Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUR-P İşleminde Massif Hemoraji ve Embolizasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUR-P İşleminde Massif Hemoraji ve Embolizasyon"— Sunum transkripti:

1 TUR-P İşleminde Massif Hemoraji ve Embolizasyon
OLGU SUNUMU TUR-P İşleminde Massif Hemoraji ve Embolizasyon Prof. Dr. Serdar TARHAN Dr. Nuri BARAZ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji, Radyoloji, AD.

2 Hasta: 65y.E. Kasım 2011 BPH nedeniyle TUR-P. Massif Hemoraji Açık prostatektomi + Tampon Üçüncü gün tampon alınımı, Tekrar kanama, Foley traksiyonu Onbeşinci gün tekrar hematüri ve hastanın üroloji kliniğine sevki olmuştur

3 Endoskopi yapılıyor Değerlendirilemiyor Koagulum retansiyonu mevcut Açık operasyona geçiliyor Saat 2 hizasından aşırı arteriyel kanama mevcut Sütüre ediliyor Postop. 5. gün tekrar massif hematüri Girişimsel radyolojiye yönlendirme

4 Benign Prostat Hiperplazi (BPH), prostatın iyi huylu büyümesi olup, prostat hastalıkları arasında en sık rastlanılan durumdur. Genellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerin hastalığıdır. 50 yaş üzerindeki erkeklerin %50‘sinde, yaş arasında %65'inde, 80 yaş üzerinde %90'ında BPH gelişmektedir

5 Günümüzde prostatektomilerin %95'i endoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler genelde spinal anestezi ile yapılmakta hastalar 1- 2 gün hastanede kalmaktadırlar. TUR-P ile hastalarda işemenin iyi olması ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle açık prostatektomi dışındaki bütün minimal invazif tedavilerden çok üstündür

6 TUR-P Hemoraji Komplikasyonu;
.Pıhtı retansiyonu %3-20 . İntraoperatif Kanama %8 Mc Vary K T ve ark. The Enlarged Prostate/2011

7 Pelvis Arterleri Varyasyonlar: İnferior epigastrik arterden kaynaklanan obturator arter % 22 Superior gluteal arterden kaynaklanan inferior gluteal arter % 25 Aksesuar internal pudendal arter Lateral sakral arterler, birden fazla da olabilir.

8 TUR-P ye bağlı masif hemorajiden genellikle aksesuar pudental arter yaralanması sorumludur

9 Accessory Pudental Artery:
Normal Varyasyonda %30 (Uni-Bilateral) Obturator veya İnternal iliak arter dalı olarak. %75 Prostat apeksinde anterolateral %25 Prostat Lateralinde yer alıyor. Park BJ ve ark. Korean j Radiol/2009

10

11 o.a e.a i.a

12 Sakrifiye edilmesi Erektil Disfonksiyona yol açmıyor
Sakrifiye edilmesi Erektil Disfonksiyona yol açmıyor. Potensin geri dönüşünde, ereksiyonun kalitesinde, IIEF-5 skorlarında APA olmasının veya olmamasının herhangi bir rolü yok. Box GN. Ve ark. J Sex Med./2010

13 Girişimsel radyolojiye refere edilen hasta
Anjiografik tetkik ve gerekirse girişimsel radyolojik müdahale, embolizasyon için kabul edildi Uygun hazırlık yapılarak anjiografi ünitesine alındı

14 Sağ femoral kateterizasyon uygulanan hastanın bilateral internal iliak anjiogramları elde olundu
Anjiogramlarda solda aksesuar pudental arterden operasyon lojuna kontrast madde ekstravazasyonu olduğu saptandı Mikrokateter yardımıyla aksesuar pudental arter kateterize edildi

15 Mikrokateterin içinden aksesuar pudental artere itilebilir koil yerleştirildi
İşlem sonrasında alınan anjiogramlarda hala kontrast ekstravazasyonu görülmesi üzerine birkaç koil daha yerleştirildi Tekrar kontrol anjiogramı elde olundu Kontrast ekstravazasyonunun kısmen devam etmesi üzerine beş dakika beklenerek tekrar anjiogram elde olundu Ve bu son anjiogramda yeterli embolizasyon sağlandığı görülerek işlem sonlandırıldı İşlem sonrası kanama ve herhangi bir komplikasyon gelişmedi

16

17

18

19

20 Sonuç olarak transarteryel embolizasyon bizim olgumuzda da olduğu gibi cerrahi operasyon sonrası gelişebilecek masif kanamalarda da efektif bir tedavi yöntemi olarak hayat kurtarıcı olmaktadır


"TUR-P İşleminde Massif Hemoraji ve Embolizasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları