değerlendirme ve radyolojik görüntüleme Tüm hastalarda TASC ve Rutherford sınıflaması yapıldı Tüm hastalarda TASC ve Rutherford sınıflaması yapıldı

6 Yöntem: • Retrograd girim/antegrad girim (gerekirse brakiyal arter girim) • Bentson tel ( Boston Scientific, Natick, MA, USA) • 0.035-in. hidrofilik tel (Glidewire,Terumo,Tokyo)

7

8 • Predilatasyon (hekim tercihine göre) • Stent ve post dilatasyon • Kendinden açılır • Balonla açılır • 6-10 mm • Balon boyutu (stentle aynı/1 mm küçük)

9 Kriterlerin tanımlaması • Teknik başarı • < % 30 stenoz • < 10mmHg basınç farkı • Klinik başarı • Kötüleşme • Değişim yok • İyileşme • Tam düzelme • Komplikasyonlar (SIR klavuzu) • Major • Minor

10 • Takip, 1. ay, 6. ay,1. yıl, ardından yıllık • Klinik inceleme • ABİ ölçümü • RDUS • Tekrar anjiyografi : • Artan klinik yakınmalar • ABİ> %15 azalma • Pik sistoloik hızın >300cm/sn • Tekrar girişim: • Görüntümelede >%50 stenoz • Anjiyografide >10mmHg basınç farkı

11 İstatistik İstatistik Birinci grup ve ikinci grup karşılaştırılması (comprehensive meta analiz) • Teknik başarı • Komplikasyon • Uzun dönem damar açıklığı

12 Bulgular (2. grup) • 18 AİA, 24 EİA, 37 EİA+AİA • Rutherford sınıflaması • Rutherford 1 % 14.6 • Rutherford 2 %36 • Rutherford 3 %39 • Rutherford 4 %5.6 • TASC sınıflaması • TASC B %51.7 • TASC C %42,7 • TASC D %5.6 • TASC • TASC A %6.3, • TASC B %29.1, • TASC C % 57.3, • TASC D % 6.3

13 Bulgular Bulgular Grup 1 (2008) Grup 1 (2008) • Hasta/arter: 118/127 • Teknik başarı: %92 • Klinik başarı: % 92 • Komplikasyon • Majör: %19 • Minör: %6 • Açıklık oranları( 3yıl) • Primer: %63 • Sekonder: %93 Grup 2 (2013) Grup 2 (2013) • Hasta/arter: 79/84 • Teknik başarı: %100 • Klinik başarı: % 100 • Komplikasyon • Majör: %10.1 • Minör: %6 • Açıklık oranları (3 yıl) • Primer : %60 • Sekonder : %95

14 • İki grup karşılaştırıldığında : • Teknik başarı (p < 0.05) • Klinik başarı (p < 0.05) • Major komplikasyonlar (p < 0.05) arasında anlamlı fark bulundu. arasında anlamlı fark bulundu. • Minör komplikasyon • Orta dönem (3 yıllık) primer ve sekonder patensi arasında anlamlı fark bulunmadı.

15 SONUÇ Artan tecrübe ile ilyak arter oklüzyonunun endovasküler tedavisinde teknik ve klinik başarıda anlamlı artış, majör komplikasyonlarda anlamlı azalma meydana gelmektedir


"BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ AD Dr. Işıl Yıldız Dr. Çağatay Andiç Dr. Murat Gedikoğlu Dr. Levent Oğuzkurt Artan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları